PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 5 (CD) | 790--808
Tytuł artykułu

Transport samochodowy w Polsce wobec problemów dalszego rozwoju na przykładzie regionów wschodnich

Warianty tytułu
Motor Transport in Poland with Respect to the Problems of Further Development on the Example of the Eastern Regions
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule poruszono problematykę transportu samochodowego w Polsce wobec problemów dalszego rozwoju na przykładzie regionów wschodnich. Celem artykułu jest scharakteryzowanie współczesnych problemów transportowych naszego kraju wobec rozwoju transportu samochodowego i rozbudowy istniejącej infrastruktury transportowej. Analiza charakteru i problematyki rozwoju infrastruktury transportu samochodowego w Polsce doprowadzi do wyprowadzenia przez autora wniosków dotyczących jego funkcjonalności i perspektyw w przyszłości. Ukazano też rolę Instytutu Transportu Samochodowego w Warszawie w badaniach na kształtowaniem się współczesnych systemów transportowych w naszym kraju. (abstrakt oryginalny)
EN
The article addresses the issue of motor transport in Poland with respect to the problems of further development on the example of the eastern regions. Main objective of the article is to characterize today's transport problems of our country, in situation of the development of road transport and expansion of the existing transport infrastructure. Analysis of the nature and problems of the development of motor transport infrastructure in Poland lead the author to formulate conclusions regarding its functionality and prospects for the future. The paper also presents the role of the Motor Transport Institute in Warsaw in research on the evolution of modern transport systems in our country. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
790--808
Opis fizyczny
Twórcy
 • Instytut Transportu Samochodowego w Warszawie
Bibliografia
 • 1. Banak M., Brdulak J., Krysiuk C., Pawlak P. (2014). Kierunki rozwoju infrastruktury transportu samochodowego w Polsce. Warszawa: ITS.
 • 2. Brdulak J., Pawlak P., Krysiuk C. (2012) Rozwój gałęziowy transportu w Europie - priorytetowe osie sieci TEN-T, Warszawa: ITS.
 • 3. Brdulak J., Pawlak P., Krysiuk C., Zakrzewski B. (2014). Domykanie sieci dróg ekspresowych i autostrad czynnikiem mnożnikowym gospodarczego rozwoju regionów. "Logistyka", nr 3, 716-722.
 • 4. Brdulak J., Zakrzewski B. (2013). Efektywność centrum logistycznego na Południowym Podlasiu. Warszawa: ITS.
 • 5. Brdulak J., Zakrzewski B. (2008). Ocena ekonomicznej efektywności funkcjonowania Centrum Logistycznego w Małaszewiczach - założenia teoretyczne. "Transport Samochodowy", nr 4, 26-37.
 • 6. Brdulak J., Zakrzewski B. (2015). Integracja transgraniczna w Europie - potencjał Euroregionu Bug w aspekcie oddziaływania II Międzynarodowego Korytarza Transportowego w: Wyzwania polityki regionalnej w aspekcie rozwoju społecznogospodarczego obszarów transgranicznych, Biała Podlaska: Wyd. Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, 39-46.
 • 7. Brdulak J., Zakrzewski B. (2008). Zarys teoretyczny zmian systemu transportowego w Polsce. "Transport Samochodowy", nr 1, 35-45.
 • 8. Brdulak J., Zakrzewski B. (2015). Transgraniczna współpraca transportowa w Euroregionie Bug, "TTS Technika Transportu Szynowego", nr 12/2015, 1727-1731.
 • 9. Brdulak J., Zakrzewski B. (2013). Methods for Calculating the Efficiency of Logistics Centres, "Archives of Transport", 27-28, issue 3-4, 25-43.
 • 10. Kuśmińska-Fijałkowska A., Łukasik Z. (2011). The Land Trans-Shipping Terminal In Processes Flow Stream Individuals Intermodal Transportion, "TransNav: International Journal on Marine Navigation and Safety of Sea Transportation", T. 5, 395-400.
 • 11. Krysiuk C. (2015-2017) Kształtowanie się systemu transportowego Obszaru Metropolitarnego Warszawy, Praca nr 6512/ITS, Warszawa: ITS.
 • 12. Krysiuk. C., Zakrzewski B. (2013). Centra logistyczne jako element usprawniający system transportowy UE, "Technika Transportu Szynowego", nr 10/2013, 2277-2285.
 • 13. Krysiuk C., Kulesza A., Malawko P., Pawlak P., Sienkiewicz B., Szlassa P., Zakrzewski B., Zbyszyński M. (2012). Historia polskiej motoryzacji. Samochody osobowe i jednoślady, Warszawa: Wydawnictwo SBM.
 • 14. Krysiuk C., Nowacki G., Zakrzewski B. (2015). Rozwój miast w Polsce, czynnik transportu. "Logistyka", nr 4, 7813-7822.
 • 15. Pawlak P. Badanie związków pomiędzy rozwojem gospodarczym regionów, a stanem rozwoju infrastruktury drogowej (2015-2017). Praca nr 6514/ITS, Warszawa: ITS.
 • 16. Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.), Załącznik do Uchwały nr 156/2015 Rady Ministrów z dn. 8.09.2015 r.
 • 17. Prokorym I., Zakrzewski B., Systemy monitoringu drogowego w Paneuropejskim Korytarzu Transportowym nr 2 na przykładzie Białorusi i Polski. "Kwartalnik Celny", nr 1/2016 (21) (w druku).
 • 18. Przybylski R. (2015). Białoruska strategia logistyczna. "Przewoźnik", nr 43, 36-37.
 • 19. "Puls Biznesu" nr 18/2016 z dn. 28.1.2016, 14.
 • 20. Raport PZPM 2015. (2015). pr. zbiorowa pod red. R. Przybylski, Warszawa: Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego.
 • 21. Transport wyniki działalności w 2014 r. (2015). pr. zbiorowa pod red. D. Turek Warszawa: GUS.
 • 22. Zakrzewski B. (2012). Instytut Transportu Samochodowego : 60 lat minęło...1952-2012, Warszawa: ITS.
 • 23. Zakrzewski B. (2015). Paneuropejski korytarz komunikacyjny nr 2 a potencjał rozwojowy gmin Mazowsza, "Logistyka", nr 4, 8544-8551.
 • 24. Zakrzewski B. (2007). Międzynarodowe korytarze transportowe w Polsce, "Kwartalnik Celny", nr 2, 12-14.
 • 25. Zakrzewski B. (2015). Centra logistyczne na Podlasiu. "Przewoźnik", Tom 45, 40-42.
 • 26. Zakrzewski B. (2011). Rachunek efektywności inwestycji w kilkuelementowe, międzygałęziowe centrum logistyczne na Południowym Podlasiu na przykładzie transportu samochodowego, Praca ITS nr 6029/ITS. Warszawa: ITS.
 • 27. Zakrzewski B. (2009). Projekt organizacji, funkcjonowania i rozwoju Centrum Logistycznego (CL) w Małaszewiczach. Praca ITS nr 6824/ITS. Warszawa: ITS.
 • 28. Zakrzewski B. (2015-2017) Kierunki rozwoju infrastruktury transportowej regionów nadgranicznych na przykładzie województwa lubelskiego. Praca nr 6511/ITS, Warszawa: ITS
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171494056

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.