PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | nr 489 Ekonomia | 250--261
Tytuł artykułu

Neuroekonomia - nauka urealniająca ekonomiczne wybory

Warianty tytułu
Neuroeconomics - The Science That Makes Economic Choices Real
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Dokonywanie wyborów jest jednym z najważniejszych zagadnień w teorii ekonomii. Ekonomia neoklasyczna wyjaśnia podejmowanie decyzji ekonomicznych, posługując się modelem homo oeconomicus, który poddawany jest krytyce przez liczne nurty ekonomii heterodoksyjnej. Jednym z nich, stanowiącym część ekonomii behawioralnej i ekonomii eksperymentalnej, jest neuroekonomia. Rozwijająca się w szybkim tempie neuroekonomia, wykorzystując eksperymenty ekonomiczne, dostarcza empirycznych dowodów występowania, w dokonywanym przez jednostki procesie wyboru, ograniczeń poznawczych i obliczeniowych, pozwala też wyjaśnić i przewidywać dokonywane wybory, zachowania oraz postawy ludzi. Celem opracowania jest przedstawienie źródeł powstania neuroekonomii, istoty tej nauki i obszarów jej badań. Realizacja tego celu wymagała zastosowania metody analizy literatury przedmiotu i jej syntezy(abstrakt oryginalny)
EN
Making choices is one of the most important issues in economic theory. Neoclassical economics explain economic decisions making using the model of homo economicus, who is subjected to criticism by a number of trends of heterodox economics. One of them, constituting part of behavioral economics and experimental economics, is neuroeconomics. The rapidly evolving neuroeconomics, using economic experiments provides empirical evidence for cognitive and computational constraints and explains and forecasts the choices, behaviors and attitudes of people. The aim of the study is to present the origins of the neuroeconomics, the essence of the science and its research areas. The realization of this goal required the use of methods of analysis of literature and its synthesis(original abstract)
Słowa kluczowe
Rocznik
Strony
250--261
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Szczeciński
Bibliografia
 • Backhouse R.E., Medema S.G., 2009, Defining economics: the long road to acceptance of the Robbins definition, Economica, no. 76, s. 805-820.
 • Bloom F., 2008, Fundamentals of neuroscience, [w:] Fundamental Neuroscience, ed. L. Squire et al,
 • Elsevier, San Diego, CA, https://www.hse.ru/data/2013/10/09/1280379806/Fundamental Neuroscience (3rd edition) 2008.pdf (3.05.2017).
 • Bossaerts P., Murawski C., 2015, From behavioural economics to neuroeconomics to decision neuroscience: the ascent of biology in research on human decision making, Current Opinion in Behavioral Sciences, no. 5, s. 37-42.
 • Bunge M., 1998, Social Science under Debate. A Philosophical Perspective, University of Toronto Press, Toronto.
 • Camerer C.F., 2007, Neuroeconomics: using neuroscience to make economic predictions, The Economic Journal, no. 117, s. C26-C42.
 • Camerer C.F., Cohen J., Fehr E., Glimcher P., Laibson D., 2015, Neuroeconomics, [w:] Handbook of Experimental Economics, vol. 2, eds. J. Kagel, R. Roth, Princeton University Press, Princeton and Oxford.
 • Camerer C.F., Loewenstein G., Prelec D., 2003, Neuroeconomics: How neuroscience can inform economics, http://www.nyu.edu/econ/user/bisina/camerer_loewenstein_prelec.pdf (25.05.2017).
 • Cedrini M., Fontana M., 2015, Mainstreaming. Reflections on The Origins and Fate of Mainstream Pluralism, CESMEP Working Paper, no. 1.
 • Fritz Ch., 2011, Od mózgu do umysłu. Jak powstaje nasz wewnętrzny świat, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 • Fullbrook E., 2006, A Brief history of post-autistic economics movement, [w:] The Crisis in Economics.
 • The Post-autistic Economics Movement: The First 600 Day, ed. E. Fullbrook, Taylor and Fracis Group, London-New York.
 • Gęsiarz F., 2011, Po co ekonomom mózg, czyli o pożytkach z neuroekonomii, Rocznik Kognitywistyczny, vol. V, s. 49-55.
 • Glimcher P.W., Camerer C.F., Fehr E., Poldrack R.A., 2009, Introduction: A brief history of neuroeconomics, [w:] Neuroeconomics: Decision Making and The Brain, eds. P.W. Glimcher et al, Elsevier, London.
 • Glimcher P.W., Fehr E., 2014, Introduction: A brief history of neuroeconomics, [w:] Neuroeconomics: Decision Making and the Brain, eds. P.W. Glimcher, E. Fehr, Academic Press, San Diego.
 • Jackson W.A., 2013, The desocialising of economic theory, International Journal of Social Economics, no. 40(9), s. 809-825.
 • Jackson W.A., 2016, Strategic pluralism and monism in heterodox economics, Review of Radical Political Economics, http://eprints.whiterose.ac.uk/98485/1/Strategic_Pluralism_and_Monism_in_Heterodox_Economics.pdf (18.05.2017).
 • Jaśkowski P., 2009, Neuronauka poznawcza: Jak mózg tworzy umysł, Vizja Press&It, Warszawa.
 • Kable J.W., 2011, The cognitive neuroscience toolkit for the neuroeconomist: a functional overvie, Journal of Neuroscience, Psychology and Economics, no. 4(2), s. 63-84.
 • Kołodko G.W., 2013, Nowy Pragmatyzm, czyli ekonomia i polityka dla przyszłości, [w:] Ekonomia dla przyszłości. Odkrywać naturę i przyczyny zjawisk gospodarczych, PTE, Warszawa, s. 47-60.
 • Kopczewski T., 2012, Ekonomia złożoności. Zastosowanie modelowania Agent-based Computational
 • Economics w nauczaniu zdalnym, [w:] E-learning - narzędzia i praktyka, red. M. Dąbrowski, M. Zając, Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych, Warszawa.
 • Kosslyn S.M., Rosenberg R.S., 2006, Psychologia: Mózg. Człowiek. Świat, Znak, Kraków.
 • Mäki U., 2013, Scientific imperialism: difficulties in definition, identification, and assessment, International Studies in the Philosophy of Science, vol. 27, iss. 3, s. 325-339.
 • Mearman A., 2007, Teaching Heterodox Economics Concepts, The Handbook for Economics Lecturers, Economics Network, https://www.economicsnetwork.ac.uk/handbook/printable/heterodox.pdf (20.05.2017).
 • Milonakis D., Fine B., 2009, From Political Economy to Economics. Method, the Social and the Historical in the Evolution of Economic Theory, Routledge, New York. http://pauladaunt.com/books/From_Political_Economy_to_Freakonomics.pdf (25.05.2017).
 • Mohr P.N.C., Li S-Ch., Heekeren H.R., 2010, Neuroeconomics and aging: Neuromodulation of economic decision making in old age, Neuroscience and Biobehavioral Reviews, no. 34, s. 678-688.
 • Nagaj R., 2016, Regulacja rynku energii elektrycznej w Polsce - ex ante czy ex post, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 • Noga M., 2017, Neuroekonomia a ekonomia głównego nurtu, CeDeWu, Warszawa.
 • Orrell D., 2010, Economyths: Ten Ways Economics Gets It Wrong, Icon Books, London.
 • Rothschild K.W., 2008, Economic imperialism, Analyse & Kritik, no. 30, s. 723-733.
 • Sharp C., Monterosso J., Montague P.R., 2012, Neuroeconomics: a bridge for translational research, Biological Psychiatry, no. 72, s. 87-92.
 • Urbanik-Papp G., 2014, Neuroekonomia jako interdyscyplinarne podejście do badania decyzji ekonomicznych, Kultura Polityka, nr 1, s. 158-172.
 • Varian H.R., 1997, Mikroekonomia. Kurs średni. Ujęcie nowoczesne, PWN, Warszawa.
 • Yu R., Zhou X., 2007, Neuroeconomics: Opening the "black box" behind the economic behaviour, Chinese Science Bulletin, no. 52(9), s. 1153-1161.
 • Zaleśkiewicz T., 2008, Neuroekonomia, Decyzje, nr 9, s. 29-56.
 • Zaleśkiewicz T., 2013, Psychologia ekonomiczna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171494136

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.