PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | nr 21 (3) | 3--12
Tytuł artykułu

Skarga subsydiarna pokrzywdzonego w postępowaniu karnym w ujęciu prawnoporównawczym

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Subsidiary Complaint of the Injured in Criminal Proceedings in a Comparative Law
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł porusza problematykę związaną z występowaniem w procesie karnym pokrzywdzonego jako niezależnego i samodzielnego oskarżyciela przed sądem w ramach tzw. skargi subsydiarnej. Przedstawione zostają przesłanki do uzyskania tego statusu oraz postępowanie przed sądem ze szczególnym uwzględnieniem skuteczności tego środka na przestrzeni ostatnich lat. Autor poddaje w wątpliwość funkcjonowanie tego środka porównując przy tym polskie rozwiązanie do analogicznych regulacji w wybranych krajach europejskich. (abstrakt oryginalny)
EN
The article addresses issues related to occurring in the criminal proceedings of the victim as an independent prosecutor in court under the so- Subsidiary complaint. The article presents the prerequisites for obtaining this status and the proceedings before the court with particular regard to the effectiveness of this measure in recent years. The author questions the functioning of this measure by comparing the Polish solution to similar regulations in selected European countries. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
3--12
Opis fizyczny
Twórcy
autor
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Bibliografia
 • Artymiak G., Gwarancje realizacji przez pokrzywdzonego prawa do sądu w trybie skargi subsydiarnej - analiza praktyki i uwagi de lege ferenda [w:] T. Grzegorczyk, J. Izydorczyk, R. Olszewski, Z problematyki funkcji procesu karnego, Warszawa 2013.
 • Cader A. Oskarżyciel subsydiarny w sprawach o przestępstwa publicznoskargowe [w:] "Nowa kodyfikacja prawa karnego", t. XII, 2003.
 • Druk sejmowy nr 276-A z dnia 10.03.2016 r.
 • Dudka K. Skarga subsydiarna oskarżyciela posiłkowego w procesie karnym [w:] S. Stachowiak (red.), Współczesny polski proces karny: księga ofiarowana Profesorowi Tadeuszowi Nowakowi, Poznań 2002.
 • Grzegorczyk T. Kodeks postępowania karnego. Tom I. Artykuły 1-467, Warszawa 2014.
 • Grzegorczyk T., J. Tylman Polskie postępowanie karne, Warszawa 2014.
 • Grzeszczyk W. Kodeks postępowania karnego, Warszawa 2008.
 • Hofmański P. (red.) Kodeks postępowania karnego, Tom II, Komentarz do artykułów 297, Warszawa 2011.
 • Kruszyński P. (red.) Proces karny. Rozwiązania modelowe w ujęciu prawnoporównawczym. System Prawa Karnego Procesowego. Tom II, Warszawa 2014.
 • Kruszyński P. (red.) Wykład prawa karnego procesowego, wyd. 4, Białystok 2012.
 • Łagodziński S. Pokrzywdzony jako oskarżyciel posiłkowy w sprawach publicznoskargowych [w:] A. Siemiaszko (red.), "Prawo w działaniu. Sprawy karne" nr 3/2008, Warszawa 2008.
 • M. Rogacka-Rzewnicka Oportunizm i legalizm ścigania przestępstw w świetle współczesnych przeobrażeń procesu karnego, Warszawa 2007.
 • Postanowienie SN z dnia 7 września 1994 r., sygn. III KRN 98/94, LEX nr 20699.
 • Postanowienie SN z dnia 20 kwietnia 2006 r., III KK 371/05 opubl. w LEX 332315.
 • Rogoziński P., Kilka uwag na temat przesłanek wniesienia subsydiarnego aktu oskarżenia - de lege lata i de lege ferenda [w:] T. Grzegorczyk, J. Izydorczyk, R. Olszewski, Z problematyki funkcji procesu karnego, Warszawa 2013.
 • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 maja 2003 r. w sprawie wysokości zryczałtowanej równowartości wydatków w sprawach z oskarżenia prywatnego, Dz. U. nr 104 poz. 980.
 • Skorupka J. (red.) Kodeks postępowania karnego. Komentarz, Warszawa 2015.
 • Sprawozdanie Prokuratora Generalnego z rocznej działalności prokuratury w 2013 r.
 • Sprawozdanie Prokuratora Generalnego z rocznej działalności prokuratury w 2014 r.
 • Sprawozdanie Prokuratora Generalnego z rocznej działalności prokuratury w 2015 r.
 • Sprawozdanie Prokuratora Generalnego z rocznej działalności prokuratury w 2016 r. PG-P1K
 • Steinborn S., Węzłowe problemy subsydiarnego oskarżenia posiłkowego [w:] "Prokuratura i Prawo" nr 12, 2001.
 • Świecki D. Czynności procesowe obrońcy i pełnomocnika w sprawach karnych, Warszawa 2016.
 • Uchwała SN z dnia 17 maja 2000 r., I KZP 9/00, LEX nr 40126.
 • Ustawa z dnia 15 marca 2007 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego, ustawy - Kodeks postępowania karnego oraz o zmianie niektórych innych ustaw, Dz. U. 2007 nr 112 poz. 766.
 • Waltoś S., P. Hofmański Proces karny. Zarys systemu, Warszawa 2016.
 • Wytyczne Prokuratora Generalnego w sprawie działań prokuratorów w sprawach, w których pokrzywdzony uzyskał uprawnienie do wniesienia subsydiarnego aktu oskarżenia z dnia 22.01.2014 r., PG VII G 021/2/14.
 • Zagrodnik J., Instytucja skargi subsydiarnej, Warszawa 2005.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171494330

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.