PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | nr 21 (3) | 59--64
Tytuł artykułu

Profesjonalizacja zawodu mediatora

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Professionalisation of the Profession of the Mediator
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Rozwój społeczeństw demokratycznych doprowadził do wzrostu znaczenia nowych alternatywnych metod rozwiązywania sporów pomiędzy uczestnikami obrotu prawnego. Jedną z podstawowych, najbardziej rozpowszechnionych form ADR, jest mediacja, podczas której strony konfliktu przy pomocy neutralnej, bezstronnej, odpowiednio przygotowanej osoby jaką jest mediator, starają się osiągnąć obopólnie satysfakcjonujące porozumienie - ugodę. Obecne unormowania prawne w naszym systemie prawnym, określające warunki sprawowania funkcji mediatora, różnią się ze względu na gałąź prawa, którą regulują. Co istotne, nie są ze sobą zharmonizowane i na pewno na tym etapie, niewystarczające. Brak jednomyślnych kodeksów etyki, przepisów dotyczących odpowiedzialności mediatora, wymogów spełniania odpowiednich kryteriów wykształcenia, odbytych szkoleń czy ilości rzeczywiście odbytych postępowań mediacyjnych jest często dość problematyczne. Popularyzacja mediacji w życiu społecznym i wzrost jej znaczenia w ramach wymiaru sprawiedliwości wiążą się z koniecznością ukonkretnienia ram prawnych zawodu mediatora oraz koniecznością jego profesjonalizacji. (abstrakt oryginalny)
EN
The development of democratic societies has led to an increase in the importance of new alternative dispute resolution methods among participants in legal transactions. The concept of justice should therefore be seen in a broader sense, in which alternative forms of legal dispute resolution (ADR), which, while maintaining the superior jurisdiction of the courts, serve as a complementary function to the judicial system. One of the basic, most widespread forms of ADR disputes is mediation, in which the parties to the conflict, with the help of a neutral, impartial, properly prepared person as a mediator, try to reach a mutually satisfactory agreement-settlement. The current legal regulations in our legal system, which define the conditions of a mediator's role, are different because of the branch of law that they regulate. Significantly, they are not harmonized and certainly at this stage, insufficient. The lack of unanimous codes of ethics, rules governing the responsibility of the mediator, the requirements of the relevant education criteria, completed trainings or the number of mediations actually performed are often quite problematic. Popularization of mediation in social life and the increase of its importance within the judicial system are related to the necessity to establish the legal framework of the profession of the mediator and the necessity of its professionalization. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
59--64
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Bibliografia
 • Bobrowicz, M. (2008). Mediacja jestem za. Warszawa: Wyd.: Wolters Kluwer.
 • Cyrol, T. ( 2013). Facylitacja a koncyliacja - jak mediować, aby robić to skutecznie. Kwartalnik ADR, nr 23.
 • Gmurzyńska, E. (2007). Mediacja w sprawach cywilnych w amerykańskim systemie prawnym, zastosowanie w Europie i w Polsce. Warszawa: C. H. Beck.
 • Gmurzyńska, E. (2014). Mediacja a prawnicy [w:] E. Gmurzyńska, R.Morek (red.), Mediacja. Teoria i praktyka. Warszawa: Wolters Kulwer.
 • Jabłońska- Bonca J., Zeidler K. (2016). Prawnik a sztuka negocjacji i retoryki. Warszawa: Wolters Kulwer.
 • Kalisz, A. (2007). Quasi - mediacyjność, postępowania mediacyjnego przed sądami administracyjnymi [w:] J. Olszewski ( red.), Arbitraż i mediacja. Praktyczne stosowanie przepisów. Rzeszów: Poligrafia Wyższego Seminarium Duchownego.
 • Kalisz, A., Zienkiewicz, A. (2013). Prawnik w mediacji. Kwartalnik ADR, nr 2.
 • Kalisz, A., Zienkiewicz, A. (2014). Mediacja sądowa i pozasądowa, zarys wykładu. Warszawa: Wolters Kluwer.
 • Kmieciak, Z. (2004). Mediacja i koncyliacja w prawie administracyjnym. Kraków: Zakamycze.
 • Korybski, A. (1993). Alternatywne rozwiązywanie sporów w USA. Lublin: Wyd.: UMCS.
 • Kuźmicka-Sulikowska Podstawy prawne odpowiedzialności cywilnej mediatora, http://arbitraz.laszczuk.pl/_adr/38/Podstawa_prawna_odpowiedzialnosci_cywilnej_mediatora.pdf .
 • Lewandowicz-Machnikowska, M., Górnicz-Mulcahy, A. (2011). Mediacja w sporze zbiorowym, Kwartalnik ADR nr 2.
 • Morawski. L. (1999). Główne problemy współczesnej filozofii prawa. Prawo w toku przemian. Warszawa: Wydawnictwa Prawnicze PWN.
 • Morawski, L. (1993). Proces sądowy a instytucje alternatywne (na przykładzie sporów cywilnych) Państwo i Prawo, nr 3.
 • Morek, R. (2014). Wprowadzenie [w:] E. Gmurzyńska, R.Morek (red.), Mediacja. Teoria i praktyka. Warszawa: Wolters Kulwer.
 • Pieckowski, S. (2006). Mediacja w sprawach cywilnych. Warszawa: Difin.
 • Pieniążek, A., Stefaniuk, M. (2014). Socjologia prawa, zarys wykładu. Warszawa: Wolters Kluwer.
 • Tomczyk, E. Prawnik w postępowaniu mediacyjnym https://caim.gov.pl/images/user_media/41/O mediacji/Nowe/Prawnik w postępowaniu mediacyjnym. Elżbieta Tomczyk.pdf.
 • Trano, J. Komentarz do art. 115 p.p.s.a., Lex Polonica Maxima.
 • Tybernacka, M. (2009). Negocjacje i mediacje w sferze publicznej. Warszawa: Wolters Kulwer.
 • Weitz, K., Gajda-Roszczynialska, K. (2015). Alternatywne metody rozwiązywania sporów ze szczególnym uwzględnieniem mediacji [w:] A. Torbus (red.), Mediacje w sprawach gospodarczych, Praktyka - teoria - perspektywy. Warszawa: Ministerstwo Gospodarki Departament Doskonalenia Regulacji Gospodarczych.
 • Zienkiewicz, A. (2007). Studium mediacji, od teorii ku praktyce. Warszawa: Difin.
 • Zienkiewicz, A. (2013) Mediacja jako forma wymiaru sprawiedliwości. Kwartalnik ADR, nr 4.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171494418

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.