PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | 31 | nr 4 Rozwój przemysłu w krajowych i regionalnych strukturach gospodarczych = The Development of Industry in National and Regional Economic Structures | 169--186
Tytuł artykułu

Zastosowanie metod uczenia maszynowego w badaniu czynników wzrostu przedsiębiorczości

Warianty tytułu
The Use of Machine Learning in Research of Entrepreneurship Growth Factors
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Przedsiębiorczość ma kluczowe znaczenie zarówno dla wzrostu gospodarczego, jak i rozumianego wielowymiarowo rozwoju, co znalazło odzwierciedlenie w przyjmowaniu jej za jeden z czynników produkcji przez niektóre teorie. Zarówno teoretyczne, jak i empiryczne badania przedsiębiorczości świadczą o tym, że jest ona kształtowana przez wiele różnorodnych czynników, będąc wyjątkowo złożonym zjawiskiem. Tradycyjne metody badawcze okazują się niewystarczające wobec wspomnianej złożoności zjawiska. Niniejszy artykuł prezentuje wyniki badania dotyczącego wpływu poszczególnych wskaźników opracowanych przez Bank Światowy w World Governance Indicators na wzrost przedsiębiorczości. Celem artykułu jest empiryczna weryfikacja przydatności metod uczenia maszynowego w selekcji czynników kluczowych dla przedsiębiorczości w sytuacji, gdy dokonuje się jej z wykorzystaniem dużych zbiorów wielowymiarowych i zmiennych danych. Zastosowana metoda wykazała istotne różnice pomiędzy kluczowymi czynnikami determinującymi wzrost przedsiębiorczości w pięciu grupach krajów, wydzielonych ze względu na wartość tego wzrostu mierzoną przyrostem nowo zakładanych przedsiębiorstw. Otrzymane wyniki świadczą o tym, że do badania istoty i determinant przedsiębiorczości mogą zostać zaprzęgnięte niestandardowe metody, rzucając nowe światło na to zjawisko. (abstrakt oryginalny)
EN
Entrepreneurship is crucial both for economic growth and development which is reflected in the adoption of entrepreneurship as the factor of production in certain theories. Both theoretical and empirical research present entrepreneurship as a complex phenomenon shaped by a range of different factors. Traditional research methods are insufficient with respect to the complexity of the phenomenon. This article presents the results of research on the impact of the indicators developed by the World Bank in World Governance Indicators on the entrepreneurship growth. The aim of the article is the empirical verification of machine learning use in the selection of key factors for entrepreneurship in situations when applying large multidimensional and variable data. The applied method revealed significant differences between the key factors determining the growth of entrepreneurship in five groups of countries, categorized by the value of this growth measured by the growth in newly established enterprises. The results indicate that the applying unconventional methods to research on entrepreneurship determinants shed new light on this phenomenon.(original abstract)
Twórcy
  • Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
  • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
  • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
  • Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie
Bibliografia
  • Acs, Z.J., Amorós, J.E. (2008). Entrepreneurship and Competitiveness Dynamics in Latin America. Small Business Economics, 31(3), 305-322.
  • Amoros, J.E., Stenholm, P. (2014). The Influence of the Quality Government Institutions on the Entrepreneurial Motivation: Exploring the Variance Across Countries. Working Paper, 14(1).
  • Audretsch, D., Grilo, I., Thurik, R. (2007). The Handbook of Entrepreneurship Policy. Cheltenham: Edward Elgar.
  • Audretsch, D., Keilbach, M. (2004). Entrepreneurship and Regional Growth: An Evolutionary Interpretation. Journal of Evolutionary Economics, 14(5), 605-616.
  • Bank Światowy (2016, 16 grudnia). Przyrost liczby nowych przedsiębiorstw (NBD). Pozyskano z http://www.doingbusiness.org/data/exploretopics/entrepreneurship
  • Bank Światowy (2016, 16 grudnia). Wskaźniki dobrego rządzenia na świecie (WGI). Pozyskano z http://info.worldbank.org/governance/wgi/index.aspx
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171494072

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.