PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | nr 10 | 30--46
Tytuł artykułu

Konfliktowe współistnienie organów przedstawicielskich na poziomie lokalnym : przykład gminy Wydminy

Warianty tytułu
Conflicting Coexistence of Representative Bodies at Local Level : Example of the Municipality of Wydminy
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł zwraca uwagę na problem relacji między przedstawicielskimi organami władzy w polskich gminach w sytuacji braku większości w radzie dla projektów wójta (burmistrza, prezydenta miasta). Sytuację taką autorki przyjęły określać jako konfliktowe współistnienie instytucjonalne (koabitacja). W artykule podjęto próbę ustalenia, jak wygląda praca organów jednostki samorządu gminnego, gdy między przedstawicielem egzekutywy i radą występuje konflikt. Jakie są konsekwencje takiej sytuacji? Jakiego rodzaju rozwiązania prawne zniwelowałyby ryzyko blokowania pracy organów władzy w omawianej sytuacji? Analiza obejmuje określenie skali występowania zjawiska konfliktowego współistnienia instytucjonalnego w Polsce, ze szczególną analizą sytuacji w województwie warmińsko-mazurskim na podstawie wyników wyborów samorządowych w 2010 i 2014 r. W artykule wykorzystano częściowo wyniki autorskich badań ankietowych w gminach tego regionu. Szczegółowo odniesiono się do sytuacji w gminie Wydminy. (abstrakt oryginalny)
EN
The article draws attention to the problem of the relationship between representative authorities in Polish municipalities in the absence of majority support in the council for the mayor's plans. The authoresses described this situation as conflicting institutional coexistence (cohabitation). An attempt was made in the article to establish how the work of the bodies of the municipal self-government looks when there is a conflict between the executive body and the council. What are the consequences of such a situation? What type of legal solutions would eliminate the risk of blocking the work of the authorities in this situation? The analysis encompasses the determination of the scale of the phenomenon of conflicting institutional coexistence in Poland, in particular the analysis of the situation in the Warmińsko-Mazurskie Voivodship on the basis of the results of the local elections in 2010 and 2014. The article partially uses the results of proprietary surveys in the municipalities of this region. Detailed reference is made to the situation in the Municipality of Wydminy. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
30--46
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
autor
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Bibliografia
 • A. Piasecki, Menedżer i polityk. Wójt, burmistrz, prezydent miasta, Kraków 2006, s. 107-108.
 • A. Wójcik, Samorząd terytorialny w myśli politycznej Polskiego Stronnictwa Ludowego (1990-2010) [w:] 20 lat samorządu terytorialnego w Polsce - sukcesy, porażki, perspektywy, red. K. Mieczkowska-Czerniak, K. Radzik-Maruszak, Lublin 2012, s. 119.
 • A.K. Piasecki, Demokracja bezpośrednia w Polsce lokalnej - błędny model, zła praktyka, "Studia Regionalne i Lokalne" 2005/3, s. 67-83.
 • B. Kotarba, Konflikty w samorządzie gminnym jako czynnik sprzyjający aktywności obywatelskiej na poziomie lokalnym [w:] Bariery aktywności publicznej, red. K. Łabędź, Toruń 2008, s. 101.
 • B. Kotarba, Wpływ konfliktów w samorządzie gminnym na zachowanie spójności społeczno-ekonomicznej gminy [w:] Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy w kontekście spójności społeczno-ekonomicznej, red. M.G. Woźniak, Rzeszów 2008/13, s. 287-288.
 • E Grabniak, Wójt rządzi, radni biorą diety, "Zielony Sztandar" 1997/25, s. 6.
 • I. Bokszczanin, Demokracja lokalna we Włoszech [w:] Demokracja lokalna w państwach Europy, red. I. Bokszczanin, A. Mirska, Warszawa 2014, s. 330.
 • J. Barczyński, Nowy wójt gminy Sawin z najniższą pensją. "Sprawdzi się, zarobi więcej", "Dziennik Wschodni" z 30.12.2014 r.
 • J. Bober i in., Narastające dysfunkcje, zasadnicze dylematy, konieczne działania. Raport o stanie samorządności terytorialnej w Polsce, Kraków 2013.
 • J. Kowalik, Autokracja czy demokracja w gminie, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Kielcach" 2005/1-2, s. 176.
 • J. Kowalik, Polityczna pozycja rady i radnych w kontekście aktywności i partycypacji mieszkańców gminy procesach samorządowych [w:] Dialog obywatelski. Formy, mechanizmy, bariery i perspektywy rozwoju, red. M.W. Sienkiewicz, M. Sidor, Lublin 2014, s. 67-68.
 • J. Kowalik, Wybrani w bezpośrednich wyborach. Raport z badania, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Kielcach" 2005/1-2, s. 9, 16-17.
 • J. Pluta, Tożsamość i lokalność. Uwagi o związku wrocławian z przestrzenią miasta [w:] My wrocławianie. Społeczna przestrzeń miasta, red. P Zuk, J. Pluta, Wrocław 2006, s. 62-64.
 • J. Regulski, Samorządna Polska, Warszawa 2005, s. 93.
 • K. Wołodźko, Lokalni bezradni, http://nowyobywatel.pl/2014/01/27/lokalni-bezradni (dostęp: 20.07.2016 r.).
 • Ł. Danel, Lokalne referendum odwoławcze - rys historyczny i propozycje zmian, Zeszyty Naukowe Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie" 2014/2, s. 5-18.
 • Ł. Jakubiak, Koabitacja w systemie politycznym V Republiki Francuskiej, Kraków 2010, s. 12-13.
 • M. Augustyniak, Organizacja i funkcjonowanie rady gminy, Warszawa 2012, s. 78.
 • M. Bonikowska, 25 lat samorządności: Polskie miasta przyszłości, Warszawa 2015, s. 34.
 • M. Dragon, Opozycja drastycznie obniżyła pensję burmistrzowi Gorzowa Śląskiego, http://www.nto.pl/wiadomosci/olesno/art/4645363,opozycja-drastycznie-obnizyla-pensje-burmistrzowi-gorzowa-slaskiego,id,t.html (dostęp: 12.12.2014 r.
 • M. Gerwin, Odkrywanie demokracji [w:] Miasto w działaniu-zrównoważony rozwój z perspektywy oddolnej, red. E Filar, E Kubicki, Warszawa 2012, s. 45.
 • M. Rachwał, Referenda w sprawie odwołania organu samorządu terytorialnego - doświadczenia lat 2010-2014, "e-Politikon" 2014/10, s. 90, http://oapuw.pl/wp-content/uploads/2015/07/epolitikon-11-2014.pdf.
 • P. Zukiewicz, Przywództwo polityczne. Teoria i praktyka, Warszawa 2011, s. 300-301.
 • P.E. Mouritzen, J. Svara, Leadership at the Apex, Pittsburgh 2002.
 • W Łaszczyński, Samorząd w Warszawie, Warszawa 1916, s. 16.
 • Z. Niewiadomski, W Grzelak, Ustawa o samorządzie terytorialnym z komentarzem oraz teksty innych ustaw samorządowych, Warszawa 1990, s. 21.
 • Z. Waszkielewicz, Rado, spróbuj radzić, "Nasz Głos - wieści Wydmińskie" 2012/2, kwartalnik projektu "Nasz Głos - Szanse Debaty", s. 1.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171494146

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.