PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Warianty tytułu
The Issue of Non-contributory Benefits
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W związku z ostatnimi wydarzeniami i sytuacją w Wielkiej Brytanii coraz częściej podnoszona jest kwestia migracji wewnątrz Unii Europejskiej. Szczególną uwagę zwraca się na zjawisko przemieszczania się osób, które w dłuższej perspektywie nie zamierzają podejmować w ogóle bądź na stałe działalności zarobkowej. Ich pobyt na terytorium państw członkowskich motywowany jest natomiast bogatą ofertą korzyści systemu zabezpieczenia socjalnego. Forma rynku pracy czy zabezpieczenia społecznego niewątpliwie wpływa na mobilność osób wewnątrz Unii Europejskiej, a korzyści oferowane przez dane państwo wpływają również na decyzje związane z wyborem miejsca pobytu. Z drugiej jednak strony bogata oferta socjalna może zachęcać do nadużyć i w ten sposób zniechęcać do podejmowania aktywności ekonomicznej, która staje się mniej opłacalna od uzyskiwanych zasiłków. Niniejszy artykuł podejmuje tematykę powstania i rozwoju polityki socjalnej, zasad przyznawania świadczeń oraz zjawiska tzw. turystyki socjalnej (ang. welfare/socialtourism). Rozważania skupią się również na przejawach nadużyć i możliwości ich zapobiegania.(abstrakt oryginalny)
EN
In view of recent events and the situation in the UK it is increasingly raised the issue of migration within the European Union. Particular attention is paid to the phenomenon of people movement, which in the long run does not intend to take any, or permanent, gainful activity. Their stay in the territory of the Member States is motivated while the wide range of benefits of the social security system. Form of the labour market, or social security undoubtedly affects the mobility of people within the European Union, the benefits offered by the state also affect the decisions concerning the choice of location. On the other hand, the rich social offer may encourage attempts to abuse and thus discourage the making of economic activity, which becomes less profitable than obtained benefits. This article takes the subject of the origin and development of social policy, the rules for granting benefits and the phenomenon of the so-called. social tourism (ang. welfare / social tourism). Considerations will also focus on the manifestations of abuse and their possible prevention.(original abstract)
Twórcy
  • Instytut Polskiej Gospodarki Technologi i Społeczeństwa im. prof. Edwarda Taylora
Bibliografia
  • Brodecki Z. (red. n.), Drobysz M., Majkowska S., Traktat o Unii Europejskiej. Traktat Ustanawiający Wspólnotę Europejską z komentarzem, wyd. LexisNexis,Warszawa 2002.
  • Czapliński W., Ostrihansky R., Wyrozumska A. (red.),Prawo Wspólnot Europejskich. Dokumenty i orzecznictwo, Wyd. Scholar, Warszawa 1994.
  • Głąbicka K., Polityka socjalna w Unii Europejskiej, "Studia Europejskie" 1997, nr 4, 1428-149X, Warszawa.
  • Roicka P., Skutki przepływu osób w UE dla krajowych systemów zabezpieczenia społecznego. Wybrane zagadnienia[online], "Ubezpieczenia Społeczne. Teoria i praktyka", nr 3/2015 (126), Warszawa.[dostęp: 4 września 2016]. Dostępny w World Wide Web: http://www.zus.pl/files/Ubezpieczenia%20spoleczne%203_2015.p
  • Uścicka G., Reemigracja obywateli Unii Europejskiej - problemy prawne i społeczne, [w:]Zabezpieczenie społeczne. Teoria, prawo, praktyka, "Zeszyty Naukowe Zakładu Zabezpieczenia Społecznego" 2015,nr 4, IPS UW.
  • Uścicka G., Zabezpieczenie społeczne osób korzystających z prawa do przemieszczania się w Unii Europejskiej, wyd. LEX Wolters Kluwer Business, Warszawa 2013.
  • Wróbel A., Miąsik D., Półtorak N. (red. n),Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, LexisNexis, Warszawa 2012.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171494014

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.