PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | 104 | z. 3 | 33--43
Tytuł artykułu

Wydajność witryn internetowych gospodarstw agroturystycznych

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Efficiency of Websites of Agrotouristic Farms
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Dynamika rozwoju agroturystyki zależy w dużym stopniu od działań marketingowych, w tym promocji usług. Wielu właścicieli gospodarstw agroturystycznych wykorzystuje witryny internetowe do prezentacji swojej oferty i dotarcia z nią do szerszego grona odbiorców. Takie atrybuty witryny jak: użyteczność, funkcjonalność, interaktywność i wydajność są często postrzegane jako obietnica wysokiej jakości oferty, z której klient rozważa skorzystać. Celem pracy był pomiar wydajności witryn internetowych gospodarstw agroturystycznych. Badania miały charakter pilotażowy i zostały wykonane w zbiorze 100 witryn internetowych, których adresy pozyskano w wyszukiwarki Google oraz jednego z ogólnopolskich katalogów. Testy wydajności wykonano za pomocą wybranych aplikacji internetowych. Ponadto wytypowano strony o skrajnych parametrach, które poddano szczegółowej analizie. W konkluzji wykazano, że witryny internetowe gospodarstw agroturystycznych charakteryzowały się zadowalającym stopniem wydajności, co nie zawsze jednak korespondowało z ich efektywnością i jakością wykonania. (abstrakt oryginalny)
EN
Dynamics of agrotourism development depends to a large extent on marketing activities, including promotion of services. Numerous owners of agrotouristic farms use websites to present their offers and approach a wider range of customers. Such attributes of a website like: usability, functionality, interactivity and efficiency are often regarded as a promise of a high quality offer which is considered by a customer to be used. The aim of the paper was to measure efficiency of websites of agrotouristic farms. The surveys were of pilot character and were performed in the set of 100 websites the addresses of which were obtained by means of Google search engine as well as one of nationwide catalogues. The efficiency tests were conducted by means of selected internet applications. Moreover, selected extreme cases were examined in detail. It was proved in the conclusion that the websites of agrotouristic farms are characterized by the satisfactory level of efficiency which, however, does not always correspond with their effectivity and performance quality. (original abstract)
Rocznik
Tom
104
Numer
Strony
33--43
Opis fizyczny
Twórcy
autor
 • Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Bibliografia
 • Balińska Agata, 2006: Czynniki rozwoju agroturystyki w Polsce. "Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu", nr 8(4), s. 28-32.
 • Balińska Agata, 2009: Walory turystyczne w tworzeniu i realizacji produktu turystycznego. "Studia i Materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej", nr 11(4 [23]), s. 36-42.
 • Balińska Agata, 2014: Aktywność turystyczna mieszkańców wsi w kontekście przemian społeczno-gospodarczych - rzeczywisty i potencjalny popyt turystyczny mieszkańców wsi. "Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich", nr 101(2), s. 112-122.
 • Barczak Andrzej, Dariusz Zacharczuk, 2014: Techniki wpływania na wydajność aplikacji webowych w warstwie prezentacji danych. "Studia Informatica", nr 35(2), s. 251-267.
 • Choi Hyunyoung, Hal Varian, 2012: Predicting the present with Google Trends. "Economic Record", no. 88(s1), p. 2-9. doi: 10.1111/j.1475-4932.2012.00809.x.
 • Dickinger Astrid, Brigitte Stangl, 2013: Website performance and behavioral consequences: A formative measurement approach. "Journal of Business Research", no. 66(6), p. 771-777. doi: 10.1016/j. jbusres.2011.09.017.
 • Drzewiecki Maciej, 2001: Podstawy Agroturystyki. OW OPO, Bydgoszcz. Gołembski Grzegorz (red.), 2002: Kompendium wiedzy o turystyce. PWN, Warszawa.
 • Herrero Ángel, Héctor San Martín, 2012: Developing and testing a global model to explain the adoption of websites by users in rural tourism accommodations. "International Journal of Hospitality Management", no. 31(4), p. 1178-1186. doi: 10.1016/j.ijhm.2012.02.005.
 • Kachniewska Magdalena, 2011: Wpływ nowych technologii na rynek usług pośredników turystycznych. "International Journal of Management and Economics", nr 32, s. 239-258.
 • Król Karol, 2015a: Funkcja witryn internetowych gospodarstw agroturystycznych według modelu wdrożenia technologii internetowej SMWTI. "Acta Sci. Pol. Formatio Circumiectus", nr 14(2), s. 111-123. doi: 10.15576/ASP.FC/2015.14.2.111.
 • Król Karol, 2015b: Funkcjonalność oraz funkcje witryn internetowych gospodarstw agroturystycznych. "Ekonomia i Zarządzanie", nr 7(1), s. 343-355. doi: 10.12846/j.em.2015.01.21.
 • Król Karol, 2016a: Globalne zmiany technologiczne i ich wpływ na promocję agroturystyki w internecie. "Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich", nr 103(3), s. 84-100.
 • Król Karol, 2016b: Ocena dostępności witryn internetowych małopolskich gospodarstw agroturystycznych dla osób niepełnosprawnych. "Problemy Drobnych Gospodarstw Rolnych - Problems of Small Agricultural Holdings", nr 2, s. 45-61. doi: 10.15576/PDGR/2016.2.45.
 • Król Karol, 2016c: Audyt dostępności witryn internetowych małopolskich gmin wiejskich. "Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich", nr 103(1), s. 74-85.
 • Król Karol, Dawid Bedla, 2014: Ocena witryn internetowych gospodarstw agroturystycznych. "Marketing i Rynek", nr 11, s. 22-29.
 • Krzyżanowska Krystyna, 2014: Skuteczność działań informacyjno-promocyjnych w turystyce wiejskiej. "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki", nr 3(27), s. 41-55.
 • Matlegiewicz Małgorzata, 2015: Agroturystyka - pozarolniczy biznes polskiej wsi. "Ekonomia i Środowisko", nr 4(55), s. 221-234.
 • Morbitzer Janusz, 2012: O istocie medialności młodego pokolenia. "Neodidagmata", nr 33/34, s. 131-153.
 • Ochim Halina, Beata Pańczyk, 2016: RWD jako narzędzie optymalizacji stron internetowych. "Informatyka, Automatyka, Pomiary w Gospodarce i Ochronie Środowiska", nr 4, s. 81-86. doi: 10.5604/01.3001.0009.5196.
 • Platania Marco, 2014: Agritourism Farms and the Web. An Exploratory Evaluation of their Websites. "Agris on-line Papers in Economics and Informatics", no. 6(3), p. 51-58.
 • Plaza Beatriz, 2011: Google Analytics for measuring website performance. "Tourism Management", no. 32(3), p. 477-481. doi: 10.1016/j.tourman.2010.03.015.
 • Płoszajski Piotr, 2013: Big Data: nowe źródło przewag i wzrostu firm. "E-mentor", nr 3(50), s. 5-10.
 • Rek Damian, Piotr Sulikowski, 2011: Optymalizacja interfejsów sklepów internetowych a maksymalizacja sprzedaży. "Studia i Materiały Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą", nr 57, s. 214-224.
 • Roman Michał, 2013: Doradztwo w zakresie adaptacji domów i budynków gospodarczych na cele turystyki wiejskiej [w] Komunikowanie i doradztwo w turystyce wiejskiej, Krystyna Krzyżanowska (red.). Wydawnictwo SGGW, Warszawa, s. 178-188.
 • Sanders John, Laura Galloway, 2013: Rural small firms' website quality in transition and market economies. "Journal of Small Business and Enterprise Development", no. 20(4), p. 788-806. doi: 10.1108/JSBED-01-2012-0009.
 • Sikora Jan, 2012: Agroturystyka. Przedsiębiorczość na obszarach wiejskich. C.H. Beck, Warszawa.
 • Sikorska-Wolak Izabella, Zawadka Jan, 2016: Innowacyjne rozwiązania w turystyce wiejskiej. "Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu", nr 18(4), s. 207-212.
 • Singhal Amit, Matt Cutts, 2010: Using site speed in web search ranking. "Google Webmaster Central Blog", https://goo.gl/sVusvY, dostęp: 24.05.2017.
 • Sirko Mieczysław, Janusz Bek, 2006: Rola turystyki w rozwoju gospodarczym obszarów wiejskich i leśnych. Wydawnictwo WSE, Stalowa Wola.
 • Sroka Wojciech, Tomasz Wojewodzic, 2010: Agroturystyka - panaceum na problemy rolnictwa? "Problemy Zagospodarowania Ziem Górskich", nr 57, s. 31-39.
 • Suchacka Grażyna, 2010: Modelowanie ruchu webowego dla potrzeb badania wydajności biznesowego serwisu WWW. "Pomiary Automatyka Robotyka", nr 14, s. 57-60.
 • Śledzik Karol, 2014: Wykorzystanie unitaryzacji zerowanej do analizy porównawczej przewagi konkurencyjnej spółek z sektora "High-Tech" i "Medium High-Tech". "Zarządzanie i Finanse", nr 3(2), s. 255-274.
 • Tyran Ewa, 2010: Dywersyfikacja jako proces dostosowawczy gospodarstw województwa małopolskiego. "Roczniki Nauk Rolniczych, seria G", nr 97(4), s. 200-209.
 • Uglis Jarosław, Anna Jęczmyk, 2009: Agroturystyka szansą ożywienia obszarów wiejskich. "Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu", nr 11(4), s. 341-346.
 • Walesiak Marek, 2014: Przegląd formuł normalizacji wartości zmiennych oraz ich własności w statystycznej analizie wielowymiarowej. "Przegląd Statystyczny", nr 61(4), s. 363-372.
 • Wilk Iwona, Keck-Wilk Małgorzata, 2013: Oczekiwania turystów dotyczące oferty gospodarstw agroturystycznych. "Journal of Agribusiness and Rural Development", nr 2(28), s. 243-250.
 • Wojciechowska Jolanta, 2010: Agroturystyka - signum polskiej turystyki, "Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia", nr 9, s. 597-606.
 • Zatwarnicka Anna, Krzysztof Zatwarnicki, 2011: Pomiary wydajności popularnych serwerów webowych. "Studia Informatica", nr 32(3A), s. 103-112.
 • Zawadka Jan, 2014: Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania rozwoju działalności agroturystycznej, "Turystyka i Rozwój Regionalny", nr 1, s. 133-141.
 • Zhu Yuhao, Vijay Janapa Reddi, 2013: High-performance and energy - efficient mobile web browsing on big/little systems. "In High Performance Computer Architecture (HPCA2013), IEEE 19th International Symposium on", p. 13-24.
 • Zopounidis Constantin, Christos Lemonakis, Zacharoula Andreopoulou, Christiana Koliouska, 2014: Agrotourism Industry Development through Internet Technologies: A Multicriteria Approach. "Journal of Euromarketing", no. 23(4), p. 45-67. doi: 10.9768/0023.04.045.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171493628

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.