PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2017 | nr 11 (CD) | 417--427
Tytuł artykułu

Społeczna odpowiedzialność biznesu jako koncepcja kształtowania relacji z interesariuszami przedsiębiorstwa - analiza porównawcza z wybranymi koncepcjami

Warianty tytułu
Corporate Social Responsibility as a Concept of Relationship Building with Stakeholders - Comparative Analysis with Selected Concepts
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Przetrwanie i rozwój przedsiębiorstwa na rynku wymaga współcześnie kształtowania trwałych relacji w otoczeniu organizacji. Dlatego też na znaczeniu zyskują koncepcje wspomagające ten proces. Autor podjął próbę przeprowadzenia analizy porównawczej wybranych koncepcji wspomagających zarządzanie relacjami z interesariuszami. Na tej podstawie wskazał społeczną odpowiedzialność biznesu, jako podejście, które bazując na wartościach etycznych, wspomaga kształtowanie relacji w otoczeniu w perspektywie strategicznej. (abstrakt oryginalny)
EN
Development of the company on the market requires the formation of stable relationships between organization and organizational environment. Therefore, concepts supporting this process become more important today. The author has attempted to conduct a comparative analysis of selected concepts supporting the management of relations with stakeholders. On this basis, he pointed to corporate social responsibility as an approach that, based on ethical values, supports the development of relationships in the strategic perspective. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
417--427
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Szczeciński
Bibliografia
 • Adamik, A. (2011). Kształtowanie konkurencyjności i przewagi konkurencyjnej małych i średnich przedsiębiorstw. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.
 • Cyfert, S. (2002). Grupy interesów w organizacji. Przyszłość koncepcji stakeholders. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 923.
 • Foresight technologiczny, tom 1, PARP, UNIDO, Wiedeń 2005.
 • Freeman, R.E. (1984). Strategic Management. A Stakeholder Approach. Cambridge University Press.
 • Freeman, R.E., Harrison, J.S., Wicks, A.C., Parmar, B.L., de Colle, S. (2010). Stakeholder Theory. The State of the Art. Cambridge University Press.
 • Freeman, R.E., Wicks, A.C., Parmar, B. (2004). Stakeholder Theory and "The Corporate Objective Revisited". Organizations Science, Informs, 15(3).
 • Gasiński, T., Piskalski, G. (2009). Zrównoważony biznes. Podręcznik dla małych i średnich przedsiębiorstw. Warszawa: Ministerstwo Gospodarki RP.
 • Grycuk, A. (2003). Teoria i praktyka klastrów, ekonomiczne i socjologiczne podstawy teorii gron - przestrzenne uwarunkowania konkurencyjności przedsiębiorstw. Warszawa: TNOiK.
 • Jankowska, B. (2012). Koopetycja w klastrach kreatywnych, Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.
 • Lęcznar, M. (2006). Koncepcja klastrów a podnoszenie konkurencyjności regionu podkarpackiego w dobie globalizacji. W: M.G. Woźniak (red.), Problemy globalizacji i regionalizacji. Cz. 2., seria "Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy", 9. Rzeszów: Uniwersytet Rzeszowski.
 • Masztalerz, M. (2014). Wartość dla interesariuszy w zrównoważonym przedsiębiorstwie. Studia Oeconomica Posnaniensia, 2, 8(269).
 • Nieżurawski, L., Pawłowska, B. (2016). Doskonalenie jakości w przedsiębiorstwie jako akcelerator wzrostu wartości dla interesariuszy. Przedsiębiorstwo we współczesnej gospodarce / Research on enterprise in modern economy. Quarterly Journal, 2(17).
 • Orlitzky, M. (2009). Corporate Social Performance and Financial Performance. A Research Synthesis. W: A. Crane, A. McWilliams, D. Matten, J. Moon, D.S. Siegel (red.), The Oxford Handbook of Corporate Social Responsibility. Oxford University Press.
 • Pogonowska, B., Wojtasiewicz, L. (2008). Podstawowe informacje o społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR). W: L. Wojtasiewicz (red.), Społeczna odpowiedzialność biznesu. Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe.
 • Porter, M. (2001). Porter o konkurencji. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 • Ptaszyńska, J., Karwacka, M. (2008). Blaski i cienie społecznej odpowiedzialności biznesu. W: B. Godziszewski (red.), Zarządzanie organizacjami w gospodarce opartej na wiedzy. Toruń: Dom Organizatora.
 • Rok, B. (2013). Podstawy odpowiedzialności społecznej w zarządzaniu. Warszawa: Wydawnictwo Poltext.
 • Rok, B. (2006). Społeczna odpowiedzialność biznesu w kontekście przemian rynkowych. W: S. Borkowska (red.), Zarządzanie zasobami ludzkimi. Teraźniejszość i przyszłość. Warszawa: Instytut Pracy i Spraw Socjalnych.
 • Rok, B., Kuraszko, I., Panek-Owsiańska, M., Wieciech, L., Brzozowski A. (2007). Społeczna odpowiedzialność biznesu w Polsce. Wstępna analiza. Warszawa: CeDeWu.
 • Sysko-Romańczuk, S., Kruszyńska, A. (2010). Koopetycja. Przedsiębiorstwo przyszłości, Kwartalnik Wyższej Szkoły Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej nr 1 (2).
 • Szarek, M. (2016). Społeczna odpowiedzialność biznesu jako instrument podnoszenia wartości dodanej przedsiębiorstwa. W: K. Gadomska-Lila (red.), Społeczna odpowiedzialność biznesu w teorii i praktyce. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.
 • Yaziji, M., Doh, J. (2011). Organizacje pozarządowe a korporacje. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171494440

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.