PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | nr 10 | 52--68
Tytuł artykułu

Relatywne zmiany poziomu zasobów mieszkaniowych i wyposażenia techniczno-sanitarnego mieszkań na obszarach wiejskich województwa wielkopolskiego

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Relative changes in the Level of Dwelling Stock as well as in Technical and Sanitary Appliances of Flats in Rural Areas of the Wielkopolskie Voivodship
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Badanie miało na celu ocenę skali dysproporcji zasobów mieszkaniowych i wyposażenia techniczno-sanitarnego mieszkań wiejskich województwa wielkopolskiego w latach 2004-2015. Przeprowadzono je na podstawie danych opisujących wybrane cechy diagnostyczne uzyskanych z Banku Danych Lokalnych GUS. Do zbadania tak złożonego zjawiska zastosowano jedną z metod taksonomii relatywnej w ujęciu dynamicznym, opartą na konstrukcji miernika syntetycznego wykorzystującego medianę przestrzenną Webera. Na podstawie wartości miernika wyodrębniono cztery relatywne klasy typologiczne o różnym poziomie zasobów mieszkaniowych i wyposażenia techniczno-sanitarnego mieszkań na obszarach wiejskich województwa wielkopolskiego w ujęciu powiatów. Największą relatywną przewagą w stosunku do pozostałych klas cechowały się powiat poznański oraz trzy powiaty położone w południowo-zachodniej części województwa. Największe relatywne opóźnienie cechowało powiaty leżące głównie we wschodniej i północnej części województwa. Zastosowana metoda pozwoliła na klasyfikowanie badanych jednostek w danym okresie oraz umożliwiła obserwowanie zmian wartości zmiennej syntetycznej w czasie. Konstrukcję cechy syntetycznej oparto na zrelatywizowanej wartości cech diagnostycznych uwzględnionych w badaniu. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the research was to assess the scale of disparities of dwelling stock as well as technical and sanitary appliances of rural dwellings in the Wielkopolskie voivodship in the years 2004-2015. It was conducted on the basis of data describing selected diagnostic features derived from the CSO Local Data Bank. One of the dynamic methods of relative taxonomy based on the construction of synthetic measure using spatial median of Weber was applied to examine such a complex phenomenon. On the basis of the measure, four relative typological classes were distinguished with different levels of dwelling stock development and technical and sanitary appliances in rural areas in the Wielkopolskie voivodship according to the profile of powiats. The greatest relative advantage over the remaining classes had the powiat of Poznań and three powiats located in the southern and western part of the voivodship. The largest relative delay characterised powiats located mostly in the eastern and northern part of the voivodship. The applied method allowed to classify the examined units in a given period and to observe changes in the value of a synthetic variable over time. The construction of synthetic feature was based on the relativised value of diagnostic features included in the research. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
52--68
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Bibliografia
 • Bański J., Wesołowska M. (2006). Rozwój budownictwa mieszkaniowego na obszarach wiejskich województwa lubelskiego. Przegląd Geograficzny, 78(2), 261-283.
 • Dolata M., Lira J. (2011). Rozwój infrastruktury wodno-ściekowej na obszarach wiejskich woj. wielkopolskiego. Wiadomości Statystyczne, 56(6), 36-49.
 • Dolata M., Lira J. (2007). Powierzchnia i wyposażenie mieszkań na obszarach wiejskich w województwie wielkopolskim. Zeszyty Naukowe WSHiU, (13), 157-166.
 • GUS (2016). Gospodarka mieszkaniowa w 2015 r. Warszawa: GUS.
 • Kołodziejczyk D., Gospodarowicz M. (red.). (2014). Instytucjonalne uwarunkowania rozwoju infrastruktury jako głównego czynnika zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, Część 2. Warszawa: Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy.
 • Lira J. (1998). Zastosowanie wybranych metod statystycznych opartych na medianie w doświadczalnictwie rolniczym (praca doktorska). Poznań: Akademia Rolnicza.
 • Lira J. (2015). A Comparison of the Methods of Relative Taxonomy for the Assessment of Infra-structural Development of Counties in Wielkopolskie Voivodship. Quantitative Methods in Economics, 16(2), 53-62.
 • Malina A., Zeliaś A. (1997). Taksonomiczna analiza przestrzennego zróżnicowania jakości życia ludności w Polsce w 1994 r. Przegląd Statystyczny, (1), 11-27.
 • Szymańska D., Biegańska J. (2011). Obszary wiejskie w Polsce w świetle analizy wybranych elementów infrastruktury i mieszkalnictwa. Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna, (14), 72-73.
 • Wydymus S. (2013). Rozwój gospodarczy a poziom wynagrodzeń w krajach Unii Europejskiej - analiza taksonomiczna, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 57, 631-645.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171494254

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.