PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2017 | nr 11 (CD) | 298--310
Tytuł artykułu

Standardy raportowania niefinansowego w podmiotach społecznie odpowiedzialnych w Polsce

Autorzy
Warianty tytułu
Non-financial Reporting Standards in Socially Responsible Entities in Poland
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest ocena standardów raportowania niefinansowego w aspekcie obowiązującej w tym zakresie praktyki w podmiotach społecznie odpowiedzialnych w Polsce. W artykule poddano analizie piśmiennictwo naukowe oraz obowiązujące regulacje prawne, a także zastosowano metodę wnioskowania dedukcyjnego i indukcyjnego, analizę zawartości (treści) raportów niefinansowych oraz własne obserwacje. W pierwszej części artykułu dokonano przeglądu literatury przedmiotu dotyczącej standaryzacji raportowania niefinansowego. W drugiej części poddano analizie zgodność regulacji Dyrektywy 2014/95/UE z najpopularniejszymi standardami raportowania niefinansowego. W trzeciej części zbadano stopień standaryzacji raportowania niefinansowego w podmiotach społecznie odpowiedzialnych w Polsce. Badaniem zostały objęte raporty niefinansowe sporządzone w latach 2010-2015 przez podmioty społecznie odpowiedzialne w Polsce. Ocenie poddano raporty zgłoszone do GRI (Global Reporting Intiative). Stwierdzono, że najczęściej wykorzystywanym standardem raportowania jest GRI. Jednocześnie nie można wskazać standardów raportowania charakterystycznych dla poszczególnych branż. (abstrakt oryginalny)
EN
This paper aims to examine standards of non-financial reporting with regard to the prevailing practice of socially responsible entities in Poland. Scientific literature and applicable regulations have been reviewed, methods of deduction and induction, analysis of contents of non-financial reports, as well as the author's own observations have been applied. The initial part is a review of relevant literature concerning standards of non-financial reporting. The second section analyses the compliance of Directive 2014/95/EU with the most popular non-financial reporting standards. The third part examines the extent of standardization non-financial reporting in socially responsible entities in Poland. Non-financial reports have been examined that were drafted in 2010-2015 by socially responsible entities in Poland. Reports submitted to the GRI (Global Reporting Intiative) have been studied. GRI standard have been found to be the most commonly used reporting standard. At the same time, industry-specific reporting standards cannot be specified. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
298--310
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu
Bibliografia
 • Akerlof, G. (1970). The Market for 'Lemons': Quality Uncertainty and the Market Mechanism. Quarterly Journal of Economics, 84, 488-500.
 • Bayless, M., Chaplinsky, S. (1996). Is There a Window of Opportunity for Seasoned Equity Issuance? Journal of Finance, 51, 253-278.
 • Clark, B. (2010). The Impact of Financial Flexibility on Capital Structure Decisions: Some Empirical Evidence. Working Paper Series.
 • Deegan, C., Rankin, M. (1996). Do Australian companies report environmental news objectively? An analysis of environmental disclosures by firms prosecuted successfully by the Environmental Protection Authority. Accounting, Auditing & Accountability Journal, 9(2), 50-67.
 • Dyląg, R., Puchalska, E. (2014). Raportowanie zagadnień środowiskowych i społecznych. Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 75(131), 23-45.
 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/95/UE z dnia 22 października 2014 r. zmieniająca dyrektywę 2013/34/UE w odniesieniu do ujawniania informacji niefinansowych i informacji dotyczących różnorodności przez niektóre duże jednostki oraz grupy.
 • Fama, E.F. (1970). Efficient Capital Markets: A Review of Theory and Empirical Work. Journal of Finance, May, 373-417.
 • Fama, E.F. (1991). Efficient Capital Markets: II. Journal of Finance, 1575-1617.
 • Gray, R.H. (2000). Current developments and trends in social and environmental auditing, reporting and attestation: a review and comment. International Journal of Auditing, 4(3), 247-268.
 • GRI. Sustainability Disclosure Database (30.03.2017).
 • Hammond, K., Miles, S. (2004). Assesing quality assessment of corporate social reporting: UK perspectives. Accounting Forum, 28, 61-79.
 • Hąbek, P. (2014). Evaluation of sustainability reporting practices in Poland. Quality&Quantity, 48(3), 1739-1752.
 • Hąbek, P., Wolniak, P. (2016). Assessing the quality of corporate social responsibility reports: the case of reporting practices in selected European Union member states. Quality&Quantity, 50, 399-420.
 • Herzig, Ch. i Schaltegger, S. (2006). Corporate Sustainability Reporting. An overview. W: S. Schaltegger, R. Bennett, R. Burritt (red.). Sustainability Accounting and Reporting. Dordrecht: Springer.
 • Jastrzębska, E. (2013). Społeczna odpowiedzialność liderów CSR w Polsce - wyniki badań. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 288, 37-48.
 • Kriṡtofik, P., Lament, M., Musa, H. (2016). The reporting of non-financial information and the rationale for its standardization. E&M Ekonomie a Management, vol. XIX, (2), 157-175.
 • Lament, M. (2016). Quality of non-financial information reported by financial institutions. The example of Poland. W: T. Loster, T. Pavelka (red.), The 10th International Days of Statistics and Economics (1031-1040). Prague: Vysoka Skola Ekonomicka.
 • Lament, M. (2017). Raportowanie informacji niefinansowych w zakładach ubezpieczeń w Polsce. Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 91(147), 63-86.
 • Macuda, M., Matuszak, Ł., Różańska, E. (2015). The concept of CSR in accounting theory and practice in Poland: an empirical study. Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 84(140), 115-137.
 • Marakova, V., Lament, M., Wolak-Tuzimek A. (2015). Reporting standards in socially responsible enterprises. The Economic Annals - XXI Journal, 9-10, 56-59.
 • Mises, L. Von. (2007). Ludzkie działanie. Traktat o Ekonomii. Warszawa: Instytut Misesa.
 • Myers, S. (1984). The Capital Structure Puzzle. Journal of Finance, 39, 574-592.
 • Myers, S., Majluf, N. (1984). Corporate Financing and Investment Decisions. When Firms Have Information that Investors do not Have. Journal of Financial Economics, 13, 187-221.
 • Ogden, S., Clarke, J. (2005). Customer disclosures, impression management and the construction of legitimacy: corporate reports in the UK privatized water industry. Accounting, Auditing & Accountability Journal, 18(3), 313-345.
 • Spence, M. (1973). Job Market Signaling. Quarterly Journal of Economics, 87, 353-374.
 • Stanwick, P., Stanwick, S. (2006). Corporate environmental disclosures: a longitudinal study of Japanese firms. Journal of American Academy of Business, 9(1), 1-7.
 • Stiglitz, J.E. (2004). Informacja i zmiana paradygmatu w ekonomii. Gospodarka Narodowa, 3-4, 80-89.
 • Stiglitz, J.E. i Weiss, A. (1981). Credit rationing in markets with imperfect information. The American Economic Review, 71(3), 393-410.
 • Ulmann, A.E. (1985). Data in search of a theory: a critical examination of the relationships among social performance, social disclosure and economic performance of US firms. Academy of Management Review, 10(3), 540-557.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171494184

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.