PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | nr 489 Ekonomia | 366--378
Tytuł artykułu

Innowacyjność w działalności inwestycyjnej sektora MMP na przykładzie badań ankietowych

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Innovativeness in The Investment Activity of The Sector of Smes on The Examination of Investigation Studies
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Innowacje i powiązane z nimi inwestycje pełnią ważną rolę w rozwoju i poprawie konkurencyjności sektora mikro i małych przedsiębiorstw (MMP) w Polsce. Badanie poziomu innowacyjności, jak i wysokości inwestycji w tym sektorze stało się obiektem zainteresowań wielu autorów. W artykule poddano analizie charakter przedsięwzięć inwestycyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem inwestycji w zakresie innowacji, wysokość ponoszonych nakładów i źródła ich finansowania. Niski poziom innowacyjności jest jednym z kluczowych problemów gospodarki polskiej. Tymczasem wiedza i umiejętne jej wykorzystanie stały się w ostatnim czasie podstawowym czynnikiem decydującym o atrakcyjności i konkurencyjności gospodarki na rynku globalnym. Biorąc pod uwagę wymienione czynniki oraz wyniki przeprowadzanych badań własnych, w dalszej części pracy autorki weryfikują tezę o wpływie wysokości inwestycji sektora MMP na ich innowacyjność(abstrakt oryginalny)
EN
Innovation and related investments play an important role in the process of development and improvement of the competitiveness of the small and medium enterprises sector in Poland. Investigating the level of innovation and the amount of investment in this sector has been the subject of many authors. The article analyzes the nature of investment projects with particular focus on innovation investments, the amount of investment and the source of their financing. Low level of innovation is one of the key problems of Polish economy. Meanwhile, its knowledge and skillful use has recently become a key factor in determining the attractiveness and competitiveness of consumers in the global market. Taking into account these factors and the results of our own research, the author tries to answer the question: Do companies invest or increase their innovation(original abstract)
Rocznik
Strony
366--378
Opis fizyczny
Twórcy
 • Politechnika Lubelska
 • Politechnika Częstochowska
Bibliografia
 • Globalny ranking innowacyjności, http://www.newsweek.pl/biznes/globalny-ranking-innowacyjnoscipolska-jak-moldawia,artykuly,356622,1.html (5.07.2016).
 • Gorzelak G., Bąkowski A., Kozak M., Olechnicka A., 2006, Polskie regionalne strategie innowacji: ocena i wnioski dla przyszłych działań, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa.
 • GUS, 2016, Nakłady i wyniki przemysłu w 2015, Biuletyn Statystyczny, GUS, Warszawa.
 • Lulek A., 2011, Innowacyjność a zróżnicowany rozwój obszarów województwa zachodniopomorskiego na podstawie analizy rozwoju terenów nadmorskich, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, Rozwój lokalny i regionalny, Poznań, s. 129.
 • MG, 2014, Przedsiębiorczość w Polsce, Ministerstwo Gospodarki, Departament Strategii i Analiz, Warszawa.
 • MG, 2015, Raport o stanie gospodarki, Ministerstwo Gospodarki, Departament Strategii i Analiz, Warszawa.
 • Moszoro B., Platonoff A.L., Gadomska-Lila K., 2010, Kluczowe źródła i bariery innowacyjności przedsiębiorstw w świetle badań empirycznych, Przegląd Organizacji, nr 3, s. 28-30.
 • Nieć M., 2010, Finansowanie innowacyjnych przedsięwzięć, Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, nr 8, s. 54.
 • PARP, 2011, Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, PARP, Warszawa.
 • PARP, 2012, Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2010-2011, PARP, Warszawa.
 • PARP, 2013a, Innowacyjność 2010, PARP, Warszawa.
 • PARP, 2013b, Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2011-2012, PARP, Warszawa.
 • PARP, 2014, Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2012-2013, PARP, Warszawa.
 • PARP, 2015, Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2013-2014, PARP, Warszawa.
 • Zastempowski M., 2008, Ocena składników potencjału innowacyjnego przedsiębiorstw w Polsce, [w:] Współpraca przedsiębiorstw w Polsce w procesie budowania ich potencjału innowacyjnego, red. W. Popławski, A. Sudolska, M. Zastempowski, Dom Organizatora, Toruń, s. 147-148.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171494290

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.