PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | z. nr 52 | 80--94
Tytuł artykułu

Kapitał społeczny i jego relacje z czynnikami wytwórczymi

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Social Capital and Its Relations with the Productive Factors
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Przedstawione badania mają charakter eksploracyjny, a ich celem jest weryfikacja roli kapitału społecznego względem innych czynników wytwórczych, jak kapitał rzeczowy, kapitał ludzki oraz praca niewykwalifikowana. Jako obszar badawczy wybrano polskie województwa. Weryfikacji poddano hipotezę, że w polskiej gospodarce relacje łączące kapitał społeczny z ww. czynnikami wytwórczymi mają komplementarny charakter. Jako analityczną metodę badania wykorzystano translogarytmiczną funkcję produkcji. Oszacowań dokonano na podstawie danych panelowych obejmujących 16 województw za lata 2002-2014. Przeprowadzone analizy nie dają wystarczających przesłanek do potwierdzenia bądź odrzucenia postawionej hipotezy badawczej, niemniej na ich podstawie można dostrzec pewne właściwości badanych zależności. Relacje łączące kapitał społeczny z innymi czynnikami wytwórczymi mają nie tylko charakter komplementarny, ale również mogą występować między nimi powiązania o charakterze substytucyjnym. Charakter relacji zależy m.in. od rodzaju czynnika wytwórczego (kapitał fizyczny, kapitał ludzki, praca niewykwalifikowana) oraz wymiaru kapitału społecznego (normatywny, behawioralny, strukturalny). Wyniki obliczeń sygnalizują substytucyjny charakter powiązań między normatywnym oraz behawioralnym kapitałem społecznym a kapitałem fizycznym. Symptomy komplementarności noszą powiązania strukturalnego konstruktu kapitału społecznego (skłonności do stowarzyszania się) z kapitałem fizycznym. Rezultaty obliczeń sygnalizują ponadto komplementarny charakter relacji łączących kapitał społeczny (we wszystkich jego wymiarach) z kapitałem ludzkim oraz pracą niewykwalifikowaną. W każdym z przypadków niezadawalające statystycznie rezultaty obliczeń stawiają pod znakiem zapytania siłę i skuteczność oddziaływania kapitału społecznego na akumulację rozważanych czynników wytwórczych. (abstrakt oryginalny)
EN
The presented study is of exploratory character, whose objective is to verify the role of social capital in relation to other productive factors such as physical and human capital, as well as unskilled labour. The Polish provinces have been chosen as research areas. The study also verifies a hypothesis that in the Polish economy the relations between social capital and the aforementioned productive factors are complementary in nature. The translogarithmic production function has been selected as an analytical method of the study. Calculations have been based on panel data covering 16 provinces and ranging from 2002 to 2014. The performed analyses do not provide sufficient evidence for confirming or rejecting the research hypothesis, however, on their basis, some of the characteristics of the studied dependencies can be observed. Relationships that combine social capital with other productive factors are not only complementary but may also be interchangeable. The nature of the relationship depends, among others, on the type of the productive factor (physical capital, human capital, unskilled labour) and the aspect of social capital (normative, behavioural or structural). The results of the calculations indicate the substitutive nature of the relationship between the normative as well as behavioural social capital and physical capital. The relationship between the structural format of social capital (inclination to associate) and physical capital bear the symptoms of complementarity. The results also signal the complementary nature of relations that combine social capital (in all its aspects) with human capital and unskilled labour. In each case, the statistically unsatisfactory results of the calculations question the power and effectiveness of the impact of social capital on the accumulation of the analysed productive factors. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
80--94
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Rzeszowski
Bibliografia
 • Ascari G., Di Cosmo V., 2004, Determination of Total Factor Productivity in Italian Regions, University of Pavia, Department of Economics, Working paper no. 174, ftp:// economia.unipv.it/q170.pdf (dostęp: 5.05.2017 r.).
 • Bartkowski J., 2007, Kapitał społeczny i jego oddziaływanie na rozwój w ujęciu socjologicznym [w:] Kapitał ludzki i społeczny a rozwój regionalny, red. M. Herbst, Wydawnictwo Naukowe "Scholar", Warszawa.
 • Christensen L.R, Jorgenson DW., Lau L.J., 1971, Conjugate duality and the transcendental logarithmic production function, "Econometrica" No. 39, s. 255-256.
 • Christensen L.R, Jorgenson DW., Lau L.J., 1973, Transcendental logarithmic production frontiers, "The Review of Economics and Statistics" No. 5, s. 28-45, DOI: https:// doi.org/10.2307/1927992.
 • Cierniak-Szóstak E., 2012, Instytucjonalne uwarunkowania spójności społeczno-ekonomicznej [w:] Gospodarka Polski 1990-2011. Transformacja. Modernizacja. Spójność społeczno-ekonomiczna, t. 3: Droga do spójności społeczno-ekonomicznej, red. M.G. Woźniak, PWN, Warszawa.
 • Cyrek M., 2012, Rozwój sektora usług a gospodarka oparta na wiedzy, Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów.
 • Czapiński J., 2008, Kapitał ludzki i kapitał społeczny a dobrobyt materialny. Polski paradoks, "Zarządzanie Publiczne" nr 2(4)/2008, s. 5-28.
 • Czapiński J., 2011, Miękkie kapitały a dobrobyt materialny: wyzwania dla Polski [w:] W kręgu psychologii społecznej, red. J. Czarnota-Bojarska, I. Zinserling, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 • Dańska-Borsiak B., 2011, Dynamiczne modele panelowe w badaniach ekonomicznych, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Diagnoza społeczna 2000. Warunki i jakość życia Polaków oraz ich doświadczenia z reformami systemowymi po 10 latach transformacji, red. J. Czapiński, T. Panek, Warszawa 2000, www.diagnoza.com (dostęp 2.11.2009 r.).
 • Diagnoza społeczna 2003. Warunki i jakość życia Polaków, red. J. Czapiński, T. Panek, Rada Monitoringu Społecznego, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie, Warszawa 2003, www.diagnoza.com (dostęp 02.11.2009 r.).
 • Diagnoza społeczna 2005. Warunki i jakość życia Polaków, red. J. Czapiński, T. Panek, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie, Warszawa 10.01.2006, www. diagnoza.com (dostęp" 2.11.2009 r.).
 • Diagnoza społeczna 2007. Warunki i jakość życia Polaków, red. J. Czapiński, T. Panek, Rada Monitoringu Społecznego, Warszawa 10.09.2007, www.diagnoza.com (dostęp: 2.11.2009 r.).
 • Diagnoza społeczna 2009, Warunki i jakość życia Polaków, red. J. Czapiński, T. Panek, Rada Monitoringu Społecznego, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie, Warszawa, www.diagnoza.com/ (dostęp: 2.11.2009 r.).
 • Diagnoza społeczna 2011. Warunki i jakość życia Polaków, red. J. Czapiński, T. Panek, Rada Monitoringu Społecznego, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie, Warszawa, www.diagnoza.com (dostęp: 27.12.2011 r.).
 • Diagnoza Społeczna 2013. Warunki i jakość życia Polaków, red. J. Czapiński, T. Panek, "Contemporary Economics", September 2013, Vol. 7, Special issue, www.diagnoza. com (dostęp: 10.12.2014 r.).
 • Diagnoza społeczna 2015. Warunki i jakość życia Polaków, 2015, red. J. Czapiński, T. Panek, Rada Monitoringu Społecznego, Warszawa, www.diagnoza.com (dostęp: 7.11.2016 r.).
 • Działek J., 2011, Kapitał społeczny jako czynnik rozwoju gospodarczego w skali regionalnej i lokalnej w Polsce, Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 • Fukuyama F., 1997, Zaufanie: kapitał społeczny a droga do dobrobytu, PWN, Warszawa- -Wrocław.
 • Grootaert Ch., van Bastelaer T. (red.), 2002, Understanding and Measuring of Social Capital. A Multidisciplinary Tool for Practitioners, The World Bank, Washington, D.C, DOI: https://doi.org/10.1596/0-8213-5068-4.
 • Growiec J., 2012, Zagregowana funkcja produkcji w ekonomii wzrostu gospodarczego i konwergencji, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 • Gruszewska E., 2013, Instytucje a proces tworzenia kapitału w Polsce, Wyd. Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok.
 • Inglot-Brzęk E., 2016, Diagnoza kapitału społecznego, WSIZ Working Paper Series, lipiec.
 • Kaasa A., Parts E., 2008, Human Capital and Social Capital as Interacting Factors of Economic Development: Evidence from Europe, Working Paper IAREG WP2/04, University of Tartu, Tartu.
 • Mackiewicz-Łyziak J., 2010, Wpływ infrastruktury na produktywność w gospodarce Polski, "Gospodarka Narodowa" nr 3/2010, s. 41-61.
 • Putnam R.D., 1995, Demokracja w działaniu. Tradycje obywatelskie we współczesnych Włoszech, Instytut Wydawniczy "Znak", Kraków.
 • Rembisz W., Sielska A., 2012, Mikroekonomiczna funkcja produkcji - właściwości analityczne wybranych jej postaci, Wyd. Vizja Press&IT, Warszawa.
 • Theiss M., 2005, Operacjonalizacja kapitału społecznego w badaniach empirycznych [w:] Kapitał społeczny we wspólnotach, red. H. Januszek, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu nr 58, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
 • Wallis J., Killerby P., Dollery B., 2003, Social economics and social capital, Working Paper Series in Economics, University of New England.
 • Welfe W. (red.), 2007, Gospodarka oparta na wiedzy, PWE, Warszawa.
 • Woźniak M.G., 2009, Instytucjonalne uwarunkowania wzrostu gospodarczego i sprawiedliwych nierówności społecznych, "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy" nr 14, red. M.G. Woźniak, wyd. UR, Rzeszów.
 • Woźniak M.G., Jabłoński Ł., 2007, Kapitał społeczny w procesie wzrostu i konwergencji ekonomicznej, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, nr 741.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171493502

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.