PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | nr 488 Finanse | 99--113
Tytuł artykułu

Raportowanie danych niefinansowych w świetle aktualnych zmian ustawy o rachunkowości

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Reporting Non-Financial Data in The Light of Current Changes in The Accounting Act
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Podejmowanie decyzji strategicznych w sferze kreowania wartości zrównoważonej powinno bazować na sprawozdawczości zintegrowanej, będącej połączeniem raportów finansowych i niefinansowych. W świetle zachodzących zmian prawnych, społecznych i środowiskowych generatory niefinansowe nabierają coraz większego znaczenia nie tylko dla przedsiębiorstw, lecz także dla szerokiego grona interesariuszy. W publikacji nakreślono potrzebę wdrożenia transparentnej komunikacji jednostek z interesariuszami, zaspokajającej potrzeby informacyjne wszystkich uczestników rynku. Celem opracowania jest identyfikacja raportowania zintegrowanego i przedstawienie relacji raportu zrównoważonego rozwoju ze sprawozdaniem z działalności jednostki. Przedstawiono wymagania w zakresie ujawnień informacji niefinansowych po zmianie Ustawy o rachunkowości z 15 grudnia 2016 r. przyjętej do polskiego prawodawstwa na mocy Dyrektywy 2014/95/UE. Metodyka badawcza w artykule bazuje na wykorzystaniu analizy opisowo-porównawczej(abstrakt oryginalny)
EN
Strategic decisions in the area of sustainable value creation should be based on integrated reporting, which is a combination of financial and non-financial reports. Taking into account the current legal, social and environmental changes, non-financial generators are becoming increasingly important not only for businesses but also for a wide range of stakeholders. The publication outlines the need to implement transparent communication between business entities and stakeholders, which will help meet the information needs of all market participants. The aim of the article is to identify an integrated reporting and to present the relationships between sustainability report and report on the company's operation. This article presents the requirements for disclosure of non-financial information after the amendment of the Accounting Act of 15 December 2016 was implemented in the Polish legislation under Directive 2014/95/EU(original abstract)
Rocznik
Strony
99--113
Opis fizyczny
Twórcy
 • AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Bibliografia
 • Deloitte, 2016, Obowiązek raportowania niefinansowego od 1 stycznia 2017 r., https://www2.deloitte. com/pl/pl/pages/zarzadzania-procesami-i-strategiczne/articles/sustainability-insights/obowiazek- -raportowania-niefinansowego-od-1-stycznia-2017.html (10.04.2017).
 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/95/UE z dnia 22 października 2014 r. zmieniająca dyrektywę 2013/34/UE w odniesieniu do ujawniania informacji niefinansowych i informacji dotyczących różnorodności przez niektóre duże jednostki oraz grupy, https://www.mr.gov.pl/media/ 15924/20141201_CELEX_32014L0095_PL_TXT.pdf (10.04.2017).
 • EY 2015, Report EY Tommorow's Investment Rules 2.0, http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/ EY-tomorrows-investment-rules-2/$FILE/EY-tomorrows-investment-rules-2.0.pdf (15.04.2017).
 • Forum Odpowiedzialnego Biznesu, 2017, Nowe obowiązki prawne związane z ujawnianiem informacji niefinansowych i polityki dotyczącej różnorodności, Analiza tematyczna, http://odpowiedzialnybiznes. pl/wp-content/uploads/2017/01/Analiza-FOB_Ujawnianie_informacji_niefinansowych.pdf (10.04.2017).
 • GRI, An introduction to G4: The next generation of sustainability reporting, https://www.globalreporting.org/resourcelibrary/GRI-An-introduction-to-G4.pdf (10.04.2017).
 • IIRC, The IIRC, http://integratedreporting.org/the-iirc-2/ (08.04.2017).
 • Mazurowska M., 2015, Analiza porównawcza wytycznych Global Reporting Initiative oraz International Integrated Reporting Committee, Studia Oeconomica Posnaniensia, vol. 3, no. 1.
 • Raportowanie danych pozafinansowych. Przewodnik dla przedsiębiorstw, 2013, Ekspertyza przygotowana dla Ministerstwa Gospodarki Crido Business Consulting oraz Akademię Górniczo-Hutniczą.
 • Ustawa z dnia 15 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o rachunkowości, Dz.U. 2017, nr 0, poz 61.
 • Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, Dz.U. 1994, nr 121 poz. 591.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171493552

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.