PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | nr 489 Ekonomia | 231--240
Tytuł artykułu

Polityka rynku pracy wobec osób starszych w Polsce

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Labor Market Policy in Poland Against Aging Society
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Rynek pracy w Polsce przechodzi obecnie wiele przemian o charakterze strukturalnym, co związane jest ze zmianami struktury demograficznej ludności, a szczególnie ze wzrostem liczby osób starszych w społeczeństwie. Efektem spadku liczby urodzeń i wydłużenia przeciętnego trwania ludzkiego życia jest postępujący proces starzenia się społeczeństwa. Liczba ludności zmniejsza się, a dodatkowo zachodzą bardzo niekorzystne, z punktu widzenia odnawialności pokoleń, zmiany. Zmiany te stawiają przed polityką rynku pracy nowe wyzwania, zmierzające do zwiększenia aktywności zawodowej osób starszych. Uwzględniając niedobór zasobów pracy, z uwagi na zmiany demograficzne, ważność polityki rynku pracy jest coraz większa. Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie wpływu zmian struktury demograficznej ludności, ze szczególnym uwzględnieniem zjawiska starzenia się społeczeństwa, na politykę rynku pracy w Polsce. Do przeprowadzenia badań wykorzystane zostały dane GUS oraz Eurostatu(abstrakt oryginalny)
EN
Polish labor market has been experiencing deep demographic changes within the population structure. It has been mostly connected with the significant increase of older people in the society. Continously decreasing number of births and extending average of life expectancy results in aging population process. In parallel, total population volume keeps continously decreasing. These changes are challenges to the labor market policy, aiming to increase the activity rate of the elders. Taking into consideration the unsufficiency of human resources because of demographic changes the importance of the labor market policy is increasing. The aim of the article is to highlight demographic changes due to aging society phenomenon on the Polish labor market. Polish Statistical Institute (GUS) and Euro-Stat data were used to perform the research(original abstract)
Rocznik
Strony
231--240
Opis fizyczny
Twórcy
autor
 • Politechnika Gdańska
Bibliografia
 • Błaszczyk B., 2016, Sytuacja osób starszych na rynku pracy w Polsce, Instytut Gospodarstwa Społecznego, SGH, Warszawa.
 • Borkowska S., 2003, Polski rynek pracy wobec integracji europejskiej, IPiSS, Warszawa.
 • Buchowicz I., 2014, Przemiany demograficzne a dostosowanie polskiego systemu edukacji, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa.
 • Czajka Z., 2006, Demograficzne uwarunkowania konieczności wzrostu zatrudnienia starszych pracowników w krajach Unii Europejskiej, Acta Universitatis Lodziensis, nr 199.
 • Eurostat, http://eurostat.ec.europa.eu (30.04.2017).
 • Gołata E., Kuropka I., 2015, Zmiany demograficzne i ich następstwa dla wybranych obszarów polityki społecznej w dużych miastach w Polsce, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katowice.
 • GUS, 2014, Sytuacja demograficzna osób starszych i konsekwencje starzenia się ludności Polski w świetle prognozy na lata 2014-2050, Warszawa.
 • GUS, 2015, Rocznik Demograficzny, Warszawa.
 • Kubiak P., 2005, Efekty uczestnictwa bezrobotnych w aktywnych programach rynku pracy w Polsce, UŁ, Łódź.
 • Kuropka I., Pisz Z., 2012, Zmiany demograficzne a zadania polityki społecznej, [w:] Zagórska A. (red.), Uwarunkowania demograficzne rozwoju społecznego, Politechnika Opolska, Opole.
 • Kwiatkowski E., 2002, Polityka makroekonomiczna jako instrument ograniczenia bezrobocia. Podstawowe kontrowersje teoretyczne, [w:] Krajewski S., Tokarski T. (red.), 2002, Wzrost gospodarczy, restrukturyzacja i bezrobocie w Polsce, Uniwersytet Łódzki, Łódź.
 • OECD-MPiPS, 2015, Starzenie się i polityka zatrudnienia. Polska 2015. Lepsza praca wraz z wiekiem, Warszawa.
 • Rysz-Kowalczyk B., Szatur-Jaworska B., 2007, Rynek pracy a osoby bezrobotne 50+. Bariery i szanse, Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce, Warszawa.
 • Urbaniak B., 2016, Polityka państwa wobec osób starszych na rynku pracy, Uniwersytet Łódzki, Łódź.
 • Wiśniewski Z., Zawadzki K., 2010, Aktywna polityka rynku pracy w Polsce w kontekście europejskim, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń.
 • Wiśniewski Z., Zawadzki K., 2011, Efektywność polityki rynku pracy w Polsce, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń.
 • Wojdyło-Preisner M., 2009 Profilowanie bezrobotnych jako metoda przeciwdziałania długookresowemu bezrobociu, UMK, Toruń.
 • Zajdel M., 2009, Wybrane aspekty polityki państwa na rynku pracy (w kontekście polskiej gospodarki), Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, nr 14, s. 428-439.
 • Zieliński M., 2012, Rynek pracy w teoriach ekonomicznych, CeDeWu, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171494116

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.