PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | z. nr 52 | 362--371
Tytuł artykułu

Koncepcja oceny efektu spillover indywidualnej kreatywności pracowników przedsiębiorstw o zróżnicowanym stopniu know-how

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Assessment Conception of Employees' Individual Creativity Spillover Effect in Enterprises with Different Levels of Know-How
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Współcześnie istotnym czynnikiem determinującym rozwój gospodarczy jest kreatywny kapitał ludzki. Fenomen kreatywności jest przedmiotem dociekań wielu dyscyplin naukowych, takich jak np. psychologia twórczości, pedagogika twórczości, socjologia twórczości, ekonomia kreatywności, nauki o zarządzaniu, filozofia, neurobiologia, historia, czy nawet etyka. Z punktu widzenia ekonomii kreatywności szczególnie interesującym zagadnieniem są tzw. creativity spillovers bądź creative spillovers, czyli efekty rozprzestrzeniania się kreatywności pracowników, które mogą pozytywnie wpływać na procesy rozwojowe struktur gospodarczych oraz przyczyniać się do wzrostu efektywności funkcjonowania przedsiębiorstw. Na podstawie dogłębnych studiów literaturowych w artykule postawiono problem naukowy w formie pytania badawczego, czy możliwe jest naukowe zaobserwowanie efektu spillover indywidualnej kreatywności pomiędzy pracownikami danej organizacji i czy podlega on względnie wiarygodnej kwantyfikacji? Artykuł ma formę komunikatu naukowego, jak również notki technicznej. Jego celem jest krótki opis planu badawczego, jaki autor zamierza zrealizować w celu udzielenia odpowiedzi na zadane powyżej pytanie. Przedstawiono między innymi główną hipotezę naukową, hipotezy szczegółowe, cele badawcze, wybrane metody badań naukowych, jak również metodykę badawczą. Omówiono również proces budowy autorskiego narzędzia badawczego, jakim jest Kwestionariusz Efektu Spillover Indywidualnej Kreatywności (KESIK). Aktualna robocza wersja KESIK zawiera 20 stwierdzeń. Do ich oceny służy 5-punktowa skala z neutralnym punktem środkowym. Badany określa, w jakim stopniu zgadza się z danym stwierdzeniem. Dodatkowo KESIK zawiera dwa pytania (jedno otwarte i jedno zamknięte). (abstrakt oryginalny)
EN
Creative human capital is an important determinant of economic development nowadays. The creativity phenomenon is the subject of investigations of many scientific disciplines, such as psychology, pedagogics, sociology, economics of creativity, management sciences, philosophy, neurobiology, history and even ethics. In terms of creativity economics a particularly interesting issues are creativity spillovers or creative spillovers - the effects of employees' creativity spread which can positively influence the development processes of economic structures and contribute to the growth of enterprises functioning efficiency. Based on in-depth study of literature an interesting scientific question can be asked - is it possible to scientifically observe and measure employees' individual creativity spillover effect in enterprises? The paper takes the form of a scientific statement, as well as a technical note. Its aim is a short description of the research plan, which the author intends to realize in order to answer the above question. Article discusses the main and detailed scientific hypothesis, research objectives, selected methods as well as the research methodology. It also presents the procedure of building an original research tool named The Individual Creativity Spillover Effect Questionnaire (ICSEQ). The current working version of ICSEQ contains 20 statements. The 5-point scale with a neutral midpoint is used to assess spillovers. Respondents are asked to mark their opinions on each statement. Additionally, ICSEQ contains two extra questions (one open and one closed). (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
362--371
Opis fizyczny
Twórcy
  • Uniwersytet Rzeszowski
Bibliografia
  • Augustyn K., 2014, Ekonomia kreatywności jako subdyscyplina kreatologii [w:] Vplyv využívania nástrojov Business Intelligence na výkonnosť podnikov, Zborník vedeckých prác, Vedecký workshop k riešeniu projektu VEGA č. 1/0562/14, Ekonomická Univerzita v Bratislave, Podnikovohospodárska Fakulta v Košiciach, Vydavateľstvo EKONÓM, Dolnozemská cesta 1, 852 35 Bratislava, Košice.
  • Boix R., Miguel B., Hervas-Oliver J. L., 2012, Inter-regional Spillovers of Creative Industries and the Wealth of Regions: Do Spillovers of Creative Services Industries go beyond the Regional Boundaries?, Proceedings, International Conference on Regional Science "The Challenge of Regional Development in a World of Changing Hegemonies: Knowledge, Competitiveness and Austerity", Bilbao, November 22-23.
  • Capello R., 2009, Spatial Spillovers and Regional Growth: A Cognitive Approach, "European Planning Studies", Vol. 17, No. 5, s. 639-658, http://dx.doi.org/10.1080/ 09654310902778045.
  • DeMiguel B., Hervás J. L., Boix R. et al., 2012, The Importance of Creative Industry Agglomerations in Explaining the Wealth of the European Regions, "European Planning Studies", Vol. 20, No. 8, http://dx.doi.org/10.1080/09654313.2012.680579.
  • Fallah M.H., Ibrahim S., 2004, Knowledge Spillover and Innovation in Technological Clusters, Proceedings, IAMOT 2004 Conference, Washington, D.C., April. Frejtag-Mika E., 2012, Kreatywność kapitału intelektualnego - kooperacja czy konkurencja w B+R, "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica", nr 268, s. 71-84.
  • Lipka A., Waszczak S. (red.), 2012, Ekonomia kreatywności. Jakość kapitału ludzkiego jako stymulator wzrostu społeczno-gospodarczego, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice.
  • Szczepkowska-Flis A., 2008, Wewnątrzbranżowe efekty spillover bezpośrednich inwestycji zagranicznych, "Ruch prawniczy, ekonomiczny i socjologiczny", R. LXX, z. 1, s. 171-184.
  • Tafel-Viia K., Viia A., Purju A., Terk E., Keskpaik A., Lassur G., 2011, Study: Creative Industries Spillovers in the Frame of the ESSnet Culture Project, Tallinn University Estonian Institute for Futures Studies, Tallinn.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171493818

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.