PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | nr 489 Ekonomia | 24--33
Tytuł artykułu

Wydajność pracy w rolnictwie krajów Unii Europejskiej (ujęcie dynamiczne)

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Labour Productivity in Agriculture of European Union Countries (Dynamic Approach)
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest ocena zmian wydajności pracy w rolnictwie na tle zmian wydajności pracy w gospodarce narodowej w krajach Unii Europejskiej. Badaniu poddano również poziom zróżnicowania państw UE pod względem wydajności pracy. Zakres czasowy badań opartych na danych Eurostatu obejmuje lata 2000-2016. Przeprowadzone analizy porównawcze wskazują na wzrostowe tendencje w zakresie badanych wskaźników w skali całej UE. Tempo wzrostu wydajności pracy w rolnictwie w dominującej części krajów było większe niż w pozostałych sektorach gospodarki. Nastąpił spadek udziału sektora rolnego w zatrudnieniu ogółem, co widoczne jest zwłaszcza pośród nowych państw UE. Jednocześnie w wielu z nich tempo wzrostu wydajności pracy w rolnictwie i gospodarce ogółem było najwyższe. Przyczyniło się to do zmniejszenia skali zróżnicowania między krajami UE w tym zakresie. Niemniej dysproporcje, zwłaszcza pomiędzy nowymi państwami członkowskimi a krajami UE-15, są nadal duże(abstrakt oryginalny)
EN
The aim of this paper is to asses changes in the labour productivity in agriculture and national economy of EU countries. The changes in the level of EU labor differentiation have also been examined. The time frame of the analysis based on Eurostat data covers the years of 2000-2016. The comparative analyzes indicate the increasing trend linked with analyzed indicators across EU countries. The rate of labor productivity growth in agriculture in the predominant part of the country was higher than in other sectors of the economy. The decline in the share of the agricultural sector in total employment was observed, particularly among the new EU Member States. At the same time, in many of them, relatively high rates of growth of labor productivity in agriculture and the economy were observed. It contributed to reducing the scale of the differences between EU countries in this regard. Nonetheless, disparities, especially between the new Member States and the EU-15 countries, are still significant(original abstract)
Rocznik
Strony
24--33
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Bibliografia
 • Alaudin M., Heady D., Rao D.S.P., 2005, Explaining agricultural productivity levels and growth: an international perspective, Working Papers no. 2, Centre for Efficiency and Productivity Analysis, s. 1-52.
 • Baer-Nawrocka A. Markiewicz N., 2012, Procesy konwergencji/dywergencji w zakresie wydajności pracy w rolnictwie Unii Europejskiej - analiza regionalna, Journal of Agribusiness and Rural Development, 3(25), s. 13-22.
 • Brelik A., Grzelak A., 2011, The evaluation of the trends of Polish farms incomes in the FADN regions after the integration with the EU, Journal of Agribusiness and Rural Development, 2(20), s. 5-11.
 • Brooks K., Nash J., 2002, The rural sector in transition economies, [w:] Gardner B., Rausser G.C. (eds.), Handbook of Agricultural Economics, 2A, North-Holland, Amsterdam, s. 1547-1592.
 • Csaki C., 2000, Agricultural reforms in Central and Eastern Europe and the former Soviet Union. Status and perspectives, Agricultural Economics, 22, 1, s. 37-54.
 • Eurostat, http://ec.europa.eu/eurostat/data/database (15.06.2017).
 • Gutierrez L., 2000, Why is agricultural labour productivity higher in some countries than others? Annual Meeting American Agricultural Economics Association, Tampa, Florida, s. 1-19.
 • Hillbom E., Svensson P. (red.), 2013, Agricultural Transformation in a Global History Perspective, Routledge, London.
 • Jakubczyk Z., 2010, Teorie rozwoju gospodarczego, [w:] Fiedor B., Kociszewski K. (red.), Ekonomia rozwoju, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław, s. 97-106.
 • Lains P., Pinilla V., 2009, Agriculture and Economic Development in Europe since 1870, Routledge, London.
 • Lerman Z., Csaki C., Feder G., 2002, Land policies and evolving farm structures in transition countries, Policy Research Working Paper 2794, The World Bank Development, s. 1-178.
 • Majchrzak A., Smędzik-Ambroży K., 2014, Procesy konwergencji dochodów gospodarstw rolnych w Polsce po 2006 roku, Journal of Agribusiness and Rural Development, 1(31), s. 89-98.
 • Martin-Retortillo M., Panilla V., 2012, Why did agricultural labour productivity no converge in Europe from 1950 to 2005?, European Historical Economics Society Working Paper, no. 25, s. 1-42.
 • Misala J., 2011, Międzynarodowa konkurencyjność gospodarki narodowej, PWE, Warszawa.
 • Nowak W., 2007, Konwergencja w modelach endogenicznego wzrostu gospodarczego, Wyd. Kolonia Limited, Wrocław.
 • Poczta W., Sadowski A., Baer-Nawrocka A., 2013, Gospodarstwa rolne w Polsce na tle gospodarstw Unii Europejskiej, GUS, Warszawa.
 • Rozelle S., Swinnen J.F.M., 2004, Success and failure of reform: insights from the transition of agriculture, Journal of Economic Literature, vol. 42, no. 2, s. 404-456.
 • Sapa A., Baer-Nawrocka A., 2014, Konwergencja wydajności pracy w rolnictwie a intensywność handlu rolno-żywnościowego w amerykańskich ugrupowaniach handlowych, Gospodarka Narodowa, nr 3, s.111-131.
 • Timmer C.P., 2009, A World without Agriculture: The Structural Transformation in Historical Perspective, AEI Press, Washington.
 • Wicki L., 2012, Convergence of labour productivity in agriculture in the European Union, Economic Science for Rural Development, no. 27, s. 279-284.
 • Williamson J.B., Fleming J.J., 1996, Convergence theory and the social welfare sector: a cross-national analysis, [w:] Inkeles A., Sasaki M. (eds.), Comparing Nations and Cultures, Prentice Hall, Englewood Cliffs, NJ.
 • Wysocki F., Lira J., 2005, Statystyka opisowa, Wyd. AR, Poznań.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171493810

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.