PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | 31 | nr 4 Rozwój przemysłu w krajowych i regionalnych strukturach gospodarczych = The Development of Industry in National and Regional Economic Structures | 83--102
Tytuł artykułu

Rola przemysłu samochodowego w rozwoju społeczno-gospodarczym Meksyku

Warianty tytułu
The Role of the Automotive Industry in the Socio-Economic Development of Mexico
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł ma na celu zbadanie zmian znaczenia przemysłu samochodowego w rozwoju społeczno-gospodarczym Meksyku, ze szczególnym uwzględnieniem 16 stanów, w których koncentruje się jego działalność. W analizie uwzględniono okres od połowy lat osiemdziesiątych XX wieku do ostatniego spisu przemysłowego w 2014 roku. W tym czasie zaszły zasadnicze zmiany w polityce rządu względem tego sektora, zrywające ze strategią jego rozwoju na bazie rynku wewnętrznego na korzyść zwiększania produkcji eksportowej. W celu określenia znaczenia sektora motoryzacyjnego w poszczególnych stanach wzięto pod uwagę wielkość zatrudnienia oraz udział w wartości dodanej brutto (WDB). Przeprowadzone badania pozwoliły stwierdzić, iż wraz ze zmianą międzynarodowych i krajowych uwarunkowań rozwoju przemysłu samochodowego, prowadzących do zmian w jego przestrzennym rozmieszczeniu, odegrał on bardzo ważną rolę w rozwoju społeczno-gospodarczym stanów będących w ostatnich dwóch dekadach miejscami nowych inwestycji związanych z tym sektorem. Równocześnie zmniejszyło się jego znaczenie w rozwoju tych stanów, w których zlokalizowane były zakłady w początkowej fazie jego rozwoju.(abstrakt oryginalny)
EN
The aim of this paper is to determine the evolution of the position of the automobile industry in the socio-economic development of Mexico, with particular focus on 16 states, which concentrates its main activities. The analysis included the period from the mid 1980s to the last industrial census in 2014. During this period, there was a significant change in government policy towards the sector, breaking with the strategy of its development based on the internal market in favour of increasing export production. In order to determine the importance of the automotive sector in analysed states the changes in the level of employment and share in the gross value added (GVA) were taken into account. The study led to the conclusion that with the change of international and domestic conditions of the development of the automotive industry, which led to changes in the spatial distribution, this industry has played a very important role in socio-economic development of these Mexican states which in the past two decades were places of new investments in this sector. At the same time automotive sector decreased its importance in the development of these states, where the plants were located in the initial phase of its development. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Bibliografia
 • Acemoglu, D., Robinson, J.A. (2014). Dlaczego narody przegrywają. Źródła władzy pomyślności i ubóstwa. Poznań: Wydawnictwo Zysk i S-ka.
 • Altshuler, A., Anderson, M., Jones, D., Roos, D., Womack, J. (1986). The Future of the Automobile. The Report of MIT's International Automobile Program. Cambridge: MIT Press.
 • Bennett, D., Sharpe, K. (1984). Agenda Setting and Bargaining Power: The Mexican State vesus Transnational Automobile Corporations. W: R. Kronish, K.S. Mericle (red.). The Political Economy of the Latin American Motor Vehicle Industry, Cambridge-London: MIT Press, 195-229.
 • Bennett, D., Sharpe, K. (1985). Transnational Corporations versus the State. The Political Economy of the Mexican Auto Industry. Princeton: Princeton University Press.
 • Carbajal Suárez, Y. (2012). El sector automotriz en el Estado de México. Condiciones y retos de la cadena productiva. Paradigma económico, 4(2), 29-59.
 • Carrillo, J. (1991). Restructuración en la industria automotriz en México. Estudios Sociológicos, 9(27), 483-525.
 • Carrillo, J. (1997). Maquiladoras automotrices en México: Clusters y competencias de alto nivel. W: M. Novick, M. Gallart (red.). Competitividad, redes productivas y competencias laborales. Montevideo: OIT/CINTERFORD/Red Educación y Trabajo, 193-234.
 • Carrillo, J. (2000) The integration of the Mexican Automobile Industry to the USA: between polices and corporate strategies. Actes du GERPISA, 28, 55-77.
 • Carrillo, J. (2004). NAFTA: The Process of Regional Integration of Motor Vehicle Production. W: J. Carrillo, Y. Lung, R. van Tulder (red.). Cars, Carriers of Regionalism? Houndmills-New York: Palgrave Macmillan, 104-117.
 • Carrillo, J., Hualde, A., Quintero, C. (2005). Maquiladoras en México. Breve recorrido histórico. Comercio Exterior, 55(1), 30-42.
 • Censos Económicos 1999 (1999). Instituto Nacional de Estadística y Geografía - INEGI, Mexico D.F. Pozyskano z http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/ce/ce1999/default.aspx
 • Censos Económicos 2009 (2009). Instituto Nacional de Estadística y Geografía - INEGI, Mexico D.F. Pozyskano z http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/ espanol/proyectos/censos/ ce2009/default.asp?s=est&c=14220
 • Censos Económicos 2014 (2014). Instituto Nacional de Estadística y Geografía - INEGI, Mexico D.F. Pozyskano z http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/accesomicrodatos/ ce2014/default.aspx
 • Contreras, O.F., Carrillo, J., Alonso, J. (2012). Local Entrepreneurship within Global Value Chains: A Case Study in the Mexican Automotive Industry. World Development, 40(5), 1013-1023.
 • Covarrubias, A.V. (2011). The Mexican Auto Industry: From Crisis to Greater Region-centric Influence. Norteamerica, 6(2), 115-155.
 • Czerny, M. (1994). Restrukturyzacja przemysłu i rozwój regionalny Meksyku. Warszawa: Centrum Studiów Latynoamerykańskich Uniwersytetu Warszawskiego.
 • Dorocki, S., Brzegowy, P. (2014). The maquiladora industry impact on the social and economic situation in Mexico in the era of globalization. W: M. Wójtowicz, A. Winiarczyk-Raźniak (red.). Environmental and socio-economic transformations in developing areas as the effect of globalization. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 93-110.
 • Encuesta Anual de la Industria Manufacturera (2013). Instituto Nacional de Estadística y Geografía - INEGI, Mexico D.F. Pozyskano z http://www.inegi.org.mx/sistemas/bie/de- fault.aspx
 • Estadística oficial de los flujos de IED hacia México (2016). Secretaría de Economía, Mexico D.F. Pozyskano z http://www.economia.gob.mx/comunidad-negocios/competitividad-norma- tividad/inversion-extranjera-directa/estadistica-oficial-de-ied-en-mexico
 • Galbraith, J.K. (1973). Społeczeństwo dobrobytu państwo przemysłowe. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.
 • Grupo de Trabajo de Estadísticas de Comercio Exterior, integrado por el Banco de México (2014). Instituto Nacional de Estadística y Geografía - INEGI, Mexico D.F. Pozyskano z http://www. inegi.org.mx/sistemas/bie/default.aspx
 • Holmes, J. (1993). From three industries to one: Towards an Integrated North American Automobile Industry. W: M. Appel Molot (red.). Driving continentally. National Policies and the North American Auto Industry. Ottawa: Carleton University Press, 23-61.
 • Juárez, N.H. (2005). Puebla, región anfitriona. Volkswagen, empresa lider. Un agrupamiento automotriz. W: H. Núñez Juáres, A. Lara Rivero, C. Bueno (red.). El auto global: Desarollo, competencia y cooperación en la industria del automóvil. Puebla: Benemeríta Universidad Autonóma de Puebla, Universidad Autonóma Metropolitana - Xochimilco, Universidad Iberoamericana Ciudad de México, Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, 169-207.
 • La industria automotriz en Mexico edicción 1994 (1994). Instituto Nacional de Estadística y Geografía INEGI, Aguascalientes.
 • La industria automotriz en Mexico edicción 1998 (1998). Instituto Nacional de Estadística y Geografía INEGI, Aguascalientes.
 • Łasak, P. (2013). Procesy umiędzynarodowienia przemysłu samochodowego. Rola rynków wschodzących. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Miranda, A.V. (2007). La industria automotriz en México. Antecedentes, situación actual y perspectivas. Contaduría y Administración, 221, 211-248.
 • Moreno-Brid, J.C. (1996). Mexico's auto industry after NAFTA: a successful experience in restructuring? Working Paper. The Helen Kellogg Institute for International Studies, 232.
 • Moreno-Brid, J.C., Ros, J. (2009). Development and Growth in the Mexican Economy: A Historical Perspective. New York: Oxford University Press.
 • Moreno-Brid, J.C., Santamaria, J., Rivas Valdivia, J.C. (2005). Industrialization and Economic Growth in Mexico after NAFTA: The Road Travelled. Development and Change, 36(6), 1095- 1119.
 • Mortimore, M. (1995). Transforming sitting ducks into flying geese: the Mexican automobile industry. Santiago: Economic Commission for Latin America and the Caribbean.
 • Shapiro, H. (1993). The determinants of trade and investment flows in LDC auto industries: The cases of Brazil and Mexico. W: M. Appel Molot (red.). Driving continentally. National Policies and the North American Auto Industry. Ottawa: Carleton University Press, 101-134.
 • Taylor, G. (1993). Strategic manpower policies and international competitiveness: the case of Mexico. W: M. Appel Molot (red.). Driving continentally. National Policies and the North American Auto Industry. Ottawa: Carleton University Press, 231-253.
 • The Mexican Automotive Industry: Current Situation, Challenges And Opportunities (2016). Ministry of Economy, ProMéxico
 • Trade and Investment, Business Intelligence Unit, Mexico D.F. Pozyskano z http://www.promexico.mx/documentos/biblioteca/the-mexican-auto- motive-industry.pdf UNCTAD (2016).
 • Trade structure by partner, product or service-category. Pozyskano z http:// unctadstat.unctad.org/wds/ReportFolders/reportFolders.aspx
 • Unger, K. (1991). The Automotive Industry: Technological Change and Sourcing from Mexico. North American Review of Economics and Finance, 2(2), 109-128.
 • Womack, J.P., Jones, D.T., Roos, D. (2007). Maszyna która zmieniła świat. Wrocław: ProdPress.com.
 • Wójtowicz, M. (2011). Wpływ światowego kryzysu gospodarczego na brazylijski i meksykański przemysł samochodowy. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 17, 129-143.
 • Wójtowicz, M. (2012). Rozwój i przekształcenia przemysłu samochodowego w Brazylii i Meksyku na przełomie XX i XXI wieku. W: M. Drgas, J. Knopek (red.). Gospodarcze problemy Ameryki Łacińskiej. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 161-193.
 • Wójtowicz, M. (2015). Przekształcenia przestrzennej struktury meksykańskiego przemysłu samochodowego pod wpływem BIZ. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 29(1), 7-26.
 • Wójtowicz, M., Rachwał, T. (2014). Globalization and New Centers of Automotive Manufacturing - the Case of Brazil, Mexico, and Central Europe. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 25, 81-107.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171494112

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.