PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | nr 10 | 58--65
Tytuł artykułu

Granica zadania własnego gminy w zakresie zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe

Warianty tytułu
Limit of the Municipality's Task of Supplying Heat, Electricity and Gaseous Fuels
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł porusza kwestię granic zadania własnego gminy w zakresie zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe. Te granice, oprócz regulacji ustawy o samorządzie gminnym czy ustawy - Prawo energetyczne, wyznaczają dwie konstytucyjne zasady: legalizmu i pomocniczości. Zadanie w zakresie zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe ma charakter dwustopniowy i jest zależne od sytuacji na lokalnym rynku ciepła. Jeżeli na obszarze danej gminy funkcjonuje przedsiębiorstwo energetyczne i czyni to z powodzeniem, to obowiązki gminy sprowadzają się do czynności związanych z nadzorem i planowaniem dostaw ciepła, energii elektrycznej i paliwa gazowego. W takiej sytuacji działania gminy, mające na celu organizację zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe (samodzielne zapewnianie dostaw) w tym przez utworzenie własnego przedsiębiorstwa energetycznego, konkurencyjnego wobec już funkcjonującego z powiedzeniem na rynku lokalnym, należy oceniać jako działania bezprawne, jako że brak jest dla takich działań umocowania ustawowego. Działania takie będą również sprzeczne z zasadą pomocniczości. (abstrakt oryginalny)
EN
The article refers to the limit of the municipality's task of supplying heat, electricity and gaseous fuels. In addition to the regulations of the act on municipal self-government or the Energy Law, these limits are set by two constitutional principles: legalism and subsidiarity. The task of supplying heat, electricity and gaseous fuel is of a two-stage nature and depends on the situation on the local heat market. If an energy company operates within a given municipality and does this successfully, the responsibilities of the municipality boil down to activities related to the supervision and planning of the supply of heat, electricity and gaseous fuel. In such a situation, the activities of the municipality intended to organize the supply of heat, electricity and gaseous fuel (autonomous assurance of supply) including by establishing its own electricity company, which is competitive to that which already operates successfully on the local market, should be considered unlawful action, as there is no statutory authorization for such action. Such actions will also be in conflict with the principle of subsidiarity. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
58--65
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Wrocławski, doktorant
Bibliografia
 • A. Wiktorowska, Zasada subsydiarności [w:] Instytucje współczesnego prawa administracyjnego. Księga jubileuszowa Profesora zw. dr hab. J. Filipka, Kraków 2001, s. 759 i n.
 • B. Banaszak, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Warszawa 2012, s. 77-78.
 • Ch. Millon-Delsol, Zasada subsydiarności - założenia, historia, problemy współczesne [w:] Subsydiarność, red. D. Milczarek, Warszawa 1998, s. 29 i n.
 • J. Baehr, E. Stawicki, J. Antczak, Prawo energetyczne. Komentarz, Kraków 2003, s. 167.
 • K. Opałek, J. Wróblewski, Zagadnienia teorii prawa, Warszawa 1969, s. 111 i n.
 • K. Osajda, Kodeks cywilny. Komentarz, Warszawa 2016, s. 446-456.
 • Kodeks cywilny. Komentarz, red. E. Gniewek, P. Machnikowski, Warszawa 2016, s. 730.
 • M. Czarnecka, T. Ogłódek, Prawo energetyczne. Komentarz, Warszawa 2012, s. 475.
 • M. Domagała, Bezpieczeństwo energetyczne aspekty administracyjno-prawne, Lublin 2008, s. 150.
 • M. Stefaniuk [w:] Prawo energetyczne. Komentarz, red. M. Swora, Z. Muras, Warszawa 2010, s. 928.
 • M. Szydło, Konstytucyjnoprawne podstawy udziału państwa w działalności gospodarczej, "Przegląd Sejmowy" 2004/6, s. 48.
 • System Prawa Prywatnego, t. 6, Prawo zobowiązań - część ogólna, red. A. Olejniczak, Warszawa 2014, s. 805.
 • T. Kocowski, Współdziałanie gminy i przedsiębiorstwa energetycznego w zaopatrzeniu mieszkańców w paliwo energetyczne, "Nowe Zeszyty Samorządowe" 2004/1, poz. 5, s. 61.
 • W. Lang, J. Wróblewski, S. Zawadzki, Teoria państwa i prawa, Warszawa 1986, s. 405-406.
 • Z. Tobor, Ideologia legalności [w:] Teoria prawa. Filozofia prawa. Współczesne państwo i prawoznawstwo, Toruń 1998, s. 329 i n.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171494224

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.