PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | 104 | z. 3 | 95--105
Tytuł artykułu

Próba oceny efektów absorpcji środków z funduszy europejskich na rozwój wykorzystania odnawialnych źródeł energii w województwie lubelskim

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Attempt of Evaluation of Absorption of the European Funds for the Development of Use of Renewable Energy Sources in Lubelskie Province
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W opracowaniu przedstawiono wyniki badań, których celem była ocena efektów absorpcji funduszy europejskich na inwestycje z zakresu odnawialnych źródeł energii w woj. lubelskim oraz sformułowanie wstępnych rekomendacji na przyszły okres programowania. W ramach RPO WL i PROW (3.2.1) w woj. lubelskim zamontowano ponad 34 tys. instalacji o mocy 189,2 MWt i 4,1 MWe, przeważnie kolektorów słonecznych (95,8%), kotłów na biomasę (2,3%) i paneli fotowoltaicznych (1,9%). Efektem zrealizowanych projektów było zmniejszenie zużycia paliw konwencjonalnych na obszarach wiejskich o około 4% w ciągu roku, co jest równoważne wartości energetycznej 19 tys. t węgla kamiennego. Działania podjęte w ramach analizowanych programów przyczyniły się również do redukcji emisji CO2 o około 1,7 tys. t, podstawowego gazu cieplarnianego oraz pyłów i innych zanieczyszczeń. (abstrakt oryginalny)
EN
The paper presents results of study aimed at assessing an absorption of European Union funds intended for investments in renewable energy in the Lubelskie province. Source of the data was the Department of Regional Operational Programme in the Marshal's Office for Lubelskie province in Lublin and the Department of European Funds in Ministry of Energy. With the funds from the Regional Operational Programme of the Lubelskie province and the Rural Development Programme (3.2.1) over 34 thousand renewable energy installations with capacity of 189,2 MWt and 4,1 MWe, were build. Most of them were solar collectors (95.8%), biomass boilers (2.3%) and photovoltaic panels (1.9%). Such significant share of solar energy projects proves the hypothesis of the Renewable Energy Development Program for the Lubelskie province that it is possible for the Lubelskie region to become a national leader in the use of solar energy for the production of heat and electricity. As a result of implemented projects the consumption of conventional fuels in rural areas dropped by around 4% per year, what is equal to the energy value of 19 thousand tons of bituminous coal. Furthermore, actions taken with the help of above mentioned programs resulted in a reduction of CO2 emissions by around 1,7 thousand tons of primary greenhouse gas, dust and other pollutants. (original abstract)
Rocznik
Tom
104
Numer
Strony
95--105
Opis fizyczny
Twórcy
 • Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Bibliografia
 • Blaug Mark, 1994: Teoria ekonomii. Ujęcie retrospektywne. PWN, Warszawa, s. 60-102.
 • De Jager David, Corinna Klessmann, Eva Stricker, Thomas Winkel, Erika De Visser, Michele Koper, 2011: Financing Renewable Energy in the European Energy Market. Ecofys, s. 57.
 • Fiedor Bogusław, 2010: Kryzys gospodarczy a kryzys ekonomii jako nauki. "Ekonomista", nr 4, s. 453-466.
 • Fiedor Bogusław, 1990: Przyczynek do ekonomicznej teorii zanieczyszczenia i ochrony środowiska. PAN, Wrocław, s. 8-9.
 • Graczyk Andrzej, 2011: Problemy dofinansowania odnawialnych źródeł energii ze środków publicznych. "Ekonomia i Środowisko", nr 2(40), s. 72-89.
 • Gradziuk Piotr, Zygmunt Wojtaszek, 2001: Alternatywne wykorzystanie gruntów rolniczych na cele niezwiązane z produkcją żywności, [w] Procesy dostosowawcze produkcji roślinnej w Polsce w kontekście integracji z Unią Europejską, red. Klepacki B. Wydawnictwo SGGW, Warszawa, s. 213-228.
 • Gradziuk Piotr, Barbara Gradziuk, 2016: Economical end ecological efficiency of solar systems (A Case Study at the Communes Gorzkow and Rudnik). "Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy", nr 14(3), s. 189-195.
 • International Energy Outlook 2002, 2003: Energy Information Agency, U.S. Department of Energy, Washington.
 • Kawa Joanna, 2015: Programy wsparcia instalacji OZE w Polsce. "InstalReporter", nr 7, s. 24.
 • Key Word Energy Statistic 2006-2014, 2014: International Energy Agency, "BP Statistical Review of Word Energy", June 2014, s. 48.
 • Komunikat Komisji dla Rady, Parlamentu Europejskiego, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno- -Społecznego i Komitetu Regionów. Plan działania prowadzący do przejścia na konkurencyjną gospodarkę niskoemisyjną do 2050 roku, Bruksela, dnia 08.03.2011, KOM (2011) 112, wersja ostateczna, s. 8.
 • Krajowy Plan Działania w zakresie energii ze źródeł odnawialnych, 2010: Ministerstwo Gospodarki, Warszawa.
 • Letkowski Dariusz, 2011: Finansowanie odnawialnych źródeł energii w Polsce. "Acta Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica", nr 260, s. 101-116.
 • Manteuffel-Szoege Ryszard, 1987: Filozofia rolnictwa, PWN, s. 14.
 • Mill John Stuart, 1965: Zasady ekonomii politycznej, t. II, PWN, Warszawa, s. 488-489.
 • Pigou Arthur, 1938: The Economics of Welfare. Macmillan. London, s. 134-242.
 • Program Rozwoju Odnawialnych Źródeł Energii dla Województwa Lubelskiego, 2014: Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego.
 • Renewable Energy. Not a toy. "The Economist", April 11th-17th 2015, s. 55-56.
 • Say Jean-Babtiste, 1960: Traktat o ekonomii politycznej. PWN, Warszawa.
 • Stiglitz Joseph Eugene, 2004: Ekonomia sektora publicznego. PWN, Warszawa, s. 254.
 • Szul Tomasz, 2014: The spatial diversity of the share the local sources of biomass in meeting of heat needs on the rural areas of Lublin Province. "Barometr Regionalny", nr 12(2), s. 77-83.
 • Toffler Alvin, 1997: Trzecia fala. PIW, Warszawa, s. 38.
 • Wojewódzki Program Rozwoju Alternatywnych Źródeł Energii dla Województwa Lubelskigo, 2006: Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego.
 • Woś Augustyn, Józef Zegar, 2002: Rolnictwo społecznie zrównoważone. IERiGŻ, Warszawa, s. 13-14.
 • Woś Augustyn, 1995: Ekonomika odnawialnych zasobów naturalnych. PWN, Warszawa, s. 13-146.
 • Wsparcie z funduszy polityki spójności na rzecz wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych - czy osiągnięto dobre rezultaty? 2014: Europejski Trybunał Obrachunkowy, Luksemburg.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171493792

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.