PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | 95 | nr 151 | 147--161
Tytuł artykułu

Benefits and Costs of IFRS Implementation in the Opinion of Polish Certified Auditors

Autorzy
Warianty tytułu
Korzyści i koszty implementacji Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej w opinii polskich biegłych rewidentów
Języki publikacji
EN
Abstrakty
W niniejszym artykule zaprezentowano wyniki badania sondażowego, przeprowadzonego w starannie wyselekcjonowanej grupie polskich biegłych rewidentów. Miało ono na celu ustalenie, czy podczas wykonywania audytu sprawozdań finansowych, dostrzegają oni pewne koszty i korzyści wynikające z faktu, że audytowane sprawozdania przygotowane zostały zgodnie z MSR/MSSF. Sondaż ten podjęto wobec przekonania, iż analiza kosztów-korzyści związanych z MSSF, po ponad dekadzie ich stosowania w polskiej praktyce, może dostarczyć obserwacji ważnych dla przyszłych zmian legislacyjnych w tym zakresie. Z badania wynika, iż dzięki implementacji MSSF, biegli rewidenci osiągają korzyść, która przejawia się przede wszystkim niższą pracochłonnością procesu audytowego. Jednocześnie jednak identyfikują oni sześć powodów, z jakich proces audytu wydłuża się, wymaga specjalnej organizacji, uprzedniego specjalnego przygotowania i - w efekcie - skutkuje wyższymi kosztami badania audytowego. (abstrakt oryginalny)
EN
The article presents the results of a survey conducted among a carefully selected group of Polish certified auditors. The purpose of the study was to determine whether auditors, during the audit of financial statements, perceive certain costs and benefits resulting from the fact that the audited statements were prepared in accordance with IFRS. This survey was undertaken to demonstrate that the cost-benefit analysis of IFRS, after more than a decade of their use in Polish practice, could provide important observations for future legislative changes in this area. The study shows that, thanks to the implementation of IFRSs, auditors gain the benefit of lower audit workloads. At the same time, however, they identify six reasons why the audit process is prolonged, requiring special organization, prior special preparation and, as a result, higher auditing costs. (original abstract)
Rocznik
Tom
95
Numer
Strony
147--161
Opis fizyczny
Twórcy
 • Warsaw School of Economics, Poland
Bibliografia
 • Brüggemann U., Hits J.-M., Sellhorn T. (2012), Intended and unintended consequences of mandatory IFRS adoption: a review of extant evidence and suggestions for future research, "European Accounting Review", 22 (1), pp. 1-37.
 • da Paixão Duarte A.M., Saur-Amaral I., do Carmo Azevedo G.M. (2015), IFRS Adoption and Accounting Quality: A Review, "Journal of Business & Economic Policy", 2 (2), pp. 104-123.
 • Report from the Commission to the European Parliament and the Council. Evaluation of Regulation (EC) N° 1606/2002 of 19 July 2002 on the application of International Accounting Standards Accompanying the document Report from the Commission to the European Parliament and the Council Evaluation of Regulation (EC) N° 1606/2002 of 19 July 2002 on the application of International Accounting Standards (2015), European Commission, Brussels.
 • Appendix 5. A review of the literature on the impact of the mandatory adoption of IFRS in the EU (2015), [in:] Commission Staff Working Document: Report from the Commission to the European Parliament and the Council. Evaluation of Regulation (EC) N° 1606/2002 of 19 July 2002 on the application of International Accounting Standards Accompanying the document Report from the Commission to the European Parliament and the Council Evaluation of Regulation (EC) N° 1606/2002 of 19 July 2002 on the application of International Accounting Standards (2015), European Commission, Brussels.
 • Grabowski R., Karmańska A. (2008), Makroekonomiczna polityka rachunkowości i jej rola w tworzeniu ładu gospodarczego, [in:] R. Bartkowiak, J. Ostaszewski (red.), O nowy ład gospodarczy, Oficyna Wy-dawnicza SGH, Warszawa, pp. 497-508.
 • Horton J., Serafeim G., Serafeim I. (2013), Does Mandatory IFRS Adoption Improve the Information Environment?, "Contemporary Accounting Research", 30 (1), pp. 388-423.
 • Kim J-B., Liu X., Zheng L. (2012), The Impact of Mandatory IFRS Adoption on Audit Fees: Theory and Evidence, "The Accounting Review", 87 (6), pp. 2061-2094.
 • Klimczak K., Wachowicz A. (2017), Benefits and cost of IFRS implementation in Poland - the investors' perspective, Papers submitted to the conference Sprawozdawczość i rewizja finansowa - wyzwania i szanse nauki i dydaktyki rachunkowości, 26-27 September 2017, Cracow University of Economics, Krakow.
 • Lissowski G. (2015), Społeczne aspekty analizy kosztów i korzyści, "Decyzje", 23, pp. 48-50. DOI: 10.7206/DEC.1733-0092.46.
 • Łazarowicz E. (2017), The benefits and costs of IFRS implementation in Poland. Papers submitted to the conference Sprawozdawczość i rewizja finansowa - wyzwania i szanse nauki i dydaktyki rachunkowości, 26-27 September 2017, Cracow University of Economics, Krakow.
 • Mierzejewska M., Łazarowicz E. (2017), The benefits and costs of IFRS implementation in Poland - the view of preparers and consultants, Papers submitted to the conference Sprawozdawczość i rewizja finansowa - wyzwania i szanse nauki i dydaktyki rachunkowości, 26-27 September 2017, Cracow University of Economics, Krakow.
 • Moving to IFRS reporting: seven lessons learned from the European experience (2015) ICAEW, London.
 • Pogodzińska-Mizdrak E. (2006), Zawód biegłego rewidenta - rys historyczny, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", 702.
 • Pope P.F., McLeay S.J. (2011), The European IFRS experiment: objectives, research challenges and some early evidence, "Accounting and Business Research", 41 (3), pp. 233-266.
 • Regulation of the Minister of Finance of 15 January 1991 on the Principles of Accounting, Dz.U. [Journal of Laws] 1991, no. 10, item 35.
 • Soderstrom N.S., Sun K.J. (2007), IFRS adoption and accounting quality: a review, "European Accounting Review", 16 (4), pp. 675-702.
 • Skowroński J. (1990), Polska rachunkowość otwiera się na świat, "Rachunkowość", 10.
 • The benefits and costs of implementation of International Financial Reporting Standards in the Polish practice. Report (2017). Research team headed by E. Łazarowicz: E. Łazarowicz, M. Giedroyć, A. Karmańska, K. Klimczak, M. Mierzejewska, A. Wachowicz, KZiF/S/25/16, Collegium of Management and Finance, Warsaw School of Economics.
 • The Effects of Mandatory IFRS Adoption in the EU: A Review of Empirical Research (2015), ICAEW, London.
 • The Effects of Mandatory IFRS Adoption in the EU: A Review of Empirical Research (2014), ICAEW, London.
 • Uchwała nr 187 Rady Ministrów z dnia 12 maja 1959 r. w sprawie rewizji finansowo-księgowej państwowych jednostek organizacyjnych, Monitor Polski [Journal of Laws] 1959, nr 58, poz. 278.
 • Uchwała nr 210 Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 1973 r. w sprawie głównych księgowych i dyplomowanych biegłych księgowych oraz badania i zatwierdzania rocznych sprawozdań finansowych państwowych jednostek organizacyjnych, Monitor Polski 1973, nr 37, poz. 226.
 • Uchwała Rady Ministrów z dnia 20 stycznia 1950 r. w sprawie praw i obowiązków głównych (starszych) księgowych przedsiębiorstw i zakładów uspołecznionych, Monitor Polski 1950, nr 26, poz. 280.
 • Ustawa z 29 września 1994 r. o rachunkowości, Dz.U. 1994, nr 121, poz. 591, z późn. zm.
 • Wytyczne do przeprowadzania oceny wpływu oraz konsultacji publicznych w ramach rządowego procesu legislacyjnego (2015), Ministry of Economy in cooperation with the Chancellery of the President of Council of Ministers, http://www.konsultacje.gov.pl/node/3598 (access: 12.04.2017).
 • Żaczkiewicz-Zborska K. (2014), Wszystkie akty prawne będą oceniane ex post (publication date 02.01.2014. http://www.lex.pl/czytaj/-/artykul/wszystkie-akty-prawne-beda-oceniane-ex-post (access: 12.04.2017).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171494020

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.