PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 5 (CD) | 584--594
Tytuł artykułu

Usługi kurierskie jako element rynku usług logistycznych

Warianty tytułu
Courier Services as Part of the Logistics Market
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Rynek przewozów kurierskich jest sektorem rynku usług logistycznych odznaczającym się wysoką dynamiką rozwoju. Usługi kurierskie zyskują na znaczeniu ze względu na ciągłą ewolucję handlu elektronicznego. Przyczyną wyodrębnienia sektora usług kurierskich była niedoskonałość działania narodowych przedsiębiorstw pocztowych, oraz niska jakość świadczonych usług. Firmy kurierskie posiadały przewagę konkurencyjną dzięki takim czynnikom jak krótki czas dostarczenia, dbanie o wygodę klientów, a także niezawodność w dostarczaniu przesyłek. Celem opracowania jest ukazanie rynku usług kurierskich jako integralnego elementu rynku usług logistycznych. Dodatkowo przedstawiono i poddano analizie opinie klientów indywidualnych na temat rynku usług kurierskich. Dla potrzeb opracowania zostały przeprowadzone badania ankietowe na wybranej grupie klientów. Były one anonimowe oraz dobrowolne. Ich celem było poznanie opinii klientów indywidualnych na temat jakości świadczonych usług przez firmy kurierskie. Jako istotny element funkcjonujący na rynku przewozów kurierskich respondenci uznali dotrzymywanie określonego czasu dostawy. Często był on zabezpieczony skutkami finansowymi w przypadku niedopełnienia warunku umowy. Kolejnym aspektem wskazanym przez badanych klientów był wysoki poziom wygody podczas procesu składania zamówienia. Klienci najczęściej korzystali z elektronicznego formularza zamówienia kuriera, który był dostępny na stronie internetowej operatora logistycznego. Współcześni klienci odznaczają się wysokim stopniem świadomości konsumenckiej. Wysoko przez grupę badawczą zostały ocenione standardy w postaci automatycznej kalkulacji kosztów przesyłki, możliwość zmiany adresu doręczenia w trakcie realizacji usługi oraz usługa track and trace, która pozwala na monitorowanie aktualnego stanu realizacji zamówienia z wykorzystaniem najnowszych technologii. (abstrakt oryginalny)
EN
Courier transport market is a sector of the logistics market marked by a high dynamics of development. Courier services are gaining in importance due to the constant evolution of electronic commerce. The reason for separating sector courier services was imperfect operation of national postal companies, and low quality of services. Courier companies have a competitive advantage due to factors such as short delivery time, taking care of customer convenience, and reliability in the delivery of parcels. The aim of the study is to show the market for courier services as an integral element of the logistics market. Additionally, we presented and analyzed the opinions of consumers on the market for courier services. For the purposes of studies have been carried out surveys on a selected group of clients. They were anonymous and voluntary. Their goal was to learn what consumers on the quality of services provided by courier companies. As an important element operating in the market of courier respondents considered adherence to a specific time of delivery. Often it was secured financial consequences in the event of failure of a contract. Another aspect of the consumers surveyed indicated a high level of comfort during the ordering process. Customers frequently used the electronic order form courier, which was available on the website of the logistics operator. Today's customers are characterized by a high degree of consumer awareness. High by the study group were assessed standards in the form of automatic calculation of shipping costs, the ability to change the delivery address during the service, and track and trace service, which allows you to monitor the current status of the order using the latest technology. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
584--594
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
 • Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
Bibliografia
 • 1. Ciesielski M., Rynek usług logistycznych. Difin. Warszawa 2005, 91-98.
 • 2. Fechner I., Szyszka G. (red.), Logistyka w Polsce, Raport 2013, Biblioteka Logistyka, Poznań 2014, s. 107-116.
 • 3. Gołembska E. (red.), Kompendium wiedzy o logistyce, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa-Poznań, 1999, s. 231.
 • 4. Jeszka A. M., Sektor usług logistycznych w teorii i praktyce, Wyd. Difin, Warszawa 2009, s. 55 i 79-84.
 • 5. Jurczak M., Ekspresowa elektronika na rynku KEP, [w:] "Logistyka a jakość" 2012, nr 2 (74), s. 31.
 • 6. Kawa A., Branża KEP cały czas do przodu, [w:] Logistyka a jakość, nr 1 (73), 2012.
 • 7. Kisperska - Moroń D. (red.), Krzyżaniak S. (red.), Logistyka, Biblioteka Logistyka, Poznań 2009, s. 246-252.
 • 8. Mindur L., Usługi logistyczne w warunkach gospodarki rynkowej, Wyd. Kolejowa Oficyna Wydawnicza, Warszawa, 2000, s. 13-15.
 • 9. Rydzkowski W. (red.), Usługi logistyczne, Teoria i praktyka, Biblioteka Logistyka, Poznań 2011, s. 42 i 91.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171493310

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.