PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | nr 2 | 55--70
Tytuł artykułu

Równość szans kobiet na rynku pracy : aspekty teoretyczne i empiryczne

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Equal Chances for Woman at the Labour Market : the Theoretical and Empirical Aspects
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule ukazano zróżnicowanie na polskim i europejskim rynku pracy z perspektywy równości szans populacji kobiet. Omówiono ekonomiczny kontekst polityki równościowej. Zaprezentowano mierniki określające zróżnicowanie sytuacji dochodowej według płci. Przedstawione wyniki badań potwierdziły słabszą pozycję kobiet, bowiem tę grupę na rynku pracy wyróżnia niższy wskaźnik zatrudnienia i wyższa stopa bezrobocia. Niedostateczny jest także udział kobiet w gremiach decyzyjnych, ciałach przedstawicielskich zarówno w biznesie, jak i w polityce, w życiu publicznym. Innym obszarem porównań były płace i wynagrodzenia. Dane statystyczne potwierdzają, że zarówno w Polsce, jak i w krajach europejskich utrzymują się istotne różnice w zarobkach kobiet i mężczyzn (ang. gender pay gap). Na podstawie porównań według sumarycznego wskaźnika równości płci (GII) zauważa się wyraźne dysproporcje między krajami rozwiniętymi, w tym państwami skandynawskimi, państwami śródziemnomorskimi, a krajami Europy Środkowo-Wschodniej. (abstrakt oryginalny)
EN
In the article was shown diversification on the Polish and European labor market from the perspective of equal opportunities populations women. There was discussed the economic context of equal chances policy. There were presented measures specifying the diversity of the income situation by gender. The research results confirmed the weaker position of women because this group in the labor market is distinguished by a lower employment rate, the higher unemployment rate. Insufficient is also the participation of women in decision-making bodies, representative bodies both in business and in politics, in public life. Another area of the comparisons were wages and salaries. Statistical data confirmed that both in Poland and in the European countries remain substantial differences in income between women and men (gender pay gap). On the basis of comparisons by the summary Gender Inequality Index (GII) there was noted significant disparities between the developed countries, including the Scandinavian countries, the Mediterranean ones and the countries of Central and Eastern Europe. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
55--70
Opis fizyczny
Twórcy
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Bibliografia
 • Durka, W., Klimek, P., Kołodziejczak, S., Maruszewska, M., Pośpiech, J., Terelak, A. (2012). Raport: Sytuacja kobiet w rolnictwie i na obszarach wiejskich Specyfika, standardy, parytety i oczekiwania. Warszawa: FOCUS GROUP Albert Terelak i CRSG dla Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
 • Eurostat. Pobrano z: http://ec.europa.eu/eurostat/statistics- explained/index.php/Gender_pay_ gap_statistics
 • Główny Urząd Statystyczny. Pobrano z: http://stat.gov.pl/obszary- tematyczne/rynek-pracy/
 • Komisja Europejskia. (2015). Gender balance on corporate boards. Europe is cracking the glass ceiling.
 • Krzyminiewska, G. (2013). Nierówności a rozwój społeczny świata. Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 139, 50-59.
 • Krzyżanowska, K. (2014). Sytuacja kobiet na obszarach wiejskich i ich udział w rynku pracy. Problemy Drobnych Gospodarstw Rolnych - Problems of Small Agricultural Holdings, 1, 55-67.
 • Matysiak I. (2013). Sołtysi i sołtyski o pełnionych rolach i motywach sprawowania funkcji w wybranych środowiskach wiejskich. Wieś i Rolnictwo, 3(160), 138-152.
 • Michalska S. (2013). Tradycyjne i nowe role kobiet wiejskich. Wieś i Rolnictwo, 2(159), 126- 128.
 • Parlament Europejski, Dyrekcja Generalna ds. polityk wewnętrznych (2007). Uwzględnianie problematyki płci (gender mainstreaming) przy wykorzystywaniu funduszy strukturalnych, PE 379.206.
 • Parlament Europejski (2015) Rezolucja z dnia 9 czerwca 2015 w sprawie strategii UE na rzecz równości kobiet i mężczyzn w okresie po 2015 r. P8_TA(2015) 0218
 • Parlament Europejski (2016). Pobrano 10.09.2016 z: http://www.europarl.europa.eu/atyourse-rvice/pl/displayFtu.html? ftuId=FTU_5.10.8.html
 • Raport z wyników Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań; GUS; Warszawa 2012, s. 60.
 • Sawicka, J. (2005). Rola kobiet w aktywizacji i wielofunkcyjnym rozwoju obszarów wiejskich. Warszawa: Wydawnictwo SGGW.
 • Sawicka, J. (2013). Rynek pracy na obszarach wiejskich Mazowsza - perspektywa gender. Warszawa: Wydawnictwo SGGW.
 • Sawicka, J., Łagoda, J. (2015). Gender and sustainability in the economic development - equal chances for women at the labour market. Acta Sci. Pol., Oeconomia, 14(4), 115-125.
 • Stolarczyk, P. (2016). Equality of chances for people with disabilities in the labour market. Acta Sci. Pol., Oeconomia, 15(2), 139-149.
 • Szaban, J.M. (2013). Rynek pracy w Polsce i w Unii Europejskiej. Warszawa: Difin.
 • United Nations Development Programme (2016). Pobrane z: http://hdr.undp.org/en/faq- page/ gender-inequality-index-gii
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171493468

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.