PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | 104 | z. 3 | 54--65
Tytuł artykułu

Tendencje na rynku mięsa wieprzowego na świecie i w Polsce w latach 2000-2016

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Tendencies in the World Pork Market and in Poland in the Years 2000-2016
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Opracowanie przedstawia zmiany na rynku wieprzowiny na świecie i w Polsce w latach 2000-2016. Analizowano zmiany u największych jej producentów i konsumentów, a także eksporterów i importerów. Do głównych światowych producentów wieprzowiny należą: Chiny, kraje UE, USA, Brazylia, Rosja i Wietnam, które w 2016 r. skupiały 88,2% światowej produkcji. U głównych światowych producentów wieprzowiny (z wyjątkiem Chin) wzrost konsumpcji był wolniejszy niż produkcji, co spowodowało zwiększenie ich możliwości eksportowych. W latach 2000-2016 tempo wzrostu handlu międzynarodowego było szybsze niż produkcji, co skutkowało wzrostem udziału eksportu w zagospodarowaniu produkcji. Źródła światowego eksportu wieprzowiny charakteryzowały się znaczną i rosnącą koncentracją. W 2016 r. z krajów UE pochodziło 37,6% eksportu, z USA 28,5%, z Kanady 15,9% i z Brazylii 10%. (92% ogółu eksportu). Światowy import wieprzowiny charakteryzował się znacznie większym rozproszeniem niż eksport. Ceny wieprzowiny wykazały tendencję wzrostową. W kraju występowała tendencja spadkowa w produkcji, a wzrostowa w konsumpcji, co spowodowało, że od 2008 r. Polska jest importerem netto wieprzowiny. (abstrakt oryginalny)
EN
The study presents changes in the world pork market and in Poland in the years 2000-2016. Changes in the main producers and consumers, as well as exporters and importers were presented. The major global producers of pork are China, the EU, USA, Brazil, Russia and Vietnam, which in 2016 produced 88.2% of total world production. In the world's major pork producers (except China), consumption growth was slower than production growth, which increased their export capacity. In the years 2000-2016, the growth rate of international trade was higher than production, what led to an increase in the share of exports in production. Global pork exports is characterized by a large and growing concentration rate. In 2016, 37.6% of exports came from the EU, 28.5% from the USA, 15.9% from Canada and 10% from Brazil (total 92% of exports). World pork imports were characterized by a much greater dispersion than exports. Pork prices have shown an upward trend. In Poland there was a downward trend in pork production and growth in consumption, which caused that since 2008 Poland is a net importer of pork. Poland will remain a net importer of pork in the medium term. (original abstract)
Słowa kluczowe
Rocznik
Tom
104
Numer
Strony
54--65
Opis fizyczny
Twórcy
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Bibliografia
 • Brisson Yan, 2014: The changing face of the Canadian hog industry, Analytical Paper, No 5, Statistics Canada.
 • Canadian Pork Council, Canadian Hog Farms, http://www.cpc-ccp.com/canadian_hog_farms.php, dostęp: 30.09.2017.
 • EC (European Commission), 2012: Agriculture in the European Union. Statistical and Economic Information. Report 2012, tab. 3.5.3.10.
 • Changing structure of pig farms, by Member State and Candidate Countries. EC (European Commission), 2016: EU Agricultural Outlook. Prospects for the EU agricultural markets and income 2016-2026.
 • Eurostat, 2014: Agriculture>Agriculture>Data> Main tables 2014. Agricultural holding with livestock (hold Pigs) and Number of pigs.
 • Ezekiel Michael, 1938: The Cobweb Theorem, "The Quarterly Journal of Economics", vol. 53, no. 2, s. 255-280.
 • Ferris John N., 2005: Agricultural Prices and Commodity Market Analysis, Michigan State University Press, s. 99-120.
 • GUS, 2006-2016: Roczniki satystyczne rolnictwa, Warszawa.
 • GUS, 2009: Zwierzęta gospodarskie w 2008 r., Informacje i opracowania statystyczne, Warszawa.
 • GUS, 2010: Zwierzęta gospodarskie w 2009 r., Informacje i opracowania statystyczne, Warszawa.
 • Hamulczuk Mariusz, Stanisław Gędek, Cezary Klimkowski, Stanisław Stańko, 2012: Prognozowanie cen surowców rolnych na podstawie zależności przyczynowych, Program Wieloletni 2011-2014, IERiGŻ-PIB, Warszawa.
 • "Handel zagraniczny produktami rolno-spożywczymi. Stan i perspektywy. Analizy rynkowe", 2002- 2017: IERiGŻ, ARR, MRiRW, Warszawa, nr 16-45
 • . Jóźwiak Janina, Jarosław Podgórski, 1998: Statystyka od podstaw, PWE, Warszawa.
 • Małkowski Jan, Danuta Zawadzka, 1995: Wahania w produkcji trzody chlewnej w Polsce i innych krajach, Komunikaty, Raporty, Ekspertyzy nr 389, IERiGŻ, Warszawa.
 • Ritson Christopher, 1977: Agricultural Economics. Principles and Policy, Collins. 8 Grafton Street London W1.
 • "Rynek Mięsa. Stan i Perspektywy", 2000-2017: IERiGŻ, ARR, MRiRW, nr 19-52.
 • Stańko Stanisław, 2013: Zmiany i projekcje rozwoju na podstawowych rynkach rolnych w Polsce, Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
 • Stańko Stanisław, Aneta Mikuła, 2016: Tendencje w produkcji, zużyciu krajowym i handlu zagranicznym wieprzowiną, wołowiną i mięsem drobiowym w Polsce w latach 2000-2015, "Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich", z. 2, t. 103, s. 31-40.
 • Stępień Sebastian, 2015: Cykl świński w świetle zmian na globalnym rynku żywca wieprzowego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Timofiejuk Igor, 1990: Tablice średniego tempa wzrostu według metody R, GUS, Zakład Badań Statystycznych, Warszawa.
 • Tomek William, G., Kenneth L. Robinson, 2001: Kreowanie cen artykułów rolnych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
 • USDA FAS (United States Department of Agriculture Foreign Agricultural Service), 2001-2016: Livestock and Poultry. World Markets and Trade.
 • Zawadzka Danuta, 2016: Rynek wieprzowiny, [w] Sytuacja na światowych rynkach mięsa i produktów mleczarskich oraz jej wpływ na rynek krajowy i możliwości jego rozwoju, red. Stanisław Stańko, Monografie Programu Wieloletniego nr 31, IERiGŻ-PIB, Warszawa, s. 58-70.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171493662

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.