PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | nr 3 | 15--27
Tytuł artykułu

Uwarunkowania polityki polskiego rządu odnośnie rynku ziemi rolniczej w kontekście zakończenia okresu przejściowego nabywania nieruchomości rolnych przez cudzoziemców

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The determinants of Polish Government Policy in Terms of Agricultural Land Market in the Context of the End of Transitional Period of Agricultural Real Estate Acquisition by Foreigners
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W niniejszym artykule podjęto próbę opisu wybranych elementów dotyczących sytuacji na rynku ziemi rolniczej i założeń prowadzonej polityki w tym zakresie w Polsce. Szczególną uwagę zwrócono na zmiany legislacyjne związane z zakończeniem okresu przejściowego nabywania nieruchomości rolnych przez cudzoziemców. Wykorzystano dane statystyczne pochodzące ze Sprawozdań Ministra Spraw Wewnętrznych z realizacji Ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (z późniejszymi zmianami), dane GUS i wyniki własnych badań empirycznych, przeprowadzonych wśród rolników w województwie warmińsko-mazurskim. Ziemia rolnicza w Polsce traktowana jest nie tylko jako dobro ekonomiczne, lecz także ma szczególną wartość kulturową, symboliczną i sentymentalną. Atrybuty ziemi (m.in. nieprzemieszczalność i niepowiększalność) powodują, że ten zasób wymaga szczególnej troski, co wiąże się z ważną, interwencyjną rolą państwa w tym zakresie. (abstrakt oryginalny)
EN
The paper attempts to describe selected elements of the situation on the market of agricultural land and the assumptions of the policy conducted in this field in Poland.Particular attention was paid to the legislative changes associated with the end of the transitional period of agricultural real estate acquisition by foreigners. We used statistical data derived from Minister of Interior reports on the implementation of the Act of 24th March, 1920 on the agricultural real estate acquisition by foreigners (with later amendments), CSO's data and the results of own empirical research conducted among farmers in Warmińsko-Mazurskie Voivodship. The agricultural land in Poland is regarded not only as an economic asset but also has a particular cultural, symbolic and sentimental value. Attributes of the land (including no displacement and no magnification) cause that this resource requires a particular attention, which is related to important intervening role of the state in this regard. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
15--27
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
autor
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Bibliografia
 • Ciaian, P., Kancsd'Artis, Swinnen, J., van Herck, K., Vranken, L. (2012). Sales Market Regulations for Agricultural Land in EU Member States and Candidate Countries. Factor markets. Centre for European Policy Studies. Bruksela.
 • Hejbudzki, M. (2015). Zasady obrotu nieruchomościami rolnymi w świetle założeń ustawy o kształtowani ustroju rolnego. Wycena, Wartość, Obrót, Zarządzanie Nieruchomościami, 3, 1-10.
 • Hurrelmann, A. (2008). Analysing agricultural land markets as organisations: An empirical study in Poland. Journal of Economic Behavior & Organization, ELSEVIER, 67, 338-349.
 • Informator o nabywaniu nieruchomości rolnych przez cudzoziemców. (1999), Komitet Integracji Europejskiej. Centrum Informacji Europejskiej. Warszawa.
 • Karaszewski, W., Jaworek, M., Siemińska, E. (2017). Bezpośrednie inwestycje zagraniczne i ich oddziaływanie na gospodarkę regionu przyjmującego. W: W. Karaszewski (red), Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w wybranych województwach Polski - analiza porównawcza. Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 23-65.
 • Kisiel, R., Lizińska, W., Marks- Bielska, R. (2010). Znaczenie kapitału zagranicznego w zagospodarowaniu nieruchomości rolnych Skarbu Państwa. Roczniki Nauk Rolniczych, SERIA G, 97, 3, 128-138.
 • Lizińska, W. (2016). Uwarunkowania i skala nabywania nieruchomości rolnych przez cudzoziemców w Polsce w kontekście opinii rolników woj. warmińsko-mazurskiego. Świat Nieruchomości, 97 (3/2016), 31- 36.
 • Lizińska, W., Marks-Bielska, R., Babuchowska, K. (2017). Intervention on the agricultural land market in relations to the end of the transitional period for purchasing agricultural land by foreigners. EQULIBRIUM, 12(1), doi: 10.24136/eq.v12i1.9, 171-183.
 • Marks-Bielska, R. (2010). Rynek ziemi rolniczej w Polsce - uwarunkowania i tendencje rozwoju. Monografia habilitacyjna. Olsztyn: Wydawnictwo UWM w Olsztynie.
 • Marks-Bielska R. (2013). Factors shaping the agricultural land market in Poland. Land Use Policy, ELSEVIER, 30, 791-799.
 • Marks-Bielska, R., Zielińska A. (2015). Farmland Acquisition by Foreigners in Poland in years 2000-2013. Rural Development 2015: Innovations and Sustainability, 7th International Scientific Conference. Aleksandras Stuglinskis University, Kaunas, Lithuania, 2015, DOI: http://doi. org/10.15544/RD.2015.100; 2-5.
 • Mikołajczyk, J. (2016). Problematyka obrotu nieruchomościami rolnymi w świetle projektowanych zmian ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego. Referat wygłoszony na X Krajowej Konferencji Rynku Nieruchomości. Powszechne Towarzystwo, Ekspertów i Doradców Nieruchomości, Łódź, 22.01.2016. www.pprn.pl/?=19420 (13.05.2017), 1-12.
 • Polauf, T., Tiba, M. (2015). Hungary. New legislative regime concerning Hungarian agricultural land. Cerha Hempel Spiegelfeld Hlawati.
 • Rynek ziemi rolniczej - stan i perspektywy. Analizy Rynkowe.Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa, grudzień 2016.
 • Sprawozdania Ministra Spraw Wewnętrznych z realizacji Ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców w latach 2001- 2016.Warszawa.
 • Stankiewicz, D. (2013). Agricultural land acquisition by foreigners in Poland. INFOS. Biuro Analiz Sejmowych, 3(92).
 • Swinnen, J.F.M., Vranken, L. (2009). Land & EU accession review of the transitional restrictions by new member states on the acquisition of agricultural real estate. Centre for European Policy Studies. Bruksela.
 • www.hungarytoday.hu/cikk/european-commission-launches-infringement-procedures-hungary-land-act-11949
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171493830

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.