PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | nr 488 Finanse | 211--221
Tytuł artykułu

Kara pieniężna na tle innych kar wymierzanych za naruszenie dyscypliny finansów publicznych

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Financial Penalty as Compared with Other Types of Penalties Applied for A Breach of Public Finance Discipline
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł poświęcony jest systemowi kar za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Obejmuje on 4 rodzaje sankcji, trzecią w kolejności jest kara pieniężna. Celem artykułu jest analiza cech kary pieniężnej w porównaniu z pozostałymi sankcjami, a także omówienie okoliczności warunkujących jej wymierzanie. W części praktycznej scharakteryzowano 2 przypadki naruszeń dyscypliny finansów publicznych orzeczonych przez Regionalną Komisję Orzekającą (RKO) w Gdańsku zakończonych wymierzeniem kary pieniężnej. Omawiając je, akcent położono na przesłanki, które zadecydowały o jej zastosowaniu. Wykorzystaną w artykule metodą badawczą jest studium przypadku - case study. Podstawowy wniosek płynący z artykułu jest taki, że brak należytej dbałości o ład systemu finansów publicznych może spowodować otrzymanie kary pieniężnej przez osobę postępującą niezgodnie z obowiązującymi regułami, jednak dochodzi do tego stosunkowo rzadko, a wymierzana kara orzekana jest bliżej dolnej granicy dopuszczonej prawem(abstrakt oryginalny)
EN
The subject of the article is the system of penalties for the breach of public finance discipline. It examines four different types of penalties, the third in order is the financial one. The purpose of the article is to analyse the features of the financial penalty compared with other types of penalties, as well as to discuss the circumstances determining its application. The empirical section presents and discusses two cases of breach of public finance discipline resulting in a financial penalty being applied by the Regional Chamber of Account in Gdańsk. In the course of the discussion, conditions for applying this kind of punishment were emphasized. The adopted research method is based on case studies. The analysis leads to the basic conclusion that inadequate public finance management may lead to a financial penalty being incurred by the person who acts contrary to the regulations in force. However, this happens rarely and the penalty imposed is usually close to the lower limit permitted by law(original abstract)
Rocznik
Strony
211--221
Opis fizyczny
Twórcy
 • Politechnika Gdańska
 • Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku
Bibliografia
 • Bojkowski T., Przybylska J. (red.), 2012, Dyscyplina finansów publicznych: zasady odpowiedzialności, problemy orzecznicze i aspekty praktyczne, CeDeWu, Warszawa.
 • Borowska K., Kościńska-Paszkowska A., Bolek T., 2012, Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, LexisNexis, Warszawa.
 • GKO, 2016a, Orzeczenie Głównej Komisji Orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych z 20 czerwca 2016 r., nr BDF1.4800.24.2016.
 • GKO, 2016b, Sprawozdanie z działalności GKO w Sprawach o Naruszenie Dyscypliny Finansów
 • Publicznych oraz zbiorcze sprawozdanie z działalności komisji orzekających pierwszej instancji w 2015 r., nr BDF1.4812.1.2016.
 • GKO, 2017, Sprawozdanie z działalności GKO w Sprawach o Naruszenie Dyscypliny Finansów
 • Publicznych oraz zbiorcze sprawozdanie z działalności komisji orzekających pierwszej instancji w 2016 r., nr BDF1.4812.1.2017.
 • Lipiec-Warzecha L., 2012, Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, Lex, Warszawa.
 • Lipiec-Warzecha L., 2016, Dyscyplina finansów publicznych w pytaniach i odpowiedziach, C.H. Beck, Warszawa
 • Mazur R., 2015, Wymiar kary współmiernej do stopnia winy sprawcy naruszenia dyscypliny finansów publicznych - wybrane zagadnienia, [w:] Smaga M., Winiarz M. (red.), Dyscyplina finansów publicznych: doktryna, orzecznictwo, praktyka, C.H. Beck, Warszawa, s. 364-375.
 • Misiąg W. (red.), 2017, Ustawa o finansach publicznych. Ustawa o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych: komentarz, C.H. Beck, Warszawa.
 • Motowilczuk I., 2012, Dyscyplina finansów publicznych po zmianach, Infor, Warszawa.
 • RKO, 2014, Orzeczenie RKO w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy RIO w Gdańsku z 17 stycznia 2014 r., nr KO.0022-26-4-16/13.
 • RKO, 2016, Orzeczenie RKO w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy RIO w Gdańsku z 18 października 2016 r., nr KO.0022-17-2-30/16.
 • Sekuła A., Fandrejewski R., 2016, Naruszenie dyscypliny finansów publicznych w zakresie wykorzystania subwencji ogólnej, [w:] Sokołowski J., Żabiński A. (red.), Finanse publiczne, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 451, s. 385-397.
 • Smaga M., 2015, System kar za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, [w:] Smaga M., Winiarz M. (red.), Dyscyplina finansów publicznych: doktryna, orzecznictwo, praktyka, C.H. Beck, Warszawa, s. 467-489.
 • Talik A., Robaczyński W., Babczuk A., 2015, Dyscyplina finansów publicznych: podstawy i zakres odpowiedzialności, C.H. Beck, Warszawa.
 • Ustawa z 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, tekst jedn.: Dz.U. 2013, poz. 168 ze zm.
 • Walasik A., Babczuk A., Talik A., 2013, Dotacje z budżetów jednostek samorządu terytorialnego, C.H. Beck, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171493620

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.