PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | 104 | z. 3 | 44--53
Tytuł artykułu

Globalna konwergencja czy globalna dywergencja mechanizmów wsparcia rolnictwa?

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Global Convergence or Global Divergence of Agricultural Support Mechanisms?
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule przedstawiono problematykę zmian w finansowym wsparciu rolnictwa, szacowanym za pośrednictwem wskaźnika PSE, i kwestii ich ewentualnej konwergencji. Analiza przeprowadzona została przy zastosowaniu sigma oraz beta konwergencji absolutnej dla lat 1986-2015. W grupie analizowanych regionów znalazły się Australia, Kanada, Japonia, Korea Południowa, Nowa Zelandia, Turcja, USA i Unia Europejska. Celem artykułu jest potwierdzenie lub zanegowanie występowania konwergencji wsparcia rolnictwa w skali globalnej. Przeprowadzone badania nie potwierdziły hipotezy o występowaniu konwergencji wsparcia rolnictwa. Wnioski te są zbieżne ze wcześniej przeprowadzanymi badaniami dla krajów OECD. (abstrakt oryginalny)
EN
This paper presents the problems of changes in financial support for agriculture estimated through the PSE indicator and their possible convergence. The analysis was carried out using sigma and beta convergence absolute between 1986 and 2015. Australia, Canada, Japan, South Korea, New Zealand, Turkey, the USA and the European Union included the regions analyzed. The aim of the article was to confirm or deny the existence of convergence of support for agriculture on a global scale. The study did not confirm the hypothesis of the convergence of agricultural support. These conclusions coincide with previous investigations for OECD countries. (original abstract)
Rocznik
Tom
104
Numer
Strony
44--53
Opis fizyczny
Twórcy
autor
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Uniwersytet Zielonogórski
Bibliografia
 • Alexiadis Stilianos, Stilianos Kokkidis, 2010: Convergence in Agriculture: Evidence from the regions of an Enlarged EU, MPRA Paper No. 26011, posted 23, s. 1-14.
 • Bal-Domańska Beata, 2009: Ekonometryczna analiza sigma i beta konwergencji regionów Unii Europejskiej, [w] Ekonometria (26). Zastosowanie matematyki w ekonomii, red. J. Łyko, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław, s. 11.
 • Baráth Lajos, Imre Fertő, 2016: Productivity and Convergence in European Agriculture, Institute of Economics, Centre for Economic and Regional Studies, Hungarian Academy of Sciences, Discussion Papers MT-DP - 2016/26, s. 3-34.
 • Barro J. Robert, Xavier Sala-i-Martin, 1992: Convergence, "Journal of Political Economy", vol. 100, Issue 2, s. 223-251.
 • Baumol Wiliam, 1986: Productivity Growth, Convergence, and Welfare: What the Long-Run Data Show, "The American Economic Review", vol. 76, no. 5, s. 1155-1159.
 • Czerewko Georgij, 2014: Efektywność interwencjonizmu państwowego w gospodarkę żywnościową Ukrainy, "Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu", t. XVI, z. 2, s. 34.
 • Czyżewski Andrzej, Piotr Kułyk, 2009: Konwergencja czy dywergencja mechanizmów wsparcia sektora rolnego? "Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego", t. 8(23), s. 41-51.
 • Czyżewski Andrzej, Piotr Kułyk, 2015: Wpływ zmian w finansowym wsparciu rolnictwa na konkurencyjność produktów rolnych w krajach strefy euro i wybranych wysokorozwiniętych gospodarkach, [w] Strategie Gospodarcze i Społeczne Unii Europejskiej, red. K. Opolski, J. Górski, Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, s. 348.
 • Jóźwik Bartosz ,2014: Konwergencja gospodarcza w regionach państw członkowskich Unii Europejskiej z Europy Środkowo-Wschodniej, "Roczniki Ekonomii i Zarządzania", t. 6(42), s. 100-101.
 • Kułyk Piotr, 2013: Finansowe wsparcie rolnictwa w krajach o różnym poziomie rozwoju gospodarczego, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań, s. 141-142.
 • Kułyk Piotr, Łukasz Augustowski, 2016: Analiza konwergencji wydatków rządowych w wybranych państwach strefy euro i Polski w latach 1995-2015, [w] Wyzwania integracji gospodarczej w Unii Europejskiej, red. K. Opolski, J. Górski, Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, s. 247-255.
 • Kusideł Ewa, 2013: Konwergencja gospodarcza w Polsce i jej znaczenie w osiąganiu celów polityki spójności, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 8, 45.
 • Majchrzak Adam, Katarzyna Smędzik-Ambroży, 2014: Procesy konwergencji dochodów gospodarstw rolnych w Polsce po 2006 roku, "Journal of Agribusiness and Rural Development", 1(31), s. 89-98.
 • Malaga Krzysztof, 2004: Konwergencja gospodarcza w krajach OECD w latach 1960-1999. Wyniki badań empirycznych, [w] Matematyka w ekonomii, red. E. Panek, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, z. 41, s. 57.
 • Martin Will, Devashish Mitra, 1999: Productivity Growth and Convergence in Agriculture and Manufacturing, "Agriculture Policy Research Working Papers", no. 2171, World Bank, Washington D.C, s. 1-31.
 • Poudel Biswo, Krishna Paudel, David Zilberman, 2011: Agricultural Productivity Convergence: Myth Or Reality? "Journal of Agricultural and Applied Economics", 43(1), s. 143-156.
 • Próchniak Mariusz, 2006: Realna konwergencja typu beta (β) i sigma (σ) w świetle badań empirycznych, "International Journal of Management and Economics", 20, s . 75.
 • Próchniak Mariusz, Ryszard Rapacki, 2007: Konwergencja beta i sigma w krajach postsocjalistycznych w latach 1990-2005, "Bank i Kredyt", s. 43-44.
 • Przygodzka Renata, 2006: Polityka rolna Unii Europejskiej w świetle mierników OECD, "Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego", t. 15, s. 189-190.
 • Sala-i-Martin Xavier, 1995a: The Classical Approach to Covvergence Analysis, Economics Working Paper 117, Yale University and Universitat Pompeu Fabra, s. 3.
 • Sala-i-Martin Xavier, 1995b: Regional cohesion: Evidence and theories of regional growth and convergence, Center Discussion Paper, no. 716, s. 1325-1352.
 • Trade and Agriculture Directorate 2016: OECD'S producer support estimate and related indicators of agricultural support, Concepts, Calculations, Interpretation and Use, s. 107.
 • Wieliczko Barbara, 2008: Pomiar skali wsparcia rolnictwa, "Zagadnienia Ekonomiki Rolnej", z. 3(316), s. 80.
 • www.oecd.database/PSE/TSE.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171493642

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.