PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2017 | nr 11 (CD) | 271--284
Tytuł artykułu

Wynagrodzenie godziwe jako obszar odpowiedzialnego biznesu

Autorzy
Warianty tytułu
Living Wage as an Area of Corporate Responsibility
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W opracowaniu "Wynagrodzenie godziwe jako obszar odpowiedzialnego biznesu" podkreślono problematykę tej kategorii ekonomicznej, wskazując na jej interdyscyplinarny charakter. W publikacji omówiono różne aspekty wynagrodzenia godziwego. Podkreślono jego ekonomiczne, społeczne oraz etyczne aspekty w odniesieniu do realizacji koncepcji odpowiedzialności biznesu. W oparciu o literaturę przedmiotu w opracowaniu przedstawiono wybrane definicje wynagrodzenia godziwego wynikające z deklaracji praw człowieka, organizacji pozarządowych, kodeksów postępowania międzynarodowego i korporacyjnego oraz dokumentów MOP. (abstrakt oryginalny)
EN
The study entitled "Living Wage as an area of corporate responsibility" emphasises the problems of this economic category, indicating at its interdisciplinary character. The publication discusses various aspects of a living wage, particularly, economic, social and ethical, considering a present-day approach to the corporate social responsibility. Based on literature, the study presents selected definitions of a living wage based on human rights declarations, NGO, multinational and corporate codes of conduct and ILO documents. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
271--284
Opis fizyczny
Twórcy
autor
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Bibliografia
 • Anker, R. (2011). Estimating a living wage: A methodological review. Conditions of Work and Employment Series, 29, Geneva: ILO.
 • Bombiak, E. (2013). Kształtowanie relacji z pracownikami jako płaszczyzna społecznej odpowiedzialności biznesu, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-humanistycznego w Siedlcach, 99, Seria: Administracja i Zarządzanie, Siedlce: Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny.
 • Borkowska, S. (2012). Skuteczne strategie wynagrodzeń. Warszawa: Oficyna Wolters Kluwer business.
 • Carr, S. C., Parker J., Arrowsmith J., Wattters P. A. (2016). The living wage: Theoretical integration and an applied research agenda. International Labour Review, 155(1).
 • Encykliki Ojca Świętego - Jana Pawła II, (2011) Kompletne wydanie, Encyklika Laborem Exercens, część IV, Kraków: Dom Wydawniczy "Rafael" oraz Wydawnictwo AA s.c.
 • Huerta, De Soto J. (2010). Sprawiedliwość i efektywność. Warszawa: Fijorr Publishing Company.
 • Jacukowicz, Z. (2009). Pytania o teorię płac. Problemy Polityki Społecznej. Studia i Dyskusje, 12, Warszawa: Instytut Pracy i Spraw Socjalnych.
 • Jaremczuk, K. (2012). Podmiotowość pracownika w zarządzaniu organizacją, Warszawa: PWE.
 • Jarmołowicz, M., Knapińska, M., (2013). Polityka gospodarcza wobec zatrudniania i wynagradzania pracowników - Aspekty teoretyczne i realizacyjne, Studia Ekonomiczne, 160, Zróżnicowanie sytuacji na rynku pracy - ujęcie regionalne, krajowe, międzynarodowe, Katowice: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach.
 • Kulisa, B., Sierpińska, M. (2016). Wzrost gospodarczy a płace minimalne w Polsce, Rynki, Finanse i Ubezpieczenia, 4 (82), cz. 1, Zeszyty Naukowe Wydziału Nauk Ekonomicznych, Szczecin: Uniwersytet Szczeciński.
 • Markiewicz-Stanny, J. (2010). Wolność związkowa a zmiany w strukturze zatrudnienia - uwagi na tle standardów Międzynarodowej Organizacji Pracy, Studia Lubuskie, Tom VI, Sulechów: PWSZ IPiA.
 • Merk, J. (2014). Living wage in Asia 2014, Amsterdam: Asia Floor Wage Alliance/Clean Clothes Campaign.
 • Raczkowska, M. (2006). Minimum socjalne i minimum egzystencji - wzorce warunków bytu ludności żyjącej w sferze ubóstwa, Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 58, Warszawa: SGGW.
 • Rawls, J. (1994). Teoria sprawiedliwości. Warszawa: PWN.
 • Sen, A. (2005). Human rights and capabilities. Journal of Human Development, 6(2).
 • Sekuła, Z. (2011). Struktury wynagradzania pracowników, Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business.
 • Seweryński, M. (2009). Społeczna odpowiedzialność pracodawcy. w: Społeczna odpowiedzialność biznesu jako źródło sukcesu w województwie śląskim, Materiały z cyklu seminariów listopad 2008 - czerwiec 2009, Publikacja jest częścią projektu "Promocja społecznej odpowiedzialności biznesu w województwie śląskim", Katowice.
 • Shelburne, R. C. (1999). The history and theory of the living wage concept, Washington, DC: US Department of Labor.
 • Skowron-Mielnik, B. (2009). Efektywność pracy - próba uporządkowania pojęcia. Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 1.
 • Suchecki, B. (1999). Narzędzia kształtowania dochodu godziwego w Polsce. W: S. Borkowska (red.), Wynagrodzenia godziwe. Koncepcja i pomiar, Warszawa: IPPS.
 • Wranty, J. (2015). Prawo do wynagrodzenia za pracę w świetle zasad sprawiedliwości i równości, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Lublin - Polonia, VOL. LXII, 2, SECTIO G, Lublin: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej.
 • Wranty, J. (2017). Prawo do wynagrodzenia za pracę w świetle zasad sprawiedliwości i równości. Praca i Zabezpieczenie Społeczne, 3.
 • Ustawa z dnia 3 marca 1947 r., Konstytucja Międzynarodowej Organizacji Pracy, Dz. U. z 2016 r., poz. 342.
 • Ustawa z dnia 18 października 1961 r., Europejska Karta Społeczna, Dz. U. z 1999 r., nr 8, poz. 67.
 • Ustawa z 26 czerwca 1974 r., Kodeks pracy, Dz. U. z 2015 r., poz. 1220.
 • Ustawa z dnia 10 października 2002 r., o minimalnym wynagrodzeniu, Dz. U. z 2002 r., Nr 200. poz. 1679.
 • https://www.isealalliance.org., (16.08.2016).
 • http://asia.floorwage.org/resources/public-statements/frequently-asked-questions-about-asia-floor-wage-campaign-2010, (16.08.2016).
 • http://www.isealalliance.org/our-work/improving-effectiveness/global-living-wage-coalition, (16.08.2016).
 • http://godziwaplaca.org/, (16.08.2016).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171493596

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.