PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | z. nr 52 | 339--349
Tytuł artykułu

Zależności korelacyjne kultury organizacyjnej z innowacyjnością małych przedsiębiorstw w Polsce

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Correlation Organizational Culture vs. Innovation of Small Enterprises in Poland
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Innowacyjność przedsiębiorstw uzależniona jest od wielu czynników. Wśród nich jest kultura organizacyjna. Obejmuje ona system wartości, który może wspierać lub hamować tworzenie innowacji w organizacji. W artykule zaprezentowano wyniki badań dotyczące kultury organizacyjnej małych przedsiębiorstw oraz związków między ich kulturą organizacyjną a wybranymi aspektami innowacyjności tych przedsiębiorstw. Uzyskane wyniki badań miały określić, jakie wartości kulturowe charakteryzują innowacyjne małe przedsiębiorstwa, aby zidentyfikować te, które tworzą środowisko kulturowe wspierające innowacyjną działalność oraz posłużyć do sformułowania wniosków na temat związków występujących między badanymi zagadnieniami. Badaniami było objętych 110 małych przedsiębiorstw, które prowadzą innowacyjną działalność. Do zdiagnozowania kultury organizacyjnej posłużono się kwestionariuszem ankietowym, zaś relacje określono za pomocą współczynników korelacji rho-Spearmana. Wyniki badań wskazują, że kultura małych innowacyjnych przedsiębiorstw charakteryzuje się nastawieniem na ludzi, orientacją na otoczenie, statusem opartym na osiągnięciach, indywidualizmem, niskim kontekstem komunikacyjnym, niską tolerancją niepewności, proaktywnością oraz małym dystansem władzy. Zdecydowaną większość z tych wartości można postrzegać jako sprzyjające innowacyjność, oprócz niskiej tolerancji niepewności. Między zidentyfikowanymi jako innowacyjne wartościami kulturowymi a innowacyjnością małych przedsiębiorstw istnieją liczne związki o słabej i niskiej sile. Niewiele aspektów innowacyjności koreluje z większą ilością wartości kulturowych. Najsilniejsze zależności wykazuje status oparty na osiągnięciach, jednak można je określić jako wyraźne, lecz małe. (abstrakt oryginalny)
EN
Innovation of businesses depends on numerous factors. Organizational culture is one of them. It encompasses a system of values which may facilitate or inhibit the development of innovations in the organization. The current paper discusses researcher results pertaining to organizational culture of small enterprises and the relationship between their organizational culture and selected aspects of their innovation. The study aimed to determine cultural values characteristic for small enterprises in order to identify the ones facilitating innovation. In addition, the study was to serve as a basis for conclusions on the relationship between the studied issues. The study encompassed 110 small enterprises which conduct innovative activities. In order to diagnose the organizational culture, a survey questionnaire was applied. Relations were determined by means of Spearman's rank correlation coefficients. Research results indicate that the culture of small innovative businesses is characterized by people-focus, focus on the surrounding environment, status based on achievements, individualism, low communicative context, low tolerance of insecurity, proactivity, and distance of authority. With the exception of low tolerance of insecurity, the majority of these features may be perceived as facilitating innovation. There exist numerous relations of weak and low intensity among the cultural features identified as innovative and innovation of small enterprises. Few aspects of innovation correlate with a considerable number of cultural values. Status based on authority manifests the strongest relationship. However, the relationship may be defined as significant but small. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
339--349
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Bibliografia
 • Barańska Z., 2000, Podstawy metod statystycznych dla psychologów, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
 • Gadomska-Lila K., 2011, Budowanie kultury innowacyjności w świetle badań empirycznych, "Współczesne Zarządzanie", nr 1.
 • Jacher W., 2008, Kulturowe wymiary innowacji [w:] Organizacje w gospodarce innowacyjnej - aspekty społeczne, prawne, psychologiczne, red. W. Pawik, L. Zbiegień-Maciąg, Wydawnictwo Akademii Górniczo-Hutniczej, Kraków.
 • Kwiatkowska G.E., Stasiuk K., 2008, SPSS w praktyce psychologicznej, Lublin.
 • Niedzielski P., 2011, Innowacyjność [w:] Innowacje i transfer technologii. Słownik pojęć, red. K.B. Matusiak, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa.
 • Petraitė M., Janiūnaitė B., Cibulskas B.G., Diversity of innovation culture profiles in business organizations, www.ispim.org.
 • Podręcznik Oslo: zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji, 2008, Wydawnictwo Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Departament Strategii i Rozwoju Nauki, Warszawa.
 • Rahuma A.M., Khairuzzaman W., Ismai W., 2008, Culture of Innovation [w:] Technology Management Theory&Practice, red. N.A. Talib, A.A. Senin, Malaysia, Penerbit.
 • Van der Meer H., 2007, Open Innovation - The Dutch Treat: Challenges in Thinking in Business Models, "Creativity and Innovation Management", nr 16 (2), http://dx.doi. org/10.1111/j.1467-8691.2007.00433.x.
 • Zhao F., 2005, Exploring The Synergy Between Entrepreneurshipand Innovation, "International Journal of Entrepreneurial Behaviour& Research", nr 11 (1), https://dx.doi.org/10.1108/13552550510580825.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171493796

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.