PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | Vol. 26, nr 1 Prawne determinanty polityki rolnej | 383--398
Tytuł artykułu

Prawne determinanty rozwoju spółdzielni rolniczych w krajach Unii Europejskiej. Aspekty europejskie, krajowe i regionalne

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Legal Determinants of Development of Agricultural Cooperatives in the Countries of the European Union. European, National and Regional Aspects
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest próba oceny prawnych krajowych instrumentów (determinantów) wpływających na zakładanie i funkcjonowanie spółdzielni rolniczych. Problematyka ta jest szeroka, dlatego rozważania koncentrują się w pierwszej kolejności na ustawodawstwie francuskim i włoskim. Przedstawiono krótko ewolucję regulacji prawnych dotyczących spółdzielni rolniczych we wspomnianych krajach, ze szczególnym uwzględnieniem Code rural (francuski Kodeks rolny) oraz włoskiego Kodeksu cywilnego. Zaakcentowana została szeroka definicja spółdzielni rolniczych występująca we Francji oraz uproszczenia regulacji prawnych dotyczących działalności tych podmiotów we Włoszech. W dalszej kolejności rozważania koncentrują się na ustawodawstwie polskim. Wskazano na rozwój spółdzielczych grup producentów rolnych, do czego przyczyniły się w znaczącym stopniu zmiany regulacji prawnych. W konkluzji autorka stwierdziła, że ustawodawcy w starych państwach członkowskich Unii Europejskiej na przestrzeni lat wprowadzili liczne instrumenty prawne wpływające na uproszczenia w zakresie zakładania i funkcjonowania spółdzielni rolniczych. Natomiast prawodawca polski wprowadza stopniowo zmiany do różnych ustaw. Taka droga legislacyjna jest tylko czasowa i nie rozwiązuje problemów w sposób kompleksowy. Z tego powodu autorka korzystnie oceniła przygotowanie projektu ustawy o spółdzielniach rolników. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the article is to evaluate the national legal instruments (determinants) affecting the establishment and operation of agricultural cooperatives. This problem is wide, therefore, deliberations focus primarily on French and Italian legislation. It presents a brief evolution of regulations on agricultural cooperatives in these countries, with special focus on Rural Code (French Rural Code) and the Italian Civil Code. Emphasis is put on a broad definition of agricultural cooperatives occurring in France and legal simplification concerning the activities of these entities in Italy. Further discussion focuses on the Polish legislation. Particular attention has been given to the development of cooperative agricultural producer groups which was partly a result of significant changes in law. In conclusion, the author states that the legislatures of the old EU Member States have introduced over the years a number of legal instruments affecting the establishment and operation of agricultural cooperatives. While the Polish legislator is trying to facilitate the creation and operation of cooperatives, gradually introducing changes to different legal acts. Such a legislative way is only temporary and does not solve the problems in a comprehensive manner. Therefore, the nauthor favorably evaluates the preparation of a draft act on cooperatives of farmers. (original abstract)
Rocznik
Strony
383--398
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Bibliografia
 • Bierzanek R., Prawo spółdzielcze w zarysie, Warszawa 1984.
 • Boguta W., Gumowski Z., Lachowski K., Organizacja mazowieckiego rynku rolnego poprzez tworzenie grup producentów rolnych na bazie prawa spółdzielczego, Warszawa 2007.
 • Borzaga C., Carini C., Costa E., Carpita M., Andreaus M., Cooperation in Italy in 2008, "Euricse Working Papers" 2012, No. 26.
 • Bruggemann F.M., Genossenschaften in Frankreich. Die Rechtsstellung von Agrargenossenschaften und Credit Agricole, Münster 1985.
 • Budzinowski R., Koncepcja gospodarstwa rolnego w prawie rolnym, Warszawa 1992.
 • Carmignani S., La societa in Agricoltura, Milano 1999.
 • Chômel C., Le cadre juridique et la gouvernance des coopératives agricoles, [w:] C. Chômel, F. Declerck, M. Filippi, R. Mauget, O. Frey, Les coopératives agricoles. Identité, gouvernance et stratégies, Paris 2013.
 • Code rural et de la pêche maritime, éd. H. Bosse-Platière, Paris 2012.
 • COGECA, Development of Agricultural Cooperatives in the EU, Brussels 2014.
 • Commentario alla riforma delle società, éd. G. Presti, Milano 2007.
 • Cooperatives Europe, Performance Report. Key Figures 2005, Brussels 2006.
 • Cooperatives Europe Asbl, 2009 European Co-operatives Key Statistics, Brussels 2009.
 • Costato L., Corso di diritto agrario Italiano e comunitario, Milano 2008.
 • Coutant L., L'Evolution du droit cooperatif de ses origines à 1950: La double tendance vers son unification et son autonomie, la loi du 10 sept. 1947, la codification en cours, Matot-Braine 1950.
 • Dulfer E., The co-operative between member participation, the formation of vertical organizations and bureaucratic tendencies, [w:] Co-operatives in the Clash between Member Participation, Organizational Development and Bureaucratic Tendencies, eds. E. Dulfer, W. Hamm, London 1985.
 • Fici A., Italian co-operative law reform and co-operative principles, "Euricse Working Papers" 2010, No. 10.
 • Filippi M., L'ancrage territorial des entreprises coopératives agricoles et le développement durable, [w:] C. Chômel, F. Declerck, M. Filippi, R. Mauget, O. Frey, Les coopératives agricoles. Identité, gouvernance et stratégies, Paris 2013.
 • French Ministry of Agriculture and Fisheries, Agricultural Cooperation in France, Paris (wersja uaktualniona i przetłumaczona z j. francuskiego na j. angielski przez Coop de France, lipiec 2005).
 • Gilardeau J.M., Moreau J.P., Code rural: commenté et annoté, Paris 1995.
 • Giuffrida G., Le cooperative Agricole (natura giuridica), Milano 1981.
 • Gourlay P.G., Coopératives agricoles, Paris 1980.
 • Grasso A., Cooperative di Concuzione e agricoltura di Gruppo, Palermo 1990.
 • Hiez D., France, [w:] International Handbook of Cooperative Law, eds. D. Cracogna, A. Fici, H. Hagen, Berlin-Heidelberg 2013.
 • International Handbook of Cooperative Law, eds. D. Cracogna, A. Fici, H. Hagen, Berlin-Heidelberg 2013.
 • Komisja Europejska, Biała Księga o przedsiębiorstwach spółdzielczych. Dokument konsultacyjny Unii Europejskiej, Bruksela 2001.
 • Martine E.N., Societes cooperatives et groupements agricoles, « Revue de droit rural » 2000, n 281.
 • Mellerio R., Gréteau B., Les coopératives agricoles à l'heure des rapprochements capitalistiques, « La Semaine Juridique Entreprise et Affaires » 2012, n 46.
 • Nast A., Code de la cooperation, Paris 1928.
 • Ott U., Die landwirtschaftlichen Kooperativen in die Europaischen Gemeinschaft, Berlin 1996.
 • Piechowski A., Spółdzielczość w Unii Europejskiej, [w:] Rola i przyszłość spółdzielczości: gospodarka konkurencyjnej Polski, "Biuletyn Forum Debaty Publicznej" 2012, nr 19.
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 sierpnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej w ramach działania "Tworzenie grup producentów i organizacji producentów" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U., poz. 1284).
 • Suchoń A., Prawna koncepcja spółdzielni rolniczych, Poznań 2016.
 • Ustawa z dnia 16 września 1982 r. - Prawo spółdzielcze (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 21 ze zm.).
 • Ustawa z dnia 20 stycznia 1990 r. o zmianach w organizacji i działalności spółdzielni (Dz.U., nr 6, poz. 36 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o grupach producentów rolnych (Dz.U. z 2000 r., nr 88, poz. 983 ze zm.).
 • Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz.U., poz. 478 ze zm.).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171493732

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.