PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | nr 21 (3) | 43--48
Tytuł artykułu

Decyzje Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w przedmiocie zmowy przetargowej i ich weryfikacja

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Decisions of the President of the Office of Competition and Consumer Protection Concerning the Bid-rigging and Their Verification
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Zmowa przetargowa stanowi przykład praktyki ograniczającej konkurencję, która jest nieodłącznym elementem rynku, na którym przedsiębiorcy działają na równych prawach, w warunkach swobody działalności gospodarczej. Obowiązkiem państwa jest ochrona konkurencji, dlatego też, Prezes UOKiK, jako centralny organ administracji rządowej, właściwy w sprawach ochrony konkurencji i konsumentów, ma możliwość w drodze decyzji administracyjnej nakazania przedsiębiorcom zaniechania praktyki ograniczającej konkurencję, jak również usunięcia jej skutków, czy nałożenia kary pieniężnej za stosowanie takiej praktyki. Celem niniejszego artykułu jest analiza decyzji Prezesa UOKiK, które może wydać w przedmiocie zmowy przetargowej, jak również możliwości weryfikacji tych decyzji. (abstrakt oryginalny)
EN
The bid-rigging is an example of a competition restricting practice, which is an integral part of the market, where entrepreneurs operate on equal rights under the conditions of freedom of business activity. It is the duty of the State to protect competition, therefore, the President of the Office of Competition and Consumer Protection, as the central authority of the administration, competent in competition and consumer protection issues, has the possibility, by way of an administrative decision, to order to abandonment of competition restricting practice, as also remove its effects, or impose financial penalty for applying such practice. The purpose of this article is to analyze the decision of the President of the Office of Competition and Consumer Protection, which may make concerning the bid-rigging as well as the possibility of verifying these decisions. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
43--48
Opis fizyczny
Twórcy
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
Bibliografia
 • Decyzja Prezesa UOKiK z dnia 28 grudnia 2015 r., RWA 24/2015, http://uokik.gov.pl/decyzje/.
 • Decyzja Prezesa UOKiK z dnia 19 sierpnia 2016 r., RWR 08/2016, http://uokik.gov.pl/decyzje/.
 • Kohutek K., Sieradzka M., Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów. Komentarz, LEX, 2014.
 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. Nr 78, poz. 483 ze zm.).
 • Łaszczyca G., Matan A., Umorzenie ogólnego postępowania administracyjnego, Kraków 2002.
 • Mincer M., Uznanie administracyjne, Toruń 1983.
 • Modzelewska-Wąchal E., Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów. Komentarz, Warszawa 2002.
 • Postanowienie NSA z dnia 12 lipca 2011 r., II GSK 1035/11, LEX nr 1230283.
 • Postanowienie NSA z dnia 12 grudnia 2012 r., II GSK 1912/12, LEX nr 1240623.
 • Prawo gospodarcze publiczne, red. A. Powałowski, Warszawa 2015.
 • Prawo gospodarcze. Zagadnienie administracyjnoprawne, red. H. Gronkiewicz-Waltz, M. Wierzbowski, Warszawa 2015.
 • Róziewicz-Ładoń K., Postępowanie przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w zakresie przeciwdziałania praktykom ograniczającym konkurencję, Warszawa 2011.
 • Sieradzka M., Glosa do postanowienia NSA z dnia 12 lipca 2011 r., II GSK 1035/11, LEX/el. 2012.
 • Sieradzka M., Pozew grupowy jako instrument prywatnoprawnej ochrony interesów konsumentów z tytułu naruszenia reguł konkurencji, Warszawa 2012.
 • Sieradzka M., Zmowy przetargowe w świetle prawa zamówień publicznych oraz prawa konkurencji, Warszawa 2015.
 • Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów. Komentarz, red. A. Stawicki, E. Stawicki, Lex, 2011.
 • Wyrok NSA z dnia 12 lutego 2008 r., II OSK 2042/06, LEX nr 394025.
 • Wyrok NSA z dnia 26 czerwca 2012 r., II GSK 481/11, LEX nr 1244704.
 • Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych z dnia 14 września 2010 r., KIO/UZP 1874/10, LEX nr 686902.
 • Zdyb M., Wspólnotowe i polskie publiczne prawo gospodarcze, Warszawa 2008.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171494368

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.