PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | 104 | z. 3 | 7--20
Tytuł artykułu

Kondycja finansowa gospodarstw rolnych w regionach FADN Unii Europejskiej i jej związek z produktywnością czynników wytwórczych

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Financial Condition Of Agricultural Holdings In EU FADN Regions And Its Relation To Factor Productivity
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Cele badań to ocena kondycji finansowej reprezentatywnych gospodarstw rolnych w regionach FADN UE oraz identyfikacja zależności między kondycją finansową gospodarstw a produktywnością poszczególnych czynników wytwórczych, jak również produktywnością całkowitą (TFP). Wykorzystano syntetyczny miernik _oceny sytuacji finansowej gospodarstwa wyznaczony metodą TOPSIS oraz wskaźniki korelacji. Gospodarstwa reprezentatywne w regionach FADN UE charakteryzują się silnie zróżnicowaną sytuacją finansową, przy czym najwyższe wartości miernika syntetycznego odnotowano w regionach Europy Południowej (Grecja, Portugalia, część Hiszpanii i Włoch). Gospodarstwa w tych regionach odznaczały się relatywnie niskim poziomem zadłużenia, korzystną sytuacją w zakresie obsługi długu, a także wysoką rentownością i sprawnością działania. Zaobserwowano istotne statystycznie związki między kondycją finansową gospodarstw a produktywnością czynników wytwórczych - dodatnie w przypadku czynnika kapitału i produktywności całkowitej TFP, a ujemne w odniesieniu do pracy i ziemi. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the study was to assess the financial condition of representative agricultural holdings in the EU FADN regions and to identify the relation between the financial condition of farms and productivity of production factors, as well as total productivity (TFP). A synthetic metric (based on TOPSIS method) for the assessment of the financial situation of the holding was used, along with correlation indicators in the second step of study. The representative farms in the EU FADN regions are characterised by a highly diversified financial situation, with the highest values of the synthetic meter in Southern Europe (Greece, Portugal, parts of Spain and Italy). The farms in these regions were characterised by a relatively low level of debt, favourable situation in terms of debt service, as well as high profitability and efficiency of operations. Statistically significant relations between financial condition of farms and productivity of production factors were observed. Positive in the case of the capital factor and TFP, and negative in relation to work and land. (original abstract)
Rocznik
Tom
104
Numer
Strony
7--20
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Bibliografia
 • Baer Nawrocka Agnieszka, Natalia Markiewicz, 2010: Zróżnicowanie przestrzenne potencjału produkcyjnego rolnictwa w krajach Unii Europejskiej. "Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G", 97(4), s. 9-15.
 • Bereżnicka Joanna, 2011: Poziom kapitału obrotowego a możliwości generowania kapitału finansowego w rodzinnych gospodarstwach rolniczych, "Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, Ekonomika Rolnictwa", 98(4), s. 49-55.
 • Bieniasz Anna, Zbigniew Gołaś, Aleksandra Łuczak, 2013: Zróżnicowanie kondycji finansowej gospodarstw rolnych wyspecjalizowanych w chowie owiec i kóz w krajach Unii Europejskiej, "Roczniki Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich", 100(1), s. 168-181.
 • Dańska-Borsiak Barbara, 2011: Dynamiczne modele panelowe w badaniach ekonomicznych. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 • Deng Hepu Chung-Hsing Yeh, Robert J. Willis, 2000: Inter-company comparison using modified TOPSIS with objective weights. "Computers & Operations Research", 27(10), s. 963-973.
 • Diakoulaki Danae, George Mavrotas, Lefteris Papayannakis, 1995: Determining objective weights in multiple criteria problems: The critic method. "Computers & Operations Research", 22(7), s. 763-770.
 • Escalante Cesar L., Calum G. Turvey, Peter J. Barry, 2009: Farm business decisions and the sustainable growth challenge paradigm, "Agricultural Finance Review", 69(2), s. 228-247.
 • Franc-Dąbrowska Justyna, 2009: Praktyczne zastosowanie wybranych modeli panelowych do oceny sytuacji finansowej przedsiębiorstw rolniczych. "Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej", 76, s. 31-40.
 • Goddard Ellen, Weersink Alfons, Chen Kevin, Calum G. Turvey, 1993: Economics of structural change in agriculture, "Canadian Journal of Agricultural Economics/Revue Canadienne d'Agroeconomie", 41(4), s. 475-489.
 • Gołaś Zbigniew, 2009: Czynniki determinujące rentowność kapitału własnego w rolnictwie, "Journal of Agribusiness and Rural Development", 1(11), s. 75-91.
 • Gołaś Zbigniew, Kurzawa Izabela 2014: Zastosowanie uporządkowanego modelu logitowego w analizie rentowności branż przemysłu spożywczego, "Zagadnienia Ekonomiki Rolnej", 1(338), s. 78-96.
 • Góral Justyna, Katarzyna Kambo, Jacek Kulawik, Dariusz Osuch, Renata Płonka, Agnieszka Poczta- Wajda, Adam Wąs, Michał Soliwoda, 2015: Subsidies versus economics, finances and income of farms, Monograph of Multi-annual Programme, Institute Of Agricultural And Food Economics, National Research Institute, Warsaw.
 • Jepsen Martin Rudbeck i inni, 2015: Transitions in European land-management regimes between 1800 and 2010, "Land Use Policy", 49, s. 53-64. doi.org/10.1016/j.landusepol, 2015.07.003.
 • Kulawik Jacek, Renata Płonka, 2014: Subsydia i efektywność ekonomiczno-finansowa a typ produkcyjny gospodarstw osób fizycznych, "Zagadnienia Ekonomiki Rolnej", 340(3), s. 3-19.
 • Majchrzak Anna, Feliks Wysocki, 2007: Potencjał produkcyjny rolnictwa w województwie wielkopolskim. "Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu", 9(2), s. 217-221.
 • Moss Charles B., Ashok K. Mishra, Cheikhna Dedah, 2009: Decomposing Agricultural Profitability Using DuPont Expansion and Theil's Information Approach "American Agricultural Economics Association Annual Meetings", Milwaukee, Wisconsin, July 26-28.
 • Poczta Walenty, Joanna Średzińska, Karolina Pawlak, 2008: Sytuacja finansowa gospodarstw rolnych krajów UE sklasyfikowanych według ich wyników produkcyjno-ekonomicznych, "Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego", 4(19), s. 379-387.
 • Restuccia Diego, Tao Yang Dennis, Zhu Xiaodong 2008: Agriculture and aggregate productivity. A quantitative cross-country analysis, "Journal of Monetary Economics", 55(2), s. 234-250.
 • Soliwoda Michał, 2014: Finanse rolnictwa wobec współczesnych wyzwań gospodarczych i społecznych- -perspektywy rozwoju. "Zagadnienia Ekonomiki Rolnej", 341(4), s. 68-86.
 • Soliwoda Michał, 2015: Dylematy wokół wymiaru finansowego zrównoważenia gospodarstw rolniczych, "Zagadnienia Ekonomiki Rolnej", 344(3), s. 112-128.
 • Wasilewski Mirosław, Tomasz Felczak, 2011: Strategia płynności finansowej przedsiębiorstw rolniczych w zależności od rentowności aktywów, "Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej", 39, s. 49-59.
 • Wasilewski Mirosław, Magdalena Mądra, 2008: Efektywność gospodarstw indywidualnych w zależności od zadłużenia i siły ekonomicznej, "Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej", 64, s. 87-99.
 • Wysocki Feliks 2010: Metody taksonomiczne w rozpoznawaniu typów ekonomicznych rolnictwa i obszarów wiejskich, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Poznań.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171493604

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.