PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | nr 489 Ekonomia | 262--273
Tytuł artykułu

Zaufanie a wiedza zdobyta podczas studiów - analiza porównawcza wśród polskich studentów rozpoczynających i kończących studia

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Trust vs. Knowledge Acquired During Studies - Comparative Analysis Among Students Starting and Finishing Studies in Poland
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Współcześnie na nowo podkreśla się znaczenie budowy kapitału społecznego i zaufania w społeczeństwie jako tych czynników, które z jednej strony będą scalać naród, a z drugiej będą stanowić dodatkową wartość dodaną dla gospodarki i impuls do długookresowego wzrostu realnego PKB. W artykule podjęto się próby zweryfikowania hipotezy, że edukacja, zwłaszcza ta na wyższym poziomie, sprzyja tworzeniu zaufania wśród osób, zarówno w stosunku do najbliższego otoczenia, jak i tego dalszego. W tym celu przebadano studentów studiów ekonomicznych na Uniwersytecie Szczecińskim w okresie rozpoczęcia nauki na poziomie uniwersyteckim i w momencie kończenia edukacji. Wyniki badań wskazały, że poziom zaufania uogólnionego zmalał. Studenci jedynie w ograniczonym zakresie ufają osobom obcym, niewielki ich odsetek ufa instytucjom publicznym, choć zaufanie w tym obszarze wzrosło, oraz coraz bardziej ufają najbliższemu otoczeniu i społecznościom, które znają(abstrakt oryginalny)
EN
The importance of building social capital and trust in society is very often emphasized again ana again in modern economies. Attention is also drawn to those factors that will unify the nation on the one hand, and on the other, will add added value to the economy and stimulate long-term growth in real GDP. The article attempts to verify the hypothesis that education, especially at a higher level, is conducive to building trust amongst people, both in the immediate environment and in further environments. For this purpose, students studying economics at the University of Szczecin have been surveyed both at the beginning of the university education and at the end. The results of the research indicated that the level of generalized trust decreased, with only limited trust of the students to strangers, with a small percentage of them trusting public institutions, although trust in this area grew in the studied period, and with increasing trust to the immediate surroundings and communities which they knew(original abstract)
Słowa kluczowe
Rocznik
Strony
262--273
Opis fizyczny
Twórcy
autor
 • Uniwersytet Szczeciński
Bibliografia
 • Anderson J.B., 2008, Social capital and student learning: Empirical results from Latin American primary schools, Economics of Education Review, no. 27, s. 439-449.
 • Arrow K., 1972, Gifts and exchanges, Philosophy and Public Affairs, vol. 1, no. 4, s. 343-362.
 • Bjørnskov Ch., Méon P.-G., 2013, Is trust the missing root of institutions, education, and development?, Public Choice, no. 157, s. 641-669, DOI 10.1007/s11127-013-0069-7.
 • Bourdieu P., Wacquant L.J.D., 1992, An Invitation to Reflexive Sociology, University of Chicago Press, Chicago.
 • Coleman J., 1988, Social Capital in the Creation of Human Capital, The American Journal of Sociology, vol. 94 (supplement), s. S95-S120.
 • Cook K.S., 2005, Networks, norms, and trust: The Social Psychology of Social Capital 2004 Cooley Mead Award Address, Social Psychology Quarterly, vol. 68, no. 1, s. 4-14.
 • Czapiński J., Panek T. (red.), 2015, Diagnoza społeczna 2015: warunki i jakość życia Polaków, Rada Monitoringu Społecznego, Warszawa, http://www.diagnoza.com/pliki/raporty/Diagnoza_raport_2015.pdf (27.05.2017).
 • Fukuyama F., 2000, Social Capital and Civil Society, IMF Working Paper, WP/00/74, http://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2000/wp0074.pdf (2.07.2015).
 • Glaeser L., Laibson D.I., Scheinkman J.A., Soutter Ch.L., 2000, Measuring trust, The Quarterly Journal of Economics, vol. 115, no. 3, s. 811-846.
 • Golembiewski R., McConkie M., 1975, The centrality of interpersonal trust in group processes, [w:] Theories of Group Processes, ed. C.L. Cooper, Wiley, New York, s. 131-185.
 • Grootaert Ch., Narayan D., Jones V.N., Woolcock M., 2004, Measuring Social Capital: An Integrated Questionnaire, World Bank Working Paper, no. 18, The World Bank, Washington, https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/15033/281100PAPER0Measuring0social0capital.pdf?sequence=1 (20.08.2013).
 • Hosmer L., 1995, Trust: the connecting link between organizational theory and philosophical ethics, Academy of Management Review, vol. 20, no. 2, s. 379-403.
 • Ioakimidis M., Heijke H., 2016, Income inequality and social capital, are they negatively related? European cross-country analyses 2006-2012, The Journal of Developing Areas, vol. 50, no. 1, s. 215-235.
 • Jankauskas V., Šeputienė J., 2007, The relation between social capital, governance and economic performance in Europe, Business: Theory and Practice, vol. 8, no. 3, s. 131-138.
 • Jian H., van den Brink H.M., Groot W., 2009, A meta-analysis of the effect of education on social capital, Economics of Education Review, vol. 28, no. 4, s. 454-464.
 • Knack S., Keefer P., 1997, Does social capital have an economic payoff? A cross-country investigation, Quarterly Journal of Economics, vol. 112, no. 4, s. 1251-1288.
 • Leeves G.D., 2014, Increasing returns to education and the impact on social capital, Education Economics, vol. 22, no. 5, s. 449-470, http://dx.doi.org/10.1080/09645292.2012.660133.
 • Macias T., 2015, Risks, trust, and sacrifice: social structural motivators for environmental change, Social Science Quarterly, vol. 96, no. 5, s. 1264-1276.
 • McFadyen M.A., Cannella Jr. A.A., 2004, Social capital and knowledge creation: diminishing returns of the number and strength of exchange relationships, Academy of Management Journal, vol. 47, no. 5, s. 735-746.
 • Migheli M., 2012, Assessing trust through social capital? A possible experimental answer, American Journal of Economics and Sociology, vol. 71, no. 2, s. 298-327.
 • Milczarek A., Miłaszewicz D., Nagaj R., Szkudlarek P., Zakrzewska M., 2015, Social networks as a determinant of the socialisation of human capital, Human Resources Management & Ergonomics, vol. 9, no. 2, s. 89-103.
 • Mironova A.A., 2015, Trust, social capital, and subjective individual well-being, Sociological Research, vol. 54, no. 2, s. 121-133.
 • Nagaj R., 2016, Działania zbiorowe i na rzecz innych - analiza porównawcza polskich, litewskich i hiszpańskich studentów, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 449, s. 450-461.
 • Nagaj R., Žuromskaitė B., 2016, Incomes and the willingness of students in Poland and Lithuania to participate in charitable activities, Journal of International Studies, vol. 9, no. 2, s. 127-138.
 • Newton K., 1997, Social capital and democracy, American Behavioral Scientist, no. 40, s. 575-586.
 • Putnam R.D., 1995, Bowling alone: America's declining social capital, Journal of Democracy, vol. 6, no. 1, s. 65-78, http://archive.realtor.org/sites/default/files/BowlingAlone.pdf (2.07.2015).
 • Slemrod J., 2003, Trust in public finance, [w:] Public Finance and Public Policy in the New Century, eds. S. Cnossen, H.-W. Sinn, MIT, Cambridge.
 • Slemrod J., Katuscak P., 2005, Do trust and trustworthiness pay off?, The Journal of Human Resources, vol. 40, no. 3, s. 621 646.
 • Szkudlarek P., 2015, Zaufanie jako komponent kapitału społecznego, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 401, s. 472-482.
 • Sztompka P., 2007, Zaufanie. Fundament społeczeństwa, Znak, Kraków.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171494144

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.