PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | nr 483 Paradygmaty badawcze jakości życia w ekonomii, zarządzaniu i psychologii | 118--135
Tytuł artykułu

Kierunki rozwoju energetyki regionalnej i zachowania odbiorców energii a jakość życia

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Directions of Regional Energy Development and Energy Consumers' Behaviour vs. the Quality of Live
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest wskazanie kierunków rozwoju energetyki regionalnej przyczyniających się do poprawy jakości życia oraz identyfikacja czynników ograniczających rozwój proekologicznej energetyki wymagającej bezpośredniego zaangażowania gospodarstw domowych. Przedstawiono analizę porównawczą wyników badań przeprowadzonych na Dolnym Śląsku w ramach dwóch projektów: (1) Strategia rozwoju energetyki na Dolnym Śląsku metodami foresightowymi oraz (2) Opracowanie modelu zachowań prosumenta na rynku energii. Na podstawie pierwszego projektu wyselekcjonowano najistotniejsze dla poprawy jakości życia tezy Delphi (tj. technologie i działania). Część z nich dotyczyła m.in.: rozwoju rozproszonej energetyki odnawialnej wśród odbiorców, w tym gospodarstw domowych (np. fotowoltaiki), segregacji śmieci, poprawy efektywności użytkowania energii. Wyniki drugiego projektu umożliwiły wskazanie kluczowych proekologicznych zachowań odbiorców energii elektrycznej oraz największych barier ich instalowania, którymi są ograniczenia finansowe oraz nawyki ankietowanych(abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the paper is (1) to show the directions of regional energy development improving the quality of life and (2) to identify the factors reducing the development of pro-ecological energy systems directly requiring the households' involvement. There is presented the comparative analysis of the results of two projects dedicated to Lower Silesia called respectively: (1) "Energy development strategy of Lower Silesia by using foresight methods" which was realized in the period 2009-2011, and (2) "Modelling prosumers' behaviour on the energy market" which has been conducted since 2014 and it is funded by the NCN (National Centre of Science). Basing on the results of this project there were selected the most important Delphi theses (e.g. technologies and actions) for the improvement of the quality of life. They are connected with, inter alia, the development of dissipated RES, the segregation of garbage, and the improvement of energy efficiency at the consumption level. The results of the second project allowed us to point out the key pro-ecological behaviors of electricity consumers, and to state that the most important obstacles to the implementation of the RES are financial limitations and households' attitudes.(original abstract)
Twórcy
 • Politechnika Wrocławska
 • Politechnika Wrocławska
Bibliografia
 • Borys T. (red.), 2005, Wskaźniki zrównoważonego rozwoju, Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, Warszawa-Białystok.
 • Czarny B., Czarny E., Bartkowiak R., Rapacki R., 2000, Podstawy ekonomii, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne PWE, Warszawa, s. 315.
 • Ericson R., Description of Inequality: The Swedish Approach to Welfare Research, [w:] Nussbaum M., Sen A. (eds), The Quality of Life, World Institute for Development Economics Research, Oxford University Press.
 • European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions, 2004, Quality of life in Europe. First European Quality of Life Survey 2003, Office for Official Publications of the European Communities, Luxemburg.
 • Eurostat, 2015, Quality of life. Facts and views, Publication and social conditions, Collection: Statistical books, Luxembourg: Publications Office of the European Union, s. 9, http://ec.europa.eu/eurostat/en/web/products-statistical-books/-/KS-05-14-073 (dostęp: 30.04.2017).
 • GUS, 2016, Budżety gospodarstw domowych w 2015, Warszawa, s. 241.
 • GUS, 2016, Ochrona środowiska, Warszawa, s. 218-219 oraz http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/srodowisko-energia/srodowisko/ochrona-srodowiska-2016,1,17.html (dostęp: 19.04.2017).
 • GUS, 2017, Zużycie energii w gospodarstwach domowych w 2015 r., Warszawa, s. 135.
 • Malik K., 2011, Ewaluacja polityki rozwoju regionu. Metody, konteksty i wymiary rozwoju zrównoważonego, Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, Studia t. CXXXV, Warszawa.
 • Marciniak S. (red.), 2013, Makro- i mikroekonomia. Podstawowe problemy współczesności, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Phillips D., Quality of Life. Concept, policy and practice, Routledge, New York 2006.
 • Resolution adopted by the General Assembly on 25 September 2015: Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development, United Union A/RES/70/1, Distr.: General 21 October 2015.
 • Rogala P., Raport z realizacji pracy "Zaprojektowanie i przetestowanie systemu mierzenia jakości życia w gminach", Etap 2, Jelenia Góra - Poznań, marzec 2009, www.sas.zmp.poznan.pl/opracowania/METODOLOGIA%20BADANIA%20JAKOSCI%20ZYCIA%20_Ankieta.pdf (dostęp: 25.04.2017).
 • Ropuszyńska-Surma E., Szalbierz Z. (red.), Strategia rozwoju energetyki na Dolnym Śląsku na podstawie metody foresightowej Delphi, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2011.
 • Ropuszyńska-Surma E., Węglarz M., 2017a, Bariery rozwoju energetyki rozproszonej, "Przegląd Elektrotechniczny", vol. 2017, no. 4, s. 90-94.
 • Ropuszyńska-Surma E., Węglarz M., 2017b, Społeczna akceptacja dla OZE - perspektywa odbiorców (prosumentów), [w:] Z. Połecki, P. Pijarski (red.), Rynek energii elektrycznej. Polityka i ekonomia, Lublin, s. 44-55.
 • Ropuszyńska-Surma E., Węglarz M., 2017c, The pro-economical behaviour of households and their knowledge about changes in the energy market. E3S Web of Conferences Vol. 14, 2017, Energy and Fuels 2016, DOI: https://doi.org/10.1051/e3sconf/20171401006 (dostęp: 25.04.2017).
 • Stiglitz J.E., Sen A., Fitoussi J.P., 2009, Report by the Commission on the Measurement of Economic Performance and Social Progress, http://stat.gov.pl/zrownowazony-rozwoj/akty-prawne-i-dokumenty-strategiczne (dostęp: 25.04.2017).
 • Tapscott D., Williams A.D., 2007, Wikinomics: How Mass Collaboration Changes Everything, Penguin, New York.
 • Toffler A., 1986, Trzecia fala, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa.
 • Ustawa z 10 kwietnia 1997 r. prawo energetyczne, Dz.U. z 1997 r. Nr 54, poz. 348 z późn. zm.
 • Ustawa z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, Dz.U. z 2004 r. Nr 173, poz. 1807 z późn. zm.
 • Ustawa z 20 stycznia 2015 r. o odnawialnych źródłach energii, Dz.U. z 2015 r. poz. 478 z późn. zm.
 • Zrównoważona Europa dla Lepszego Świata: Strategia Zrównoważonego Rozwoju Unii Europejskiej, Komunikat Komisji Wspólnot Europejskich, Bruksela, 15.5.2001, COM(2001)264 final.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171493670

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.