PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | nr 483 Paradygmaty badawcze jakości życia w ekonomii, zarządzaniu i psychologii | 68--79
Tytuł artykułu

Sytuacja dochodowa rodzin wychowujących dziecko z niepełnosprawnością

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Analysis of Living Standard of Families Raising a Child with a Disability
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest przedstawienie sytuacji dochodowej rodziny wychowującej dziecko z niepełnosprawnością na tle sytuacji dochodowej rodziny wychowującej dzieci bez niepełnosprawności oraz określenie stopnia zaspokojenia potrzeb w obu badanych grupach gospodarstw. Postawiona hipoteza zakłada, że poziom finansowy życia rodziny opiekującej się dzieckiem z niepełnosprawnością jest niższy w porównaniu z rodziną opiekującą się dziećmi bez niepełnoprawności, pomimo otrzymywanych świadczeń socjalnych, których jednym z celów jest wyrównanie poziomu dochodów. Ważną kwestią jest, z punktu widzenia udzielanego wsparcia przez państwo, określenie, jak duża jest dysproporcja między dochodami w obu typach rodzin. Druga hipoteza zakłada, że stopień zaspokojenia potrzeb, szczególnie w odniesieniu do czasu wolnego, jest niższy w gospodarstwach z dzieckiem z niepełnosprawnością. Obliczenia zostały dokonane na podstawie nieopublikowanych danych z Badania Budżetu Gospodarstw Domowych (BBGD) realizowanego przez Główny Urząd Statystyczny w 2014 r. Nierówności dochodowe w obu badanych grupach są na podobnym poziomie, jednak poziom dochodu w gospodarstwach z dzieckiem z niepełnosprawnością jest niższy w porównaniu z gospodarstwami z dziećmi bez niepełnosprawności. W przypadku gdy analiza dochodu dokonana zostanie w rozbiciu na percentyle, można zauważyć wyższy dochód w gospodarstwach z dzieckiem z niepełnosprawnością jedynie w dwóch dolnych percentylach. Gospodarstwa z grupy referencyjnej dużą część dochodu pobierają ze świadczeń publicznych - co w przypadku 16,1% tych gospodarstw stanowi główne źródło utrzymania. Zaspokojenie potrzeb w tej grupie jest niższe w porównaniu z grupą gospodarstw z dziećmi bez niepełnosprawności, szczególnie jeżeli chodzi o czas wolny i wyjazdy na wakacje.(abstrakt oryginalny)
EN
The aim of this article is to present the living standard of the family raising a child with a disability compared with a family raising children without disabilities. The hypothesis assumes that the financial living level of the family with a child with a disability is lower than of the families with children without a disability. The calculation was made using the unpublished data coming from the Household Budget Survey 2014. Income disparities in both groups are at the similar level, but the income level of households with children with disabilities is lower than a family with children without disabilities. Families of the reference group receive a large part of the income from public benefit; this is the main source of income for about 16% of these families. Meeting the needs in this group is lower compared to the group of households with children without a disability.(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Gdański
Bibliografia
 • Jeż R., 2014, Metody proxy wykorzystywane w analizie nierównomiernego rozkładu dochodów - ujęcie teoretyczne, Studia Ekonomiczne, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, nr 179, s. 29-40.
 • Jurkiewicz T., Szczepaniec M., 2009, Kapitał ludzki a innowacje w małych i średnich firmach, "Gospodarka Narodowa", nr 11/12.
 • Łukasiewicz P., Koszela G., Orłowski A., 2006, Wpływ wyboru skali ekwiwalentności na wyniki w zakresie pomiaru ubóstwa i koncentracji dochodów, Zeszyty Naukowe SGGW "Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej", nr 60, s. 207-2017.
 • Komorowska O., 2012, Potrzeby gospodarstw domowych związane z wychowaniem dziecka niepełnosprawnego, "Społeczeństwo i Rodzina", nr 33(4/2012), s. 81-90.
 • Komorowska O., 2016, Połowiczna opieka, "Tygodnik Powszechny", nr 16.
 • Metodologia badania budżetów gospodarstw domowych, 2011, GUS, Warszawa, s. 33-34.
 • Notka informacyjna - Sytuacja gospodarstw domowych w 2014 r. w świetle wyników badania budżetów gospodarstw domowych, 2015, GUS, Warszawa.
 • Seifert M., 2014, Mutter Vater und Grosseltern von Kindern mit Behinderung, [w:] Wilken U., Jeltsch-Schudel B., Elternarbeit und Behinderung, Kohlhammer, Stuttgart.
 • Szulz A., 2014, Dochód i konsumpcja, [w:] Panek T. (red.), Statystyka społeczna, PWE, Warszawa, s. 175-180.
 • Zasępa E., Wołowicz A., 2010, Jakość życia rodzin z dzieckiem z niepełnosprawnością intelektualną, Akademia Pedagogiki Specjalnej, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171493588

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.