PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | nr 488 Finanse | 222--232
Tytuł artykułu

Organizacja i finansowanie świadczeń z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego na rynku publicznym w latach 2011-2015

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Organization and Financing Services Provided at Spas on The Public Market in The Years 2011-2015
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Lecznictwo uzdrowiskowe stanowi integralną część systemu ochrony zdrowia. Celem badania była ocena aspektu organizacyjnego i finansowego funkcjonowania podmiotów działalności leczniczej udzielających świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego w ramach działania na publicznym rynku usług zdrowotnych. Średnioroczna wysokość wydatków NFZ przeznaczonych na sfinansowanie świadczeń z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego w latach 2011-2015 wyniosła 590,9 mln zł (0,95% ogółu ponoszonych kosztów). W analizowanym okresie zdecydowaną większość kosztów zakupu świadczeń z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego przez NFZ stanowiły koszty uzdrowiskowego leczenia dorosłych, a średnia cena osobodnia kształtowała się na poziomie 86,8 zł. Z roku na rok wzrasta popyt na usługi uzdrowiskowe, w związku z czym finansowanie świadczeń na wspomnianym wyżej poziomie wydaje się niewystarczające i w konsekwencji przekładać się na ograniczenie w dostępności dla świadczeniobiorców(abstrakt oryginalny)
EN
Spa therapy is an integral part of the health care system. The aim of the study was to evaluate the organization and financing activities of medicinal spas that provide guaranteed benefits to the public health market. The average annual expenditure of the National Health Fund for financing spa services in 2011-2015 amounted to PLN 590.9 million (0.95% of total costs). In the analyzed period, the vast majority of costs for the purchase of spa services were the costs of spa treatment of adults, and the average price of man-day was PLN 86.8. Every year the demand for spa services is increasing, so the financing of benefits at the aforementioned level seems to be insufficient and, consequently, translates into a reduction in the availability of services to the beneficiarie(original abstract)
Rocznik
Strony
222--232
Opis fizyczny
Twórcy
 • Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
 • Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
 • Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
 • Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
 • Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
Bibliografia
 • Dae Oddziałów Wojewódzkich FZ, www.fz.gov.pl/oddzialy-fz (20.04.2017).
 • Drobik J., Malcewicz M., Józefowski P., Kurpas D., Steciwko A., 2011, Medycya uzdrowiskowa - współczese leczictwo uzdrowiskowe w Polsce, Family Medicie & Primary Care Review, vol. 13, o 1, s. 103-108.
 • GUS, 2017, Zdrowie i ochroa zdrowia w 2015 r., Główy Urząd Statystyczy, Warszawa, s. 110-118.
 • Poikowska I., Ferso D., 2009, owoczesa medycya uzdrowiskowa, Warszawa: MEDI PRESS, 2009: s. 41-44.
 • Rozporządzeie Miistra Zdrowia z dia 5 styczia 2012 r. w sprawie sposobu kierowaia i kwalifikowaia pacjetów do zakładów leczictwa uzdrowiskowego, Dz.U. 2012, poz. 14]
 • Rozporządzeie Miistra Zdrowia z dia 23 lipca 2013 r. w sprawie świadczeń gwaratowaych z zakresu leczictwa uzdrowiskowego, Dz.U. 2013, poz. 931.
 • Suchecka J., 2016, Ekoomia zdrowia i opieki zdrowotej, Wolters Kluwer Polska SA, wydaie 2, Warszawa, s. 37-41.
 • Suchecka J., Jaworska R., 2015, Fiasowaie publicze i realizacja świadczeń leczictwa uzdrowi-skowego w Polsce w latach 2003-2014, Problemy Zarządzaia, vol. 13, r 2 (53), t. 2, s. 216- 230.
 • Ustawa z dia 27 sierpia 2004 r. o świadczeiach opieki zdrowotej fiasowaych ze środków publiczych, Dz.U. 2016, poz.1793 j.t. ze zm.
 • Ustawa z dia 28 lipca 2005 r. o leczictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochroy uzdrowiskowej oraz o gmiach uzdrowiskowych, Dz.U. 2016, poz. 879, 960.
 • Zarządzeie r 63/2016/DSM Prezesa arodowego Fuduszu Zdrowia z dia 29 czerwca 2016 r. w sprawie określeia waruków zawieraia i realizacji umów w rodzaju leczictwo uzdrowiskowe,
 • http://www.fz.gov.pl/zarzadzeia-prezesa/zarzadzeia-prezesa-fz/zarzadzeie-r-632016dsm,6503.html.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171493626

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.