PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | z. nr 52 | 146--161
Tytuł artykułu

Rola instrumentów Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej w podnoszeniu jakości życia mieszkańców obszarów wiejskich

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Role of Common Agricultural Policy Instruments in the European Union Aimed at Improving Quality of Living Standards of Rural Inhabitants
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule przedstawiono rolę głównych instrumentów wspólnej polityki rolnej (WPR) w podnoszeniu jakości życia mieszkańców obszarów wiejskich. Na podstawie danych uzyskanych z Ministerstwa Finansów (MF) i Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) dokonano oceny transferów finansowych środków unijnych w latach 2004-2016 w ramach WPR i znaczenia programu PROW 2007-2013 dla rozwoju obszarów wiejskich. Szczególną uwagę poświecono płatnościom bezpośrednim (SAPS) i ich udziałowi w dochodach rolniczych; wykorzystano w tym celu wyniki badań jakościowych przeprowadzonych wśród rolników z wybranych gmin dwóch województw: podkarpackiego i świętokrzyskiego. Stwierdzono, że w latach 2004-2016 wartość transferów z budżetu UE do Polski w ramach WPR wyniosła 42,5 mld euro, czyli ponad 1/3 wszystkich transferów z budżetu unijnego, jaki nasz kraj uzyskał w okresie członkostwa. Stanowi to potwierdzenie dużego udziału funduszy europejskich w rozwoju polskiego rolnictwa i obszarów wiejskich i oznacza, że w kwotach bezwzględnych, Polska w tym analizowanym okresie była największym beneficjentem netto. Wyniki badań jakościowych wykazały, że najliczniejszą grupę - ponad 43%, stanowili rolnicy, którzy wyrażali pogląd, iż sytuacja ich gospodarstwa rolnego tylko nieznacznie się poprawiła po wstąpieniu Polski do UE, a tylko 16%, że znacząco się poprawiła, przy czym bardziej krytycznie wypowiadali się właściciele gospodarstw rolnych z województwa podkarpackiego. (abstrakt oryginalny)
EN
The article discusses the role of the main common agricultural policy (WPR) instruments in improving the quality of living standards of rural inhabitants. Following the data collected by the Ministry of Finance (MF) and the Agency for Restructuring and Modernization of Agriculture (ARiMR) an assessment concerning financial transfers of EU funds within WPR in the years 161 2004-2016, has been conducted as well as the meaning of PROW 2007-2013 programme aimed at developing rural areas. A special attention has been drawn to direct subsidies (SAPS) and their con-tribution to farming income. For that purpose the findings from quality research conducted among farmers from selected communities of two provinces - podkarpackie and swietokrzyskie, were used. It has been stated that during the years 2004-2016 the amount of financial transfers from the EU budget to Poland within WPR has equaled to 42,5 mld euro, which makes over one third of all the transfers which were made for Poland during the whole membership period. This fact is a con-firmation of a great contribution of EU funds to the development of Polish farming and rural areas. Further this means that during the period in question, Poland was the greatest net beneficiary. Indi-cations of the quality research has proved that over 43 % of the farmers under research, evaluates the condition of their farms as better since joining the EU by Poland, and 16 % of the farmers - as much better. Nevertheless, more critical group of owners were from the province of podkarpackie. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
146--161
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Rzeszowski
Bibliografia
 • Czyżewski A., Poczta-Wajda A., 2011, Polityka rolna w warunkach globalizacji. Doświadczenie GATT/WTO, Wyd. PWE, Warszawa.
 • Fedyszak-Radziejowska B., 2014, Społeczności wiejskie dziesięć lat po akcesji. Postawy, wartości i uwarunkowania społeczno-ekonomiczne [w:] Polska wieś 2014. Raport o stanie wsi, red. naukowa I. Nurzyńska i W. Poczta, Wydawnictwo naukowe SCHOLAR, Warszawa.
 • Kamińska W., Heffner K. (red.), 2014, Polityka spójności UE a rozwój obszarów wiejskich stare problemy i nowe wyzwania, Wyd. PAN, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, Warszawa.
 • Trzebiatowski J., 2011, Jakość życia w perspektywie nauk społecznych i medycznych - systematyzacja ujęć definicyjnych, Hygeia Public Health, 46(1).
 • Obszary wiejskie w Polsce w 2014 r., Wyd. GUS i US w Olsztynie, Warszawa-Olsztyn 2016.
 • Zestawienie transferów finansowych środków unijnych od początku członkostwa Polski w UE (stan na koniec lipca 2016 r.), http://www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow/ dzialalnosc/unia-europejska/transfery-finansowe-polska-ue
 • Stachak S., 2013, Podstawy metodologii nauk ekonomicznych, Wyd. Difin, Warszawa.
 • Szumski S., 2007, Wspólna Polityka Rolna Unii Europejskiej, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa.
 • Piworowicz J., 2015, Wspólna Polityka Rolna i jej wpływ na rozwój rolnictwa w Polsce, Wyd. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn.
 • Sytuacja gospodarstw domowych w 2015 r. w świetle wyników badania budżetów gospodarstw domowych, GUS, 2016, Warszawa.
 • http://next.gazeta.pl/pieniadz/1,136200,19666371,polskie-rolnictwo-jest-zbyt- -rozdrobnione-aby-moc-konkurowac.html (dostęp: 27.06.2016 r.).
 • http://www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow/dzialalnosc/unia-europejska/transfery-finansowe- polska-ue (dostęp: 15.08.2016 r.).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171493534

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.