PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | nr 483 Paradygmaty badawcze jakości życia w ekonomii, zarządzaniu i psychologii | 163--180
Tytuł artykułu

Wpływ hałasu na jakość przestrzeni publicznej w mieście

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Impact of Noise on the Quality of Public Space in a City
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Czynnikiem negatywnie wpływającym na jakość życia w mieście jest hałas, który może zmniejszyć atrakcyjność przestrzeni publicznej. Odpowiednio urządzona przestrzeń publiczna, wyposażona w infrastrukturę, jest niezbędna do prawidłowego funkcjonowania mieszkańców. Minimalizuje ona wykluczenie, zmniejsza podziały społeczne, kształtuje postawy, chroni i pielęgnuje lokalną kulturę. Celem pracy jest zdiagnozowanie jakości przestrzeni publicznej miasta przy wykorzystaniu subiektywnej metody oceny uciążliwości akustycznej oraz próba weryfikacji hipotezy badawczej o negatywnym wpływie hałasu na funkcjonalność i atrakcyjność wybranych przestrzeni publicznych. Do badań wytypowano trzy rodzaje przestrzeni publicznych Kalisza. Dla osiągnięcia celu przeprowadzono subiektywną ocenę uciążliwości akustycznej przy wykorzystaniu metody wywiadu. Wyniki przeprowadzonych badań wskazują, że badana przestrzeń nie jest przyjazna pod względem akustycznym, ale hałas nie jest odczuwalny przez użytkowników badanych przestrzeni - z powodu korzystania z niej w celach innych niż wypoczynkowe. Największym źródłem hałasu w wybranych lokalizacjach jest komunikacja samochodowa, która nie jest przeszkodą w kontaktach międzyludzkich, w przeciwieństwie do zakłóceń generowanych przez roboty drogowe lub remontowe.(abstrakt oryginalny)
EN
Noise has a negative impact on the quality of life in the city. It can reduce the attractiveness of public space. Properly designed space, equipped with infrastructure, is essential for the inhabitants' proper functioning. It minimizes exclusion, reduces social divisions, shapes attitudes, protects and nurtures local culture. The aim of the paper is to diagnose the quality of the city public space using the subjective method of assessing acoustic nuisance and to verify the hypothesis of negative impact on the functionality and attractiveness of selected public spaces. Three types of public spaces of the city of Kalisz were studied. The subjective assessment of acoustic nuisance using the interview method was performed to achieve the objective. The results of the research show that noise is not highly sensitive to the surveyed space users, mainly because of using the space for other than leisure purposes. The largest source of noise in selected locations is car transportation, which is not an obstacle to inter-human contacts, as opposed to interference generated by road or repair works.(original abstract)
Twórcy
  • Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy
  • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu
Bibliografia
  • Bernat S., 1999, Krajobraz dźwiękowy doliny Bugu, Annales UMCS sec. B, nr 54(15), s. 297-309.
  • Bernat S., 2007, Projektowanie akustyczne w planowaniu przestrzennym, [w:] Kistowski M., Korwel-Lejkowska B. (red.), Waloryzacja środowiska przyrodniczego w planowaniu przestrzennym, Problemy Ekologii Krajobrazu, t. XIX PAEK, Gdańsk-Warszawa, s. 43-50.
  • Boryczka E., 2016, Rewitalizacja miast, [w:] Przygodzki Z. (red.), EkoMiasto
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171493686

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.