PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | 31 | nr 4 Rozwój przemysłu w krajowych i regionalnych strukturach gospodarczych = The Development of Industry in National and Regional Economic Structures | 52--70
Tytuł artykułu

The Structure, Development and Spatial Distribution of Industrial Activities in Turkey

Warianty tytułu
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
This study deals with the development of industry which is one of the most important elements of socio-economic transformation in Turkey, its structural features, spatial distribution, as well as the factors that influence it. Industrialization movements started in Turkey in 1963 with planned development moves and accelerated as a result of the impact of liberal policies implemented, in and after the year 1980. Initially, industrial activities concentrated in metropolitan areas and subsequently started to expand to other areas in the country, in time with a view on regional development as a result of factors such as development plans, applied initiative policies, current raw material resources and transport. However, there are still major disparities in the distribution of the manufacturing industry, enterprises, employees, exporting and importing within the country. In fact, according to data for 2014, 43.9% of manufacturing industrial enterprises and 47.4% of employees are concentrated in the Marmara Region. The Marmara Region is followed by the Central Anatolian Region with 13.8% and 15.3% and the Aegean Region with 14% and 15.2% in terms of manufacturing industrial enterprises and employees respectively. Furthermore, 69.7% of exports and 76.9% of imports are processed in the Marmara Region which is followed by 9.6% and 7.7% in the Aegean Region and 8.2% and 7.4% in the Central Anatolian Region respectively. In terms of provinces, industry is concentrated in Istanbul, Izmir, Ankara, Bursa, Konya, Gaziantep, Antalya, Adana, Kocaeli and Denizli in Turkey. These provinces consist of 64% of enterprises and 65.7% of employees in Turkey. Data acquired from Turkish Statistical Institute (Turkstat) and the Ministry of Science, Industry and Technology has been assessed with the use of ArcGis program.(original abstract)
Twórcy
 • Suleyman Demirel University, Isparta, Turkey
 • Suleyman Demirel University, Isparta, Turkey
Bibliografia
 • Altıparmak, A. (2002). Türkiye'de Devletçilik Döneminde Özel Sektör Sanayiinin Gelişimi. Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 35-59.
 • Aoyama, Y., Murphy, J. T., Hanson, S. (2011). Key Concepts in Economic Geography. London: SAGE Publications Ltd.
 • Ardel, A. (1943). Cumhuriyet Devrinde Endüstri. Türk Coğrafya Dergisi, 316-351.
 • Asiliskender, B., Özsoy, A. (2010). Cumhuriyet Sonrası Kayseri'de Modernleşme: Mekansal ve Toplumsal Değişim. İTÜ Dergisi, 31-42.
 • Ataay, F. (2001). Türkiye'de Kapitalizmin Mekânsal Dönüşümü. Praksis, 53-96.
 • Avcı, S. (1996). Türkiyede Şeker Sanayiinin Kuruluş ve Gelişmesinde Devletin Etkisi. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü Coğrafya Dergisi, 291-302.
 • Avcı, S. (2000). Türkiye'nin Ekonomi Politikaları ve Coğrafi Sonuçları. Coğrafya Dergisi, 29-70.
 • Bostan, M., Erdoğanaras, F., Tamer, N.G. (2010). Ankara Metropoliten Alanında İmalat Sanayinin Yer Değiştirme Süreci ve Özellikleri. METU JFA, 81-102.
 • Celasun, M. (1994). Development Policy and Industrialization in Turkey. International Journal on World Peace, 41-57.
 • Cillov, H. (1954). Türkiye'de Sanayi İstatistikleri. İktisat Fakültesi Mecmuası, 176-196.
 • Cillov, H. (1970). İktisadi İstatistiklerimizde 50 Yıllık Gelişmeler. İktisat Fakültesi Mecmuası, 27- 46.
 • Clark, E.C. (1992). Osmanlı Sanayi Devrimi. In Osmanlılar ve Batı Teknolojisi Yeni Araştırmalar Yeni Görüşler. İstanbul: İstanbul Üniveristesi Edebiyat Fakültesi Yayınları, 37-52.
 • Çakmak, H., Erden, L. (2005). Yeni Sanayi Odakları ve Sanayinin Yeni Mekân Arayışları: Denizli ve Gaziantep Örneği. C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 111-129.
 • Çam, E. (1984). Türkiye'de Sanayileşmenin Siyasal Gelişme Üzerindeki Etkileri. İktisat Fakültesi Mecmuası, 431-451.
 • Deloitte (2013). Global Manufacturing Competitiveness Index. INSEAD.
 • Deloitte (2016). 2016 Global Manufacturing Competitiveness Index. INSEAD.
 • Deloitte (2016). 2016 Global Manufacturing Competitiveness Index.
 • DİE (1953). 1950 Sanayi ve İşyerleri Sayımı. Ankara: Devlet İstatistik Enstitüsü Matbaası.
 • DİE (1968). 1964 Sanayi ve İşyerleri Sayımı: İmalât Sanayii. Ankara: Devlet İstatistik Enstitüsü Matbaası.
 • DİE (1969). 1927 Sanayi Sayımı. Ankara: Devlet İstatistik Enstitüsü Matbaası.
 • DİE (1976). 1970 Sanayi ve İşyerleri Sayımı: İmalat Sanayii. Ankara: Devlet İstatistik Enstitüsü Yayını.
 • DİE (1984). 1980 Genel Sanayi ve İşyerleri Sayımı İkinci Aşama Sonuçları Küçük İmalat Sanayi. Ankara: Devlet İstatistik Enstitüsü Yayını.
 • DİE (1985). 1980 Genel Sanayi ve İşyerleri Sayımı İkinci Aşama Sonuçları Büyük İmalat Sanayi. Ankara: Devlet İstatistik Enstitüsü Yayını.
 • DİE (1997). 1992 Genel Sanayi ve İşyerleri Sayımı İkinci Aşama Sonuçları I Büyük İmalat Sanayi. Ankara: Devlet İstatistik Enstitüsü Matbaası.
 • DİE (1997). 1992 Genel Sanayi ve İşyerleri Sayımı İkinci Aşama Sonuçları II Küçük Ölçekli İmalat Sanayi. Ankara: Devlet İstatistik Enstitüsü Matbaası.
 • Dinler, Z. (2005). Bölgesel İktisat. Bursa: Ekin Kitapevi Yayınları.
 • Doğan, M. (2013). Türkiye Sanayileşme Sürecine Genel Bakış. Marmara Coğrafya Dergisi, 211- 231.
 • Doğanay, H. (2011). Türkiye Ekonomik Coğrafyası. Ankara: Pegem Akademi Yayınları.
 • Doldur, H. (2009). Bomonti Sanayi Bölgesi'nde Meydana Gelen Değişimler. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü Coğrafya Dergisi, 39-56.
 • DPT (2003). Türkiye Sanayi Politikası. Ankara.
 • Emmioğlu, K. (2010). Türkiye'de Sanayileşme Serüveni. İstanbul: Truva Yayınları.
 • Eraydın, A. (1999). Sanayiinin Anadolu'da Yaygınlaşması ve Son Dönemde Gelişen Yeni Sanayi Odakları. In 75 Yılda Çarklardan Chip'lere. İstanbul: Tarih Vakfı Yayınları, 257-277.
 • Ertürk, H., Tosun, E. (2009). Küreselleşme Sürecinde Kentlerde Mekânsal Sosyal ve Kültürel Değişim: Bursa Örneği. U.Ü. Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, 37-53.
 • İlgen, A. (2008). 1921 Türkiye Sanayi Sayımları. Ankara: Cedit Neşriyat.
 • Kalkınma Bakanlığı (2014). The Manufacturing Industry in Turkey. Ankara: Turkey. Member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited.
 • Kanbak, A. (2013). İstanbul Sanayisinin Kocaeli İline Mekânsal Etkileri. AİBÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 275-300.
 • Karataş, N. (2006). Ege Bölgesi'nde Sanayi Gelişim Süreci ve Mekânsal Yansımaları-İzmir Örneği.
 • Selçuk Üniversitesi Karaman İİBF Dergisi, 191-210.
 • Karluk, S.R. (1999). Türkiye Ekonomisi Tarihsel Gelişim Yapısal ve Sosyal Değişim. İstanbul: Beta Basım Yayım Dağıtım.
 • Kerwin, R.W. (1951). Private Enterprise in Turkish Industrial Development. Middle East Journal, 21-38.
 • Mutluer, M. (2003). Türkiye'de Yeni Gelişen Sanayi Odakları: Denizli Gaziantep Çorum. Ege Cografya Dergisi, 13-27.
 • Olcay, G.P. (2013). Hazır Giyim Sektörünün Uluslararası Üretim Coğrafyasının Biçimlenme Dinamikleri ve Bu Dinamiklerin İstanbul'a Etkileri. Planlama, 26-34 .
 • Öz, Ö. (2004). Clusters and Competitive Advantage The Turkish Experience. New York: Palgave Macmillan.
 • Özbek, Z. (2008). KOBİ'lerin Türk Ekonomisine Etkileri. Uluslararası Ekonomik Sorunlar Dergisi, 49-57.
 • Özgüç, N. (1986-1987). Türkiye'de Sanayi Faaliyetlerinin Gelişmesi, Yapısı ve Dağılışı. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü Dergisi, 35-70.
 • Scott, A.J. (1982). Locational Patterns and Dynamics of Industrial Activity in the Modem Metropolis. Urban Studies, 111-142.
 • Sevgi, C. (1994). Sanayileşme Sürecinde Türkiye ve Sanayi Kuruluşlarının Alansal Dağılımı. İstanbul: Beta Basım Yayım.
 • Soyyiğit, S. (2010). Türkiye'de İhracata Dayalı Sanayileşme Stratejisi Uygulamaları ve İmalat Sanayii Üzerinde Etkinliği: Nedensellik Analizi (1990-2008). İktisat Fakültesi Mecmuası, 135-156. Sönmez, Ö. (2016). İstanbul Merkezli Sanayi Yayılımının Alt Kentlerde Mekansal Etkileri: Tekirdağ Örneği. Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi E Dergisi, 137-149.
 • Şahin, H. (2000). Türkiye Ekonomisi. Bursa: Ezgi Kitapevi.
 • Şener, S. (2005). Türkiye Ekonomisinde İkinci Dönem Liberal İktisat Politikaları. Yönetim Bilimleri Dergisi, 141-148.
 • Tekeli, İ. (1975). Endüstrinin Arazi Kullanımı Kararlarında Etken Olan Kurumsal Çerçeve. Peyjaz Mimarlığı, 49-55.
 • Tekeli, İ. (2010). Sanayi Toplumu İçin Sanayi Yazıları. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yayınları.^ Tekeli, İ. (2011). Kent, Kentli Hakları, Kentleşme ve Kentsel Dönüşüm. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yayınları.
 • Tekeli, İ. (2011). Kent, Kentli Hakları, Kentleşme ve Kentsel Dönüşüm. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yayınları.
 • Tekeli, İ., İlkin, S. (2009). Uygulamaya Geçerken Türkiye'de Devletçiliğin Oluşumu. İstanbul: Bilge Kültür Sanat.
 • Tekeli, İ., Gülöksüz, Y., Okyay, T. (1976). Gecekondulu, Dolmuşlu, İşportalı Şehir. İstanbul: Cem Yayınevi.
 • Tekeli, İ., Şenyapılı, T., Güvenç, M. (1991). Ankara'da Sanayi Üretiminin Tarihsel Gelişim Süreci. Ankara: Milli Prodüktivite Merkezi Yayınları.
 • Temurçin, K. (2004). Isparta İli Ekonomik Coğrafyası. Ankara: Ankara Üniv. Sos. Bil. Enst. Yayınlanmamış Doktora Tezi.
 • Temurçin, K. (2004). Isparta İlinde Sanayiinin Gelişimi ve Yapısı. Ankara Üniv. Tür.Coğr.Arş. ve Uyg. Mer. Coğrafi Bilimler Dergisi, 87-104.
 • Temurçin, K. (2012). Bağcılar (İstanbul) İlçesi'nde Sanayinin Gelişimi ve Yapısı. SDÜ Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, 105-123.
 • Temurçin, K. (2015). Large scale industrial enterprises in Turkish industry: Their structures, characteristics and spatial distribution. Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society, 89-112.
 • Temurçin, K., Aldırmaz, Y. (2014). The Development and The Structure of Industry in The District of Ümraniye, Istanbul. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 207-223.
 • Thailand Board Of Investment. (n.d.). Thailand Electrical and Elektronics.
 • Tonus, Ö. (2007). Gümrük Birliği Sonrasında Türkiye'de Dışa Açıklık ve Sanayileşme. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 193-214.
 • TUIK (2007). 2002 Genel Sanayi ve İşyerleri Sayımı. Ankara: Türkiye İstatistik Kurumu Matbaası.
 • Tümertekin, E. (1959). Türkiye Sanayiinin Coğrafi Temelleri. Türk Coğrafya Dergisi, 16-54.
 • Tümertekin, E. (1961). İzmir'de sanayi faaliyetlerinin bünyesi ve dağılışı. Türk Coğrafya Dergisi, 45-62.
 • Tümertekin, E. (1997). İstanbul İnsan ve Mekân. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yayınları.
 • Tümertekin, E., & Özgüç, N. (2015). Ekonomik Coğrafya. İstanbul: Çantay Kitapevi.
 • UNIDO (2013). Industrial Development Report 2013. United Nations Industrial Development Organization.
 • UNIDO (2015). Industrial Development Report 2016. United Nations Industrial Development Organization.
 • Ünal, Ç. (2010). Türkiye'de Sanayi: Tarihi Gelişimi ve Bugünkü Yapısı. Erzurum: Mega Ofset.
 • Ünal, Ç. (2011). Türkiye'de İmalat Sanayinin 1. Düzey Bölgelerindeki Gelişimi ve Karşılaştırılması. Türk Coğrafya Dergisi, 39-54.
 • Wiener, W. M. (1992). 15-19. Yüzyılları Arasında İstanbul'da İmalathane ve Fabrikalar. In Osmanlılar ve Batı Teknolojisi Yeni Araştırmalar Yeni Görüşler. İstanbul: İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları, 53-120.
 • Yaşar, O. (2002). Sanayi Coğrafyası Açısından Bir Araştırma: Türkiye'de Tarıma Dayalı Sanayiler. İstanbul: Çantay Kitapevi.
 • Yaşar, O. (2004). Anadolu'da Son Dönemde Sanayileşme Yarışına Katılan İller. Doğu Coğrafya Dergisi, 117-150.
 • Yücel, T.F. (2015). Cumhuriyet Türkiye'sinin Sanayileşme Öyküsü. Ankara: İşkur Matbaacılık.
 • Yüzer, A.Ş., Giritlioğlu, C. (2003). Sanayi alanları yeni düzenleme stratejileri - İstanbul örneği. İtüdergisi, 119-127.
 • Central Bank of the Republic of Turkey. World Trade Organisation (WTO).
 • Devlet İstatistik Enstitüsü (DIE) (State Statistical Institute)
 • Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) (State Planning Organization)
 • Harita Genel Komutanlığı (General Command of Mapping)
 • İstanbul Sanayi Odası (Istanbul Chamber of Industry)
 • Türkiye İstatistik Kurumu (Turkstat) (Turkish Statistical Institute)
 • http://www.btso.org.tr/?page=bursaeconomy/industrialzone.asp (24.08.2016)
 • http://www.iso.org.tr/ (24.08.2016) https://osbbs.sanayi.gov.tr/ (24.08.2016)
 • http://www.tobb.org.tr/Sayfalar/AnaSayfa.php (14.12.2016)
 • http://www.bumko.gov.tr/TR,150/doviz-kurlari.html (14.12.2016)
 • http://www.ekonomi.gov.tr/portal/faces/home/yatirim/serbestBolgeler?_afr- Loop=562582299380927&_afrWindowMode=0&_afrWindowId=null
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171494094

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.