PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | nr 489 Ekonomia | 405--415
Tytuł artykułu

Kształcenie osób dorosłych w Polsce jako forma inwestycji w kapitał ludzki

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Adult Education in Poland As The Form of Human Capital Investment
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest analiza uczestnictwa osób dorosłych w kształceniu formalnym, pozaformalnym i nieformalnym w Polsce. Wśród celów szczegółowych postawiono: analizę osób, które podejmują inwestowanie w formie kształcenia; analizę najpowszechniejszych działań mających na celu zwiększenie wiedzy, umiejętności i kompetencji; identyfikację barier utrudniających inwestowanie w kapitał ludzki oraz korzyści płynących z inwestycji. Jako punkt wyjścia w analizie przyjęto teorię kapitału ludzkiego. Do realizacji celu artykułu wykorzystano krytyczny przegląd literatury oraz analizę zastanych danych statystycznych. Źródło informacji stanowią publikacje w języku polskim i angielskim oraz dane statystyczne publikowane przez Eurostat, OECD i GUS. Zasadnicze wyzwanie stanowi dostępność aktualnych danych oraz ich porównywalność. Temat inwestowania w kapitał ludzki w formie kształcenia nabiera szczególnego znaczenia w kontekście polityki uczenia się przez całe życie. Polska na tle krajów Unii Europejskiej odstaje w zakresie uczenia się osób dorosłych(abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the article is the analysis of formal, nonformal and informal education undertaken by people aged 25-64 in Poland. Within the particular aims there is the analisys of those who invest in the form of education; analysis of the most common actions to broaden knowledge, skills, competencies; identification of barriers that cause difficulties in human capital investments and profits. The starting point of the analysis is human capital theory. The ctitical literature review and the analysis of statistical data were undertaken to achieve the goal of the article. Sources of information are publications in Polish and English and statistic data published by Eurostat, OECD and CSO. The main challenge is the availability of current data and their comparability. Investment in human capital by education is becoming important in face of Life Long Learning policy. Poland, compared to other EU countries, stands out in negative way(original abstract)
Słowa kluczowe
Rocznik
Strony
405--415
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Bibliografia
 • Becker G.S., 1962, Investment in human capital: a theoretical analysis, The Journal of Political Economy, vol. 70, no. 5.
 • Cahuc P., Zylberberg A., 2004, Labor Economics, MIT Press, Cambridge.
 • Eurostat, http://ec.europa.eu/eurostat/data/database.
 • Eurostat, http://appsso.eurostat.ec.europa.eu.
 • Eurydice, 2011, Dorośli w systemie edukacji formalnej: polityka i praktyka w Europie, Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego.
 • Fleischhauer K.J., 2007, A Review of Human Capital Theory: Microeconomics, University of St. Gallen.
 • Górniak J. (red.), 2015, Polski rynek pracy - wyzwania i kierunki działań na podstawie badań Bilans
 • Kapitału Ludzkiego 2010-2015, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa-Kraków.
 • GUS, 2013, Kształcenie dorosłych 2011, Informacje i Opracowania Statystyczne, Warszawa.
 • GUS, 2016a, Kapitał ludzki w Polsce w 2015 roku, Studia i analizy statystyczne, Gdańsk.
 • GUS, 2016b, Uniwersytety Trzeciego Wieku w roku akademickim 2014/2015, Warszawa.
 • Instytut Badań Edukacyjnych, 2013, Zarządzanie zasobami ludzkimi w oparciu o kompetencje. Perspektywa uczenia się przez całe życie, Warszawa.
 • Komisja Wspólnot Europejskich, 1996, Komunikat Komisji. Kształcenie dorosłych: Nigdy nie jest za późno na naukę, Bruksela.
 • Kryk B., 2016, Accomplishment of the European Union Lifelong Learning Objectives in Poland, Oeconomia Copernicana, vol. 7, no. 3.
 • Lynch L.M., 1991, The Role of Off-the Job vs. On-the-Job Training for the Mobility of Women Workers, AEA Papers and Proceedings, no. 81.
 • Ministerstwo Edukacji Narodowej, 2013, Perspektywa uczenia się przez całe życie, Załącznik do uchwały nr 160/2013 Rady Ministrów, Warszawa.
 • OECD, 1998, Human Capital Investment. An International Comparison, Paryż.
 • OECD, 2001, The Well-being of Nations. The role of human and social capital, Paryż.
 • OECD, 2007, Human Capital. How what you know shapes your life, Paryż.
 • Schultz T.W., 1960, Capital Formation by education, The Journal of Political Economy, vol. 68, no. 6.
 • Schultz T.W., 1961, Investment in human capital, The American Economic Review, vol. 51, no. 1.
 • Spengler J.J., 1977, Adam Smith on human capital, American Economic Review, vol. 67, no. 1.
 • Ustawa o systemie oświaty, Dz.U. 2004, nr 256, poz. 2572 z późn. zm.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171494310

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.