PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | nr 489 Ekonomia | 222--230
Tytuł artykułu

Empiryczna analiza zależności między otwartością gospodarki a wzrostem gospodarczym na przykładzie polski

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Empirical Analysis of Dependency Between Openness of Economy vs. Economic Growth. Case of Poland
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Wzrost gospodarczy przejawia się przede wszystkim wzrostem PKB i PKB per capita. Wśród różnorodnych czynników wpływających na wielkość PKB jest handel zagraniczny. Stopień otwartości gospodarki odpowiednio determinuje wzrost gospodarczy, niemniej w literaturze toczy się dyskusja na temat tej zależności. Stąd w artykule postawiono dwa cele: wykazanie związku korelacyjnego między otwartością gospodarki a wzrostem gospodarczym oraz wykazanie wpływu otwierania się gospodarki na PKB per capita. Jako metodę badawczą przyjęto badanie korelacji między wspomnianymi zmiennymi oraz wnioskowanie na podstawie modelu regresji. Na podstawie przeprowadzonych badań można stwierdzić, że badanie korelacji między wzrostem gospodarczym a otwartością gospodarki wykazuje zależność dodatnią. Ponadto wzrost wskaźnika otwartości w okresie po przystąpieniu Polski do UE przekłada się na wzrost PKB per capita(abstrakt oryginalny)
EN
Economic growth is manifested primarily by the growth of GDP and GDP per capita. The foreign trade is one of various factors influencing the size of GDP. The degree of openness of the economy determines the economic growth. However, there is a debate in the literature on this dependency. Hence, the article sets out two goals: to show a correlative connection between the economy openness and the economic growth, and to present the influence of the economy openness on GDP per capita. The research method adopted is the correlation test based on the regression model. On the basis of the conducted research, it can be stated that the correlation test indicates a positive dependency. Moreover, the increase of the openness of the Polish economy after the accession to the EU results in the increase of GDP per capita(original abstract)
Słowa kluczowe
Rocznik
Strony
222--230
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Gdański
Bibliografia
 • Barro R., Sala-i-Martin X., 2004, Economic Growth, MIT Press, Cambridge - Massachusetts - London.
 • Białowąs T., 2013, Otwartość handlowa i dywersyfikacja eksportu a wzrost gospodarczy w latach 1995-2011, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H. Oeconomia, t. 47, nr 2.
 • Brodzicki T., 2006, Otwartość a wzrost gospodarczy - wyniki dotychczasowych badań i wnioski na przyszłość, Analizy i Opracowania KEIE UG, nr 2
 • Komisja Europejska, 2012, Handel, wzrost gospodarczy i rozwój. Dostosowanie polityki handlowej i inwestycyjnej do sytuacji krajów najbardziej potrzebujących, Urząd Publikacji Unii Europejskiej, Luksemburg, http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2012/january/tradoc_149017.PL.pdf. (20.05.2017).
 • Misztal P., 2010, Hipoteza wzrostu gospodarczego stymulowanego przez eksport. Doświadczenia Polski w okresie 1997-2009, [w:] Misala J. (red.), Teoria i polityka wzrostu gospodarczego - osiągnięcia i doświadczenia, CeDeWu.pl Wydawnictwo Fachowe, Warszawa.
 • Pisarski M., 2013, Badanie zależności pomiędzy handlem zagranicznym a PKB z wykorzystaniem modelu VAR oraz przyczynowości Grangera, Ekonometria Econometrics, 4(42).
 • Radło M.J., Kowalewski O., 2008, Wpływ globalizacji na polską gospodarkę, Materiały i Studia, Zeszyt nr 230, Wydawnictwo Narodowy Bank Polski Departament Komunikacji Społecznej, Warszawa.
 • Rymarczyk J. (red.), 2010, Międzynarodowe stosunki gospodarcze, PWE, Warszawa.
 • Rynarzewski T., Zielińska-Głębocka A., 2006, Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze, Teoria wymiany i polityki handlu międzynarodowego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Śliwiński P., 2011, Przepływy kapitału międzynarodowego a wzrost gospodarczy w krajach Europy Środkowo-Wschodniej w latach 1994-2008, Wydawnictwo Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Poznań.
 • Topolewski Ł., 2014, Wymiana handlowa a wzrost gospodarczy, Studia i Prace WNEiZ, nr 37, t. 2.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171494108

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.