PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | nr 21 (3) | 65--70
Tytuł artykułu

Prawo do Internetu jako środka zapewniającego partycypację w państwie demokratycznym

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Right to the Internet as a Means of Ensuring Participation in a Democratic State
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Ochrona dostępu do Internetu w kontekście partycypacji w procesach demokratycznych nie jest zbyt często podejmowaną tematyką w obszarze nauk prawnych. Internet może być traktowany jako dobro, a dostęp do niego zaczyna stanowić jedno z praw człowieka. Jego ograniczenie może okazać się naruszeniem praw podstawowych. Coraz częściej bowiem dochodzi do łamania prawa nie tylko za pomocą sieci Internet, ale także za pomocą narzędzi ograniczających do niego dostęp. W przedmiocie mojego artykułu istotny jest fakt, że informatyzacja i komputeryzacja wszelkich dziedzin życia jest postępująca i nieodwracalna. Z tego względu także nieodzownym, lecz wydaje się, że wciąż mało zauważalnym elementem nauki jest konieczność zmian w zakresie legislacji. Obecnie prawo do dostępu do Internetu musi być korelowane z prawem do informacji. Sieć staje się jednym z narzędzi demokratycznych, które ułatwia komunikację, wymianę opinii, a także korzystanie z wolności słowa. (abstrakt oryginalny)
EN
The issue of cyberspace protection in the context of participation in democratic processes is not very often addressed in the field of legal science. The Internet can be seen as a good and access to it is one of human rights. Its limitation may be a violation of fundamental rights. Law breaking is not just about the Internet, but also by the tools that restrict access to it. The essence of my article is that computerization and computerization of all areas of life is progressive and irreversible. For this reason, it is also indispensable, but it seems that the still insignificant element of science is the need for legislative changes. Currently, the right to access the Internet must be correlated with the right to information. The network is becoming one of the democratic tools that facilitate communication, exchange of views, and the use of free speech. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
65--70
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet w Białymstoku
Bibliografia
 • Aleksandrowicz T., Komentarz do ustawy o dostępie do informacji publicznej, Warszawa 2006,
 • Banaszak B., Porównawcze prawo konstytucyjne współczesnych państw demokratycznych, Zakamycze 2004,
 • Bilbao-Osorio B., Dutta S., Lanvin B., Rewards and Risks of Big Data, New York 2014,
 • Decyzja nr 2009-580 Rady Konstytucyjnej Republiki Francuskiej z dnia 10 czerwca 2009 r.
 • Górka K., Zasady funkcjonowania Biuletynu Informacji Publicznej, Przegląd Prawa Publicznego, nr 1-2/2007,
 • Iglezakis I., The development of E-Governance and the issue of digital inclusion in Grece with partucular regar to the constitutional right of e-participation, nr 1/2008,
 • Jabłoński M., Jarosz-Żukowska S., Prawa człowieka i systemy ich ochrony. Zarys wykładu, Wrocław 2005,
 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. 1997 nr 78 poz. 483 z późn. zm.),
 • Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, sporządzona w Rzymie dnia 4 listopada 1950 r., zmieniona następnie Protokołami nr 3, 5 i 8 oraz uzupełniona Protokołem nr 2 (Dz.U. z 1993 nr 61 poz. 284),
 • Ustawa z dnia 10 sierpnia 2004 r. o rynku telekomunikacyjnym (Viestintämarkkinalaki Kommunikationsmarknadslag),
 • Ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jedn. Dz. U. 2010 nr 17 poz. 95),
 • Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. 2000 nr 14 poz. 176 z poźn. zm.),
 • Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. 2001 Nr 112 poz. 1198 z późn. zm.),
 • Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 14 marca 2006 r., SK 45/04, Z.U. 2006 /2A/15.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171494424

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.