PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | z. nr 52 | 392--403
Tytuł artykułu

Teoretyczne podstawy przedsiębiorczości

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Theoretical Basics of Entrepreneurship
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Wielowątkowość i złożoność zagadnień poruszanych w problematyce przedsiębiorczości spowodowała, że nie wykształciła się jednolita teoria przedsiębiorczości. Literatura przedmiotu nie dostarcza także precyzyjnego zdefiniowania "przedsiębiorczości". Rozważania na temat przedsiębiorczości konkretnej osoby, grupy osób lub instytucji wymagają zatem ujęcia interdyscyplinarnego, co z jednej strony znacznie utrudnia rozwój teorii przedsiębiorczości, a z drugiej strony stanowi niezbędną w nauce różnorodność koncepcji. Bogactwo definicji przedsiębiorczości oraz nieustanny ich rozwój, warunkuje potrzebę stałego klasyfikowania i systematyzowania. Bez tego trudno zinterpretować i wyeksponować złożoność i wielowątkowość problemu. Dla usystematyzowania można przyjąć, że współczesne badania naukowe w ekonomii i zarządzaniu dotyczące przedsiębiorczości, nawiązują do trzech głównych nurtów związanych z poglądami: F. Knighta, J. Schumpetera i I.M. Kirznera. (abstrakt oryginalny)
EN
Multithreading and complexity of the issues raised in the issues of entrepreneurship meant that it developed a unified theory of entrepreneurship. Literature does not provide the precise definition of "entrepreneurship". Considerations on enterprise specific person, group of persons or institutions therefore require an interdisciplinary approach, which on the one hand, significantly hinders the development of the theory of entrepreneurship, on the other hand provides the necessary academic diversity of approaches. Lots of definition of entrepreneurship and their constant development, determines the need for a permanent classification and systematization. Without this it is difficult to interpret the complexity and multi-threading problems. For the systematization can be assumed that modern-examining of research in economics and management for the enterprise, refer to the three main trends associated with the views of F. Knight, J. Schumpeter and I.M. Kirzner. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
392--403
Opis fizyczny
Twórcy
 • Politechnika Świętokrzyska
Bibliografia
 • Drucker P.F., 1992, Innowacja i przedsiębiorczość. Praktyka i zasady, wyd. PWE, Warszawa.
 • Drucker P.F., 2004, Natchnienie i fart, czyli innowacje i przedsiębiorczość, wyd. Emka, Warszawa.
 • Drucker P.F., 1998, Praktyka zarządzania, wyd. Czytelnik, Kraków.
 • Gaweł A., 2007, Ekonomiczne determinanty przedsiębiorczości, wyd. AE, Poznań.
 • Glinka B., 2008, Kulturowe uwarunkowania przedsiębiorczości w Polsce, wyd. PWE, Warszawa.
 • Górski J., 1960, Słowo wstępne [w:] Teoria rozwoju gospodarczego, wyd. PWN, Warszawa.
 • Griffin R., 2007, Podstawy zarządzania organizacjami, wyd. PWN, Warszawa.
 • Gruszecki T., 1994, Przedsiębiorca w teorii ekonomii, wyd. CEDOR sp. z o.o., Warszawa.
 • Gruszecki T., 2002, Współczesne teorie przedsiębiorstwa, wyd. PWN, Warszawa 2002.
 • Haber L.H., 1997, Przedsiębiorczość - rynkowym parametrem podmiotowości człowieka w procesie pracy, "Humanizacja Pracy" nr 4.
 • Jaremczuk K. (red.), 1999, Przedsiębiorczość w procesie przemian strukturalnych w Europie Środkowo-Wschodniej, wyd. Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów.
 • Kraśnicka T., 2000, Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości - podejście wielowymiarowe [w:] Przedsiębiorstwo w procesie transformacji, red. K. Jaremczuk, wyd. PWSZ, Przemyśl.
 • Lichtarski J. (red.), 2007, Podstawy nauki o przedsiębiorstwie, wyd. AE, Wrocław.
 • Piecuch T., 2010, Przedsiębiorczość. Podstawy teoretyczne, wyd. C.H. Beck, Warszawa.
 • Piocha S., Gabryszak R. (red.), 2008, Ekonomia menedżerska dla MSP, wyd. Difin, Warszawa.
 • Safin K., 2005, Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości [w:] Uwarunkowania przedsiębiorczości, red. K. Jaremczuk, wyd. PWSZ, Tarnobrzeg.
 • Say J.B., 1960, Traktat o ekonomii politycznej, wyd. PWN, Warszawa.
 • Strelau J. (red.), 2001, Psychologia. Jednostka w społeczeństwie i elementy psychologii stosowanej, wyd. GWP, Gdańsk.
 • Sudoł S., 2008, Przedsiębiorczość - jej pojmowania, typy i czynniki ją kształtujące, "Problemy Zarządzania", nr 2.
 • Targalski J., 2003, Przedsiębiorczość i zarządzanie, wyd. C.H. Beck, Warszawa.
 • Targalski J., Francik A.,2009, Przedsiębiorczość zarządzanie firmą. Teoria i praktyka, wyd. C.H. Beck, Warszawa.
 • Ujda-Dyńka B, 2006, Przedsiębiorca i przedsiębiorczość w teorii ekonomii [w:] Uwarunkowania przedsiębiorczości - aspekty ekonomiczne i antropologiczno-społeczne, red. K. Jaremczuk, wyd. PWSZ, Tarnobrzeg.
 • Wiatrak A.P., 2008, Przedsiębiorczość korporacyjna - istota, uwarunkowania i podstawowe obszary, "Problemy Zarządzania" nr 2.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171493954

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.