PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | nr 489 Ekonomia | 90--104
Tytuł artykułu

Droga do zatrudnienia osób ubiegających się o azyl na przykładzie regionu Kronoberg w Szwecji

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Path to The Employment for Asylum Seekers on The Example of Kronoberg County in Sweden
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest naświetlenie trudności z integracją społeczną, podjęciem zatrudnienia, z jakimi brykają się osoby ubiegające się o azyl w Szwecji. Autorka przedstawi problem, posiłkując się danymi z regionu Kronoberg, gdzie w ciągu ostatnich 15 lat - z racji przyjęcia znacznej liczby azylantów - dwukrotnie wzrósł stosunek osób urodzonych poza granicami Szwecji do obywateli szwedzkich (z 9% do ponad 18%). Przybliżono proces azylowy z jego uwarunkowaniami prawnymi oraz ukazano działania na rzecz osób ubiegających się o azyl podczas oczekiwania na decyzję Urzędu do spraw Cudzoziemców. Podjęto formalne kwestie związane z zakwaterowaniem, wsparciem finansowym, dostępem do edukacji, opieki zdrowotnej oraz rynkiem pracy. Kolejne zagadnienie to koszty związane z osobami ubiegającymi się o azyl w Szwecji oraz wyzwania stojące przed szwedzką polityką migracyjną poprzez stworzenie jak najlepszych warunków azylantom do stania się aktywnymi uczestnikami rynku pracy(abstrakt oryginalny)
EN
The employment integration of asylum seekers in Swedish society has been faced in the last two decades. The paper is focused on the integration of asylum seekers into the Swedish society and Swedish labor market using data from Kronoberg County, where ratio between foreign born and Swedes has been double within the last fifteen years (from nine per cent to above eighteen per cent). The paper lists the rights of those who come to Sweden as asylum seekers based on Swedish and European Union's acts, directives and ordinances concerning asylum seekers and new arrivals. In the end there is an attempt to advocate the expense of Swedish asylum policy and the challenges faced by migration policy by the creation of the best possibilities for asylum seekers to become active labor market's participants(original abstract)
Rocznik
Strony
90--104
Opis fizyczny
Twórcy
 • Lineaus University
Bibliografia
 • Aldén L., Hammarstedt M., 2016, Refugee immigration and public sector finances: Longitudinal evidence from Sweden, Linnaeus University Centre for Labour Market and Discrimination Studies, 8.
 • Asylum Information Database (2015), AIDA Country Report: Sweden, December 2015.
 • Borjas G.J., 2003, The labour demand curve is downward sloping, Reexamining the impact of immigration on the labour market, NBER Working Paper No. 9755.
 • Brenke K., 2015, Distribution of refugees very uneven among EU member states - even when accounting for economic strength and total population, DIW Economic Bulletin, vol. 5, issue 39, s. 511-523.
 • Dagens Nyheten, www.dn.se/nyheter/sverige/professor-skadligt-med-sa-lang-vantan-pa-asylbesked.
 • Delmi, Rapport 2015 Arbetskraft från hela världen. Hur blev det med 2008 års reform?, Stockholm.
 • Förordning (1992: 581) om ändring i utlänningsförordningen (1989: 547).
 • Förordning (2002: 1118) om statlig ersättning för asylsökande m.fl. (Ordinance (2002: 1118) on State Compensation for Asylum Seekers and Others).
 • Förordning (2015: 521) om statsbidrag till särskilda folkbildningsinsatser för asylsökande och vissa nyanlända invandrare (Regulation (2015: 521) on State Subsidies for Public Education Efforts of Asylum Seekers and Certain Newly Arrived Immigrants).
 • Kreicbergs J., 2016, Kan företagande vara vägen in på arbetsmarknaden för nyanlända?, Svenskt Näringsliv, December.
 • Lag (1994: 137) om mottagande av asylsökande m.fl. (Law on Reception of Asylum-Seekers and Others).
 • Lag (2008: 344) om hälso- och sjukvård åt asylsökande m.fl. (Act (2008: 344) on Health Care for Asylum Seekers and Others).
 • Lundborg P., 2013, Refugees employment integration in Sweden: Cultural distance, and labour market performance, Review of International Economis, vol. 21, s. 219-232.
 • Malmberg B., Wimark T., Turunen J., Axelsson L., 2016, Invandringens effekter på Sveriges ekonomiska utveckling, Rapport, 8, Delmi.
 • Nationella operativa avdelningen, maj 2015.
 • Polisen, 2015, Polisens rapport om organiserad brottslighet 2015. Polismyndigheten.
 • Poptcheva E.M., Stuchlik A., Bakowski P., Gatto A., 2015, Work and social welfare for asylum-seekers and refugees. Selected EU Member States, In-depth Analysis, EPRS European Parliamentary Research Service, PE 572.784.
 • Raport AIDA (Asylum Information Database), 2016, Country Report: Sweden.
 • Regeringens proposition (2007/08: 95) Ett starkare skydd mot diskriminering.
 • Regeringens proposition (2007/08: 147) Nya regler för arbetskraftsinvandring.
 • Regeringens proposition (2016/17: 1) Budgetpropositionen för 2017, Förslag till statens budget för 2017, finansplan och skattefrågor.
 • Rozporządzenie (1994: 361) do przyjmowania osób ubiegających się o azyl (Förordning (1994: 361) om mottagande av asylsökande m.fl., Ordinance on the Act on reception of Asylum seekers).
 • Rozporządzenie (1994: 362) w sprawie opłat za opiekę zdrowotną itp. dla szczególnych cudzoziemców (Förordning (1994: 362) om vårdavgifter m.m. för vissa utlänningar (Regulation (1994: 362) on Health Care Charges, etc. for the Certain Aliens).
 • Rozporządzenie (2001: 976) o szkolnictwie dzieci ubiegających się o azyl itp. (Förordning (2001: 976) om utbildning, förskoleverksamhet och skolbarnomsorg för asylsökande barn m.fl.) (Regulation of Education, Preschool Activities and School Childcare for Asylum Seeking Children, etc.).
 • Rozporządzenie (2002: 1118) o kompensacie państwowej za osoby ubiegające się o azyl i inne (Förordning (2002: 1118) om statlig ersättning för asylsökande m.fl., Regulation (2002: 1118) on state compensation for asylum seekers and others).
 • Rozporządzenie (2006: 97) w sprawie cudzoziemców, Utlänningsförordning (2006: 97), Aliens Regulation.
 • Rozporządzenie (2016: 1364) w sprawie dotacji państwowych dla działań związanych z osobami ubiegającymi się o azyl i innymi (Förordning (2016: 1364) om statsbidrag till verksamheter för asylsökandem.fl., Regulation (2016: 1364) on state grants for activities for asylum seekers and others). Statistic Sweden scb.se.
 • Statskontoret, 2016, Flyktinginvandraring och kommunal kostnadsutjämning, Analys av utredningsbehov. Förordning (2001: 976) om utbildning, förskoleverksamhet och skolbarnomsorg för asylsökande barn m.fl (Regulation of Education, Preschool Activities and School Childcare for Asylum Seeking Children, etc.
 • Swedish Migration Agency, Handbok i Migrationsrätt, section AT-UND.
 • The Government Offices of Sweden, www.regeringen.se.
 • The Public Employment Service, www.arbetsformedlingen.se.
 • The Swedish Agency for Public Management, www.statskontoret.se.
 • The Swedish Migration Agency, migrationsverket.se.
 • Urząd Publikacji Unii Europejskiej, 2014, Wspólny system azylowy, Luksemburg.
 • Ustawa (2008: 344) w opiece zdrowotnej dla osób ubiegających się o azyl i innych (Lag (2008: 344) omhälso- och sjukvård åt asylsökande m.fl., Act (2008: 344) on health care for asylum seekers and others).
 • Ustawa o cudzoziemcach (2017: 258), Utlänningslag (2017: 258), Aliens Act (2017: 258)
 • Ustawa o przyjmowaniu osób ubiegających się o azyl i innych (1994: 137), (Lag (1994: 137) om mottagande av asylsökande m.fl. (Law on Reception of Asylum-Seekers and Others (1994: 137)).
 • Utlänningsförordning (2006: 97), Aliens Ordinance (2006: 97).
 • Utlänningslag (2005: 716), Aliens Act (2005: 716).
 • Weber F., 2016, Labour market access for asylum seekers and refugees under the Common European Asylum System, European Journal of Migration and Law, vol. 18, s. 34-64.
 • www.ec.europa.eu/eurostat 75/2016-20, adopted April 2016.
 • www.ekonomifakta.se Fakta/Arbetsmarknad/Integration/Flyktinginvandring, adopted November 2016.
 • www.folkbildningsradet.se Villkor för Vardagssvenska respektive Svenska från dag ett i studieförbund 2017.
 • www.lararforbundet.se/artikelsidor/basta-skolkommun-2017.
 • www.lansstyrelsen.se Kronoberg/ Tidiga insatser för asylsökande (25.04.2017).
 • www.migrationsinfo.se migration/sverige/asylsokande-i-sverige, adopted 7 September 2016.
 • www.regeringen.se/artiklar/2016/06/asylsokande-ska-fa-tillgang-till-bankkonto, adopted 15 June 2016.
 • www.regeringen.se artiklar, Forstarkta insatser under asyltiden (6.10.2016).
 • www.skatteverket.se Skatteverket föreslår att alla asylsökande får samordningsnummer (29.04.2016).
 • www.svd.se migrationsverket-46000-kan-avvika-narmaste-aren, adopted 5 Mars 2016.
 • www.sweden.se.
 • www.unhcr.org/afr/figures-at-a-glance.html UNHCR Asylum Trends (6.11.2017).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171493840

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.