PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | nr 488 Finanse | 170--181
Tytuł artykułu

Ulga prorodzinna w Polsce i wybranych krajach a realizacja zasad sprawiedliwości podatkowej

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Pro-Family Tax Benefits in Poland and Selected Countries as A Way of Implementing The Rule of Fair Taxation
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Cel - podstawowym celem niniejszej publikacji jest analiza ulgi prorodzinnej w aspekcie zasady sprawiedliwości podatkowej. Metodologia badania - osiągnięcie celu wymagało wykorzystania metod opisowo-statystycznych. Wykorzystano także metodę bezpośrednią - kwestionariuszową. Wynik - przeprowadzona analiza statystyczna wskazuje, iż ulga prorodzinna jest instrumentem adresowanym do rodzin wielodzietnych zamożnych i mimo dokonanych zmian w zasadach jej naliczania jest trudno dostępna dla najmniej zarabiających. Równocześnie wyniki badań empirycznych sygnalizują, że istnieje duże poparcie społeczne dla zwiększania katalogu ulg w podatku dochodowym od osób fizycznych jako elementu technicznego dającego większe poczucie sprawiedliwości. Oryginalność/wartość - zasadniczą wartością tej publikacji jest analiza zasady sprawiedliwości w podatku osobistym w aspekcie prorodzinnym. Znamiona oryginalności nadają natomiast prezentowane badania empiryczne przeprowadzone wśród gospodarstw domowych(abstrakt oryginalny)
EN
The primary purpose of this publication is to analyze pro-family relief in the context of the principle of tax justice. Target implementation required the use of descriptive methods. The direct method - questionnaire was also used. Statistical analysis indicates that family allowance is an instrument addressed to large families of wealthy people and despite the changes made in the way it was calculated it is unattainable for those with lower income. At the same time the results of empirical research show there is considerable public support for increasing the catalog of personal income tax relief as a technical element giving greater sense of justice. The main value of this publication is the analysis of the principle of personal income tax in the pro-family aspect. The empirical research carried out among households, which is presented in this article, gives it the signs of originality(original abstract)
Słowa kluczowe
Rocznik
Strony
170--181
Opis fizyczny
Twórcy
 • Politechnika Rzeszowska
Bibliografia
 • Dolata S., 2013, Podstawy wiedzy o polskim systemie podatkowym, wyd. 3, LEX a Wolters Kluwer Business, Warszawa.
 • Famulska T., 1996, Sprawiedliwość podatkowa, Przegląd Podatkowy, nr 5.
 • Gajl N., 1995, Modele podatkowe. Podatki dochodowe, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa.
 • Gajl N., 1992, Teorie podatkowe w świecie, PWN, Warszawa.
 • Gaudemet P.M., Molinier J., 2000, Finanse publiczne, PWE, Warszawa.
 • Gliniecka J., Harasimowicz J., 1997, Z zagadnień teorii podatku, Glosa, nr 5.
 • Głuchowski J., 2002, Formy zmniejszania wysokości podatków w Polsce. Ulgi, zwolnienia, obniżki i inne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Gomułowicz A., 1997, Zagadnienia etyki w opodatkowaniu, [w:] Księga Pamiątkowa ku czci Profesora E. Teglera, Kameleon, Poznań 1997.
 • Gomułowicz A., 2001, Zasada sprawiedliwości podatkowej, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa.
 • Gomułowicz A., Małecki J., 2013, Podatki i prawo podatkowe, LexisNexis, Warszawa.
 • Gwiazdowski R., 2007, Podatek progresywny i proporcjonalny. Doktrynalne przesłanki, praktyczne konsekwencje, Wyd. UW, Warszawa.
 • Koperkiewicz-Mordel K., Nykiel W., Chrościelewski W., 2006, Polskie prawo podatkowe, Difin, Warszawa.
 • Kurowski L., 1996, Jak rozumieć sprawiedliwość, [w:] Podatki w orzecznictwie sądowym, KiK, Warszawa.
 • Litwińczuk (red.), 2006, Prawo podatkowe przedsiębiorców, Dom Wydawniczy ABC, Gdynia.
 • Łączkowski W., 1992, Granice opodatkowania, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Juridica, nr 54.
 • Mill J.S., 1966, Zasady ekonomii politycznej, t. 2, PWN, Warszawa.
 • Ministerstwo Finansów, 2016, Preferencje podatkowe w Polsce, nr 6, Ministerstwo Finansów, Warszawa.
 • Owsiak S., 2013, Finanse publiczne. Teoria i praktyka, PWN, Warszawa.
 • Ożóg H., 2003, Logika reformy, Przegląd Podatkowy, nr 5.
 • PricewaterhouseCooper, 2016, Ulgi podatkowe i świadczenia rodzinne w UE, PwC, listopad 2016.
 • Prognozowane przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej w 2017 r., Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 listopada 2016. Dz.U.2013.228.1442.
 • Rawls J., 1994, Teoria sprawiedliwości, PWN, Warszawa.
 • Ricardo D., 1957, Zasady ekonomii politycznej i opodatkowania, PWN, Warszawa.
 • Smith A., 2003, Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodów, PWN, Warszawa.
 • Wagner A., Finanzwissenschaft, t. I - 1877, t. II - 1880, t. III - 1886, t. IV - 1889, Leipzig.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171493602

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.