PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | nr 489 Ekonomia | 160--170
Tytuł artykułu

Ustawowy wskaźnik zatrudnienia a sytuacja sektora zakładów pracy chronionej

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Statutory Ratio of Employment vs. A Situation of The Sector of Sheltered Workshops
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Niniejszy artykuł dotyczy zmian zachodzących na rynku pracy osób niepełnosprawnych i sytuacji sektora zakładów pracy chronionej na tym rynku w kontekście zmian ustawowych wskaźników zatrudnienia, warunkujących uzyskanie bądź utrzymanie statusu zakładu pracy chronionej. W latach 2011-2016 dokonały się najistotniejsze zmiany ustawowe regulujące minimalny wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, warunkujący posiadanie lub nadanie pracodawcy statusu zakładu pracy chronionej. Powodowało to konieczność podwyższenia odsetka osób niepełnosprawnych w stosunku do ogółu załogi z 40% do 50%, a osób niepełnosprawnych znacznie z 10% do 20%. Zmiany te okazały się na tyle niekorzystne, że ponad 600 tego typu pracodawców w latach 2011-2012 zrezygnowało lub utraciło status zpch. Dodatkowo w kolejnych latach wyraźnie zmniejszyło się zainteresowanie pracodawców ubieganiem się o przyznanie takiego statusu(abstrakt oryginalny)
EN
This article concerns the changes on the labor market of people with disabilities and a situation of the sheltered workshops in the context of changes of the low employment ratios determining the status of the sheltered workshops. In 2011-2016, the most recent law proved to be unfavorable for over 600 of these types of employers who resigned or lost their status in 2011-2012. In addition, in the following years, the interest of employers to apply for such status has considerably reduced(original abstract)
Rocznik
Strony
160--170
Opis fizyczny
Twórcy
autor
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Bibliografia
 • Buckup S., 2009, The price of exclusion: the economic consequences of excluding people with disabilities from the world of work, Employment Working Paper, no. 43.
 • Eurostat, 2017, http://ec.europa.eu/eurostat/data/database?p_p_id=NavTreeportletprod_ WAR_Nav Treeportletprod_INSTANCE_nPqeVbPXRmWQ&p_p_ lifecycle=0&p_p_ state=normal&p_ p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_count=1 (12.07.2017).
 • Gittlieb A., Myhill W. N., Blanck P., 2015, Employment of People with Disabilities, International Encyclopedia of Rehabilitation, Center for International Rehabilitation Research Information and Exchange (CIRRIE), New York.
 • IDN, 2005, International Disability Rights Monitor. 2004. Regional report of the Americas, International Disability Network/Center for International Rehabilitation, Washington.
 • ILO, 2010, Media Guidelines For The Portrayal Of Disability. International Labour Organization, Geneva.
 • ILO, 2015, Decent work for persons with disabilities: promoting rights in the global development agenda, International Labour Biuro, Geneva.
 • ILO, 2017, Disability: Facts, http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---ifp_skills/ documents/publication/wcms _421676.pdf.
 • Koza A., 2008, Zakłady pracy chronionej jako główni pracodawcy osób niepełnosprawnych w Polsce, [w:] Sokołowski J. (red.), Problemy ekonomii polityki ekonomicznej i finansów publicznych, Tom II, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Katedra Ekonomii i Polityki Ekonomicznej, Jelenia Góra.
 • Koza A., 2014, Payments to the state fund for the rehabilitation of disabled persons and grants for salaries as an instrument stimulating the employment of people with disabilities in Poland, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 351.
 • Majewski T., 2002, Systemy zatrudnienia osób niepełnosprawnych w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Krajowa Izba Gospodarczo-Rehabilitacyjna, Warszawa.
 • Mitra S., Posarac A., Vick B., 2011, Disability and Poverty in Developing Countries: A snapshot from the World Health Survey, SP Discussion Paper, World Bank, Washington.
 • Najmiec A., 2007, Sytuacja osób niepełnosprawnych na rynku pracy w państwach Unii Europejskiej, Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa.
 • NIDRR-Funded Center, 2010, Annual Disability Statistics Compendium: 2009 Rehabilitation Research and Training Center on Disability Statistics and Demographics, New York.
 • OECD, 2006, Sickness, Disability and Work: Breaking the Barriers, vol. 1: Norway, Poland and Switzerland,
 • OECD Publishing, Paris.
 • OECD, 2010, Sickness, Disability and Work: Breaking the Barriers. A Synthesis of Findings across OECD Countries, OECD, Paris.
 • PFRON, 1999, Wydział Analiz i Programów Celowych PFRON, Raport Rehabilitacja zawodowa osób niepełnosprawnych w spółdzielczych zakładach pracy chronionej w perspektywie historycznej oraz ostatnich lat (synteza na podstawie dostępnych informacji), PFRON, Warszawa, listopad.
 • Politaj A., 2004, Podstawy prawne i zasady gospodarki finansowej Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w latach 1999-2003, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Finanse i Rachunkowość - Teoria i Praktyka, nr 1040.
 • Powers T., 2008, Recognizing Ability: The Skills and Productivity of Persons with Disabilities, Employment Sector, Employment Working Paper, No. 3, ILO, http://www.ilo.org/public/english/employment/download/wpaper/wp3.pdf (14.07.2017).
 • Priestley M., Roulstone A., 2009, Targeting and mainstreaming disability in the 2008-2010 National Reform Programmes for Growth and Jobs, Academic Network of European Disability Experts, University of Leeds.
 • Sobczak W., 2003, Ewolucja systemu rehabilitacji zawodowej i zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Polsce w latach 1991-2003. Polskie doświadczenia w rehabilitacji zawodowej i zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Materiały z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej, Krajowa Izba Gospodarczo- Rehabilitacyjna, Warszawa.
 • United Nations, 2007, Employment of persons with disabilities, Published by the United Nations Department of Public Information - DPI/2486 - November, http://www.un.org/disabilities/documents/toolaction/employmentfs.pdf (1.07.2017).
 • Ustawa z dnia 9 maja 1991 r. o zatrudnieniu i rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych, Dz.U z 1991, nr 46, poz. 20.
 • Ustawa z dnia 20 grudnia 2002 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw, Dz.U. z 2003, nr 7, poz. 79.
 • Ustawa z dnia 29 października 2010 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych ustaw, Dz. U. z 2010, nr 226, poz. 1475.
 • Visier L., 1998, Sheltered employment for persons with disabilities, International Labour Review, vol. 137, no. 3.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171493978

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.