PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | nr 488 Finanse | 114--125
Tytuł artykułu

Wpływ nieściągalnych wierzytelności na podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym - wybrane problemy

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Impact of Uncollectable Debts on The Basis of Income Tax - Selected Issues
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Analiza orzecznictwa sądów administracyjnych, stanowisk organów podatkowych oraz poglądów przedstawianych w doktrynie pozwala na postawienie tezy o braku odpowiednio precyzyjnych norm prawnych regulujących w podatkach dochodowych skutki zdarzeń, których przedmiotem są wierzytelności. Z uwagi na to, że wierzytelności są naturalnym elementem życia gospodarczego, istniejący w tym zakresie stan niepewności prawa można uznać za jeden z istotnych mankamentów systemu opodatkowania dochodów przedsiębiorców w Polsce. Celem artykułu jest próba rozstrzygnięcia zagadnienia, jakie przesłanki prawne i ekonomiczne winny decydować o zasadach ustalania wartości wierzytelności nieściągalnych, które - dzięki zakwalifikowaniu ich do kategorii kosztów uzyskania przychodów - wywierają istotny wpływ na wysokość podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym. W artykule zaprezentowana została argumentacja wskazująca na konieczność zmiany obowiązujących w tym zakresie regulacji prawnych(abstrakt oryginalny)
EN
Rulings of administrative courts, tax authorities' positions and views presented in the doctrine justify the thesis that in Poland there are no sufficiently precise legal standards regulating in income tax the effects of events which have as their object receivables. Due to the fact that receivables are a natural element of economic life, legal uncertainty can be considered as the major deficiency of the entrepreneurs' income taxation system in Poland. The purpose of this article is to identify the legal and economic determinants affecting the value of uncollectable debts, which (when qualified as the revenue earning costs) have a significant impact on the amount of taxable income tax base. The article presents arguments justifying the necessity of a change in current tax regulations(original abstract)
Rocznik
Strony
114--125
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Bibliografia
 • Borowicz M., 2009, Obrót wierzytelnościami. Aspekty prawne, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 • Borszowski P., Huchla A. (red.), 2014, Podatkowy slalom przedsiębiorcy, Studia Finansowoprawne, nr 3, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław.
 • Garlicki L., 2009, Polskie prawo konstytucyjne - zarys wykładu, Liber, Warszawa.
 • Gomułowicz A., 2001, Zasada sprawiedliwości podatkowej, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa.
 • Gomułowicz A., 2013, Zasada sprawiedliwości opodatkowania, [w:] Gomułowicz A., Małecki J., Podatki i prawo podatkowe, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa.
 • Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, 2010, Rynek zarządzania wierzytelnościami w Polsce oraz perspektywy jego rozwoju do 2014 roku, Warszawa.
 • Matysek G., 2014, Potrącalność kosztu podatkowego w dyskursie o dysfunkcji polskiego podatku dochodowego, [w:] Owsiak S. (red.), Finanse w polityce makroekonomicznej państwa, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków, s. 335-336.
 • Małecki P., Mazurkiewicz M., 2017, CIT. Podatki i rachunkowość. Komentarz, Wolters Kluwer, Warszawa.
 • Mojak J., 2011, Obrót wierzytelnościami, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa, s. 17.
 • Projekt z 18 listopada 2016 r. ustawy o uproszczeniach podatkowych dla przedsiębiorców, http://www.finanse.mf.gov.pl/documents/766655/5835968/5_projekt_ustawy_o_uproszczeniach_podatkowych_dla_przedsiebiorcow.pdf (07.05.2017).
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie "Zasad techniki prawodawczej", Dz.U., 2016, poz. 283.
 • Szabłowska E., 2010, Polski rynek wierzytelności, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio H, vol. XLIV, 2, Lublin, s. 571-584.
 • Szołno-Koguc J., 2016, Dylematy sprawiedliwości podatkowej - równość i powszechność opodatkowania a przywileje podatkowe, Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, nr 294, s. 164-172.
 • Twardoch S., 2014, Wybrane problemy wierzytelności nieściągalnych w podatku dochodowym od osób prawnych, [w:] Borszowski P., Huchla A. (red.), Podatkowy slalom przedsiębiorcy, Studia Finansowoprawne, nr 3, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław.
 • Uchwała NSA z 11 czerwca 2012 r., sygn. akt I FPS 3/11.
 • Ustawa z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, Dz.U., 2016, poz. 1829 ze zm.
 • Ustawa z 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw, Dz.U., poz. 1197.
 • Ustawa z 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, Dz.U., 2016, poz. 684.
 • Ustawa z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, Dz.U., 2016, poz. 710 ze zm.
 • Ustawa z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, Dz.U., 2016, poz. 1888 ze zm.
 • Ustawa z 16 listopada 2012 r. o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce, Dz.U., poz. 1342.
 • Ustawa z 21 kwietnia 2005 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz o zmianie niektórych innych ustaw, Dz.U., nr 90, poz. 756.
 • Ustawa z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, Dz.U., 2016, poz. 2032 ze zm.
 • Ustawa z 27 lipca 2002 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, Dz.U., nr 141, poz. 1179.
 • Ustawa z 27 lipca 2002 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw, Dz.U., nr 141, poz. 1182.
 • Ustawa z 29 września 1994 r. o rachunkowości, Dz.U., 2016, poz. 1047 ze zm.
 • Wyrok NSA z 5 października 2006 r., sygn. akt II FSK 1208/05.
 • Wyrok NSA z 16 lutego 2016 r., sygn. akt II FSK 442/14.
 • Wyrok NSA z 22 marca 2011 r., sygn. akt II FSK 1948/09.
 • Wyrok NSA z 24 lutego 2016 r., sygn. akt II FSK 3875/13.
 • Wyrok NSA z 26 kwietnia 2016 r., sygn. akt II FSK 901/14.
 • Wyrok NSA z 31 maja 2010 r., sygn. akt II FSK 2273/10.
 • Wyrok TK z 27 listopada 2006 r., sygn. akt K 47/04.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171493560

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.