PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2017 | nr 11 | 11--18
Tytuł artykułu

Zastosowanie drzew klasyfikacyjnych w segmentacji rynku ze względu na wagę przypisywaną jakości części zamiennych do samochodów osobowych

Warianty tytułu
Application of Classification Trees in Market Segmentation Concerning the Weight Ascribed to the Quality of Spare Parts for Passenger Cars
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest zbadanie, jaka jest struktura użytkowników samochodów osobowych ze względu na wagę przypisywaną jakości części zamiennych oraz które predyktory kształtują tę strukturę. Jako metodę gromadzenia danych wykorzystano ankietę zrealizowaną na próbie 498 klientów serwisów samochodowych. Do identyfikacji nominalnych i porządkowych predyktorów oraz charakterystyki uzyskanych segmentów zastosowano drzewa klasyfikacyjne w oparciu o zaawansowany algorytm CART (Classification and Regression Trees). Implikacją teoretyczną jest budowa modelu klasyfikacji użytkowników samochodów ze względu na predyktory charakteryzujące badanych, pojazdy i sposób ich eksploatacji. Implikacją praktyczną jest dostarczenie rekomendacji istotnych przy projektowaniu i wytwarzaniu części zamiennych w celu efektywnej segmentacji rynku. Wkładem własnym autora i elementem nowości jest zastosowanie drzew klasyfikacyjnych w badanym obszarze, a także uzyskana segmentacja rynku. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the paper is to find out what the structure of passenger cars users concerning the weight ascribed to the quality of spare parts is and which predictors shape this structure. As a method of data acquisition a questionnaire filled in by 498 clients of garages was used. To identify nominal and ordinal predictors and characteristics of the obtained segments classification trees were used on a basis of the advanced CART (Classification and Regression Trees) algorithm. A theoretical implication is a construction of a model of car users according to the predictors characterizing users, vehicles and the way of their maintenance. A practical implication is a deliverance of recommendations important for an effective market segmentation when designing and manufacturing spare cars. Author's contribution and a novelty element is the use of classification trees in the researched area, as well as the obtained market segmentation. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
11--18
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu
Bibliografia
 • Bąk Iwona. 2012. "Wykorzystanie drzew klasyfikacyjnych i regresyjnych do analizy wyjazdów turystycznych gospodarstw domowych seniorów w Polsce". Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych XIII (3) : 7-17.
 • Breiman Leo, Jerome Friedman, Richard Olshen, Charles Stone. 1984. Classification and Regression Trees. Chapman and Hall, London.
 • Frukacz Mariusz, Elżbieta Jasińska, Edward Preweda. 2011. "Segmentacja rynku nieruchomości gruntowych dla wybranych gmin miejsko-wiejskich powiatu krakowskiego". Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich 4 : 163-172.
 • Gajdzik Bożena, Robert Wieszała. 2011. Wybrane zagadnienia jakości wyrobów przemysłowych i usług transportowych. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice.
 • Gatnar Eugeniusz. 2008. Podejście wielomodelowe w zagadnieniach dyskryminacji i regresji. PWN, Warszawa.
 • Gidlewski i inni. 2015. Analiza polskiego rynku części zamiennych do napraw samochodów. Przemysłowy Instytut Motoryzacji/Centrum Rzeczoznawstwa Samochodowego i Szkoleń, Warszawa.
 • Jajuga Krzysztof. 1993. Wielowymiarowa analiza statystyczna. PWN, Warszawa.
 • Karpiel Łucja, Mieczysław Skrzypek. 2000. Towaroznawstwo ogólne. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.
 • Kindlarski Edward. 1998. Jakość wyrobów. PWN, Warszawa.
 • Koronacki Jacek, Jan Ćwik. 2005. Statystyczne systemy uczące się. WN-T, Warszawa.
 • Kotarbiński Tadeusz. 1955. Traktat o dobrej robocie. Ossolineum, Łódź.
 • Lotko Małgorzata, Aleksander Lotko. 2016a. Jakościowe kryteria doboru części zamiennych do samochodów osobowych. ITeE-PIB, Radom 2016.
 • Lotko Małgorzata, Aleksander Lotko. 2016b. "Atrybuty jakości części zamiennych do samochodów osobowych a profil użytkownika pojazdu". Problemy Jakości 11 : 29-38.
 • Lotko Małgorzata, Aleksander Lotko. 2016c. "Jakościowe atrybuty części zamiennych do samochodów osobowych a charakterystyka pojazdu i sposób jego eksploatacji". The Archives of Automotive Engineering - Archiwum Motoryzacji 72 (2) : 95-110.
 • Łapczyński Mariusz. 2002. "Badania segmentów rynku motoryzacyjnego z zastosowaniem drzew klasyfikacyjnych (CART)". Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie 586 : 87-102.
 • Łapczyński Mariusz. 2003. "Drzewa klasyfikacyjne w badaniach satysfakcji i lojalności klientów". W: Analiza satysfakcji i lojalności klientów. StatSoft, Kraków : 93-102.
 • Łuczak Miłosz, Adam Skrzypek. 2015. "Dlaczego Internet of Things i alternatywne źródła energii stanowią ryzyko dla branży motoryzacyjnej". W: Skrzypek Elżbieta (red.). Zarządzanie ryzykiem i zmianami w organizacji. Wydawnictwo UMCS, Lublin : 207-218.
 • Łunarski Jerzy. 2008. Zarządzanie jakością. Standardy i zasady. WN-T, Warszawa.
 • Matczak Ewa, Waldemar Kozłowski. 2011. Zastosowanie metody drzew klasyfikacyjnych w analizie aspiracji edukacyjnych rodziców. Instytut Badań Edukacyjnych, Warszawa.
 • Prussak Waldemar. 2006. Zarządzanie jakością. Wybrane elementy. Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań.
 • Skrzypek Elżbieta (red.). 2013. Dojrzałość jakościowa a wyniki przedsiębiorstw zorientowanych projakościowo. Difin, Warszawa.
 • StatSoft. 1997. STATISTICA PL. Tom III: Statystyki II. StatSoft, Kraków.
 • Urbaniak Maciej. 1999. Jakość w marketingu. Oficyna Wydawnicza Sami Sobie, Poznań.
 • Urbaniak Maciej. 2004. Zarządzanie jakością. Teoria i praktyka. Difin, Warszawa.
 • Zalewska Marta, Wojciech Zalewski. 2012. "Zastosowanie metody drzewa decyzyjnego w analizie problemów makroekonomicznych". Economics and Management 4 : 59-68.
 • Zuchowski Jerzy. 1999. Jakość i ekologia. Wydawnictwo Politechniki Radomskiej, Radom.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171493970

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.