PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | nr 489 Ekonomia | 78--89
Tytuł artykułu

Zmiany demograficzne a rynek pracy w Polsce

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Demographic Changes vs. Labour Market in Poland
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule przedstawiono analizę liczby ludności i dostępności siły roboczej, zjawisko starzenia się i depopulacji w Polsce. Podjęto również próbę przedstawienia najważniejszych rozwiązań negatywnych zmian demograficznych na polskim rynku pracy oraz próbę określenia, czy można zminimalizować, zahamować albo odwrócić te tendencje. Większość państw wysoko rozwiniętych stoi obecnie wobec realnego kryzysu demograficznego związanego ze spadkiem liczby ludności (depopulacja) i starzeniem się społeczeństwa. W wyniku procesu starzenia zmieniają się relacje pomiędzy ludnością w wieku nieprodukcyjnym i produkcyjnym, wzrastają tzw. współczynniki obciążenia i ma to wpływ na polski rynek pracy, dlatego szczególną uwagę zwrócono na tempo zmian demograficznych i starzenia się, co pozwoliło autorce zaprezentować kilka rozwiązań tych problemów(abstrakt oryginalny)
EN
The article presents the analysis of number of population and the workforce availability, aging and depopulation in Poland. Also an attempt was made to show the most important solutions presented by the negative demographic trends on the Polish labour market, and an attempt to determine if it is possible to minimize, inhibit or reverse these tendencies. Most developed countries stand out against the real demographic crisis associated with a decrease in population (depopulation) and aging. As a result of aging the relationship between the aged non-productive and productive population changes, load factors increase and this has an impact on the Polish labour market. Therefore special attention was paid to the rates of population change and aging, which allowed the author to distinguish several solutions to these problems(original abstract)
Rocznik
Strony
78--89
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Szczeciński
Bibliografia
 • Błędowski P., 2010, Aktywność zawodowa osób w starszym wieku, [w:] Kiełkowska M. (red.), Rynek pracy wobec zmian demograficznych, Zeszyty Demograficzne, nr 1, Instytut Obywatelski, Warszawa.
 • Chłoń-Domińczak A. i in., 2016, Vocational education and training in Europe - Poland, Cedefop ReferNet VET in Europe reports, Warszawa, http://libserver.cedefop.europa.eu/vetelib/2016/2016_ CR_PL.pdf (10.05.2017).
 • GUS, 2014, Prognoza ludności na lata 2014-2050, http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ludnosc/prognoza-ludnosci/prognoza-ludnosci-na-lata-2014-2050-opracowana-2014-r-,1,5.html(20.04.2017).
 • GUS, 2017, Ludność i ruch naturalny w 2016 r., http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ludnosc/ludnosc/ludnosc-i-ruch-naturalny-w-2016-r-,30,1.html (20.05.2017).
 • Janicka A., Kaczmarczyk P., Anacka M., 2015, Zmiany zasobów pracy i ich ekonomiczne konsekwencje oraz inne ekonomiczne konsekwencje starzenia się populacji, Studia i Materiały, Ośrodek Badań nad Migracjami, Uniwersytet Warszawski, Warszawa.
 • Kryńska E., 2011, Gospodarcze aspekty wpływu zmian demograficznych na polski rynek pracy, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 168, tom 1. Ekonomia.
 • Lange M., 2008, Rynek pracy w obliczu starzenia się ludności Polski, [w:] Kowaleski J.T., Szukalski P. (red.), Starzenie się ludności Polski - między demografią a gerontologią społeczną, Wyd. UŁ, Łódź, s. 49-70.
 • Okólski M., 2004, Demografia. Podstawowe pojęcia, procesy i teorie w encyklopedycznym zarysie, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa.
 • Skibiński A., 2016, Uwarunkowania demograficzne rynku pracy na obszarze województwa śląskiego - wybrane aspekty, Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, nr 258.
 • Soja E., 2005, Hipoteza Easterlina w świetle zachowań prokreacyjnych generacji urodzonych w latach 1942-1966 w Polsce, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Warszawa.
 • Strzelecki P., 2012, Czy Polska jest skazana na spadek podaży pracy w przyszłości? - wyniki analizy wrażliwości założeń prognoz długookresowych, Zeszyty Naukowe ISiD, nr 24.
 • Szukalski P., 2015, Demograficzno-społeczne konsekwencje depopulacji w województwie łódzkim, Problemy Społeczne, Polityka Społeczna w Regionie Łódzkim, nr 15.
 • Wiśniewski Z. (red.), 2009, Zarządzanie wiekiem w organizacjach wobec procesu starzenia się ludności, TNOiK Dom Organizatora, Toruń.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171493832

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.