PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | 20 | nr 4 | 65--81
Tytuł artykułu

The Role of Innovation in Fostering Competitiveness and Economic Growth : Evidence from Developing Economies

Autorzy
Warianty tytułu
Rola innowacji w promowaniu konkurencyjności i wzrostu gospodarczego na przykładzie gospodarek rozwijających się
Języki publikacji
EN
Abstrakty
W niniejszym artykule przedstawiono istotne cechy określające rolę innowacji w gospodarkach rozwijających się poprzez zbadanie struktury miar innowacyjności. Wzrost gospodarczy i konkurencyjność gospodarek rozwijających się są silnie powiązane z ich poziomem innowacyjności. Celem niniejszego artykułu jest zbadanie znaczenia innowacji dla pobudzania wzrostu gospodarczego per capita i konkurencyjności w wybranych gospodarkach rozwijających się. W celu określenia wzajemnych powiązań między zmiennymi określającymi innowacyjność, konkurencyjność i wzrost, zastosowano różne metodologie pomiaru. Zebrane dane pochodzą zarówno ze źródeł pierwotnych, jak i wtórnych. Wyniki wskazują na znaczenie konkretnych wymiarów innowacji dla przyszłego wzrostu gospodarczego w gospodarkach rozwijających się. Te same miary, które są odpowiedzialne za słabą innowacyjność, są powiązane z niskimi wartościami złożonych miar innowacyjności. Pokazuje to olbrzymią rozbieżność, widoczną w każdym aspekcie innowacyjności na przestrzeni czasu, w szczególności w zakresie efektów innowacji i osiągnięć przedsiębiorstw między gospodarkami rozwijającymi się a średnimi wartościami dla UE-28. Wyniki badań wskazują na konieczność wykorzystania odpowiednich instrumentów gospodarczych dla zmniejszania problemów napotykanych obecnie przez gospodarki rozwijające się.(abstrakt oryginalny)
EN
This paper deals with the essential features determining the role of innovation in developing economies by examining the structure of innovation measures. The economic growth and competitiveness of developing economies are powerfully connected to its innovation status. The purpose of this paper is to examine the significance of innovation in driving economic growth per capita and competitiveness in selected developing economies. In order to determine the interconnection among the variables of innovation, competitiveness, and growth, assorted methodological measurement instruments have been applied. The data were collected from both primary and secondary sources. The results suggest the importance of specific innovation dimensions for prospective economic growth in developing economies. The identical measures responsible for fragile innovation are associated to the low composite measures of innovation accomplishment. This demonstrates the enormous disparity concentrated in every innovation aspect over time, specifically in innovation output and enterprise performances between the developing economies and the EU-28 average measures. The research results indicate the usage of appropriate economic instruments in diminishing the problems that developing economies are currently dealing with. (original abstract)
Rocznik
Tom
20
Numer
Strony
65--81
Opis fizyczny
Twórcy
 • University of East Sarajevo, Bosnia and Herzegovina
Bibliografia
 • Aubert J.-E. (2004), Promoting Innovation in Developing Countries: A Conceptual Framework, ʽWorking Paperʼ. Washington, DC: World Bank Institute.
 • Barney B., Clark D. (2007), Resource-Based Theory - Creating and Sustaining Competitive Advantage, Oxford University Press, Oxford.
 • Borrás S., Edquist C. (2013), The choice of innovation policy instruments, ʽTechnological Forecasting and Social Changeʼ, Vol 80., No. 8, pp. 1513-1522.
 • Bogliacino F., Pianta M. (2011). Engines of growth. Innovation and productivity in industry groups, 'Structural Change and Economic Dynamics' 22, pp. 41-53.
 • Chesbrough H. (2006), Open innovation: The new imperative for creating and profiting from technology, Harvard Business Press.
 • Chaminade C., Edquist C. (2005), From theory to practice: the use of systems of innovation approach in innovation policy, ʽPapers in Innovation Studiesʼ, 2005/2, Lund University, CIRCLE - Center for Innovation, Research and Competences in the Learning Economy, pp. 1-47.
 • Czarnitzki D., Toivanen O. (2013), Innovation Policy and Economic Growth, European Comission-Fellowship initiative The future EMU, European Economy, ʽEconomic Papersʼ, 482/2013, pp. 2-40.
 • Edquist C. (2004), Systems of Innovation: Perspectives and Challenges. [in:] Fagerberg, J., D. Mowery, and R. Nelson (eds), The Oxford Handbook of Innovation, Oxford: Oxford University Press, pp. 181-208.
 • Edquist C. (2014a), Efficiency of Research and Innovation Systems for Economic Growth and Employment, CIRCLE WP No. 2014/08, http://www.circle.lu.se/publications (accessed: 16 March 2017).
 • Edquist C. (2014b), Striving Towards a Holistic Innovation Policy in European Countries - But Linearity Still Prevails!, STI Policy Review, Vol. 5, No. 2, pp. 1-19.
 • European Commission, (2010), EUROPE 2020: a Strategy for Smart, Sustainable and Inclusive Growth, Brussels, 3.3.2010. Communication from the Commission,COM (2010) 2020.
 • Eurostat database, http://ec.europa.eu/eurostat/data/database (accessed: 16.03.2017).
 • Fagerberg J., Mowery D., Nelson R. (2004), The Oxford Handbook of Innovation, Oxford: Oxford University Press.
 • Fagerberg J., Godinho M. (2004), Innovation and Catching-up, [in: ] Fagerberg J., Mowery D., Nelson R. (eds.), The Oxford Handbook of Innovation, Oxford: Oxford University Press, pp. 514-544.
 • Foray D. (2009), Research, Innovation and Economic Growth: What does Really Matter? Paper Presented at the Conference Futurise Public Support for Innovation: Efficiency and Future Prospects, Paris.
 • Filippetti A., Archibugi D. (2011), Innovation in times of crisis: National Systems of Innovation, structure and demand, ʽResearch Policyʼ, 40, pp. 179-192.
 • Galbraith J.K. (1967), The New Industrial State, Houghton Mifflin Co., Boston.
 • Goodwin M.R. (1946), Innovations and the Irregularity of Economic Cycles, The Review of Economics and Statistics, Vol. 28, No. 2 , pp. 95-104.
 • Grossman M.G., Helpman E. (1991), Innovation and Growth in the Global Economy. Massachusetts Institute of Technology, pp. 359, ISBN 0-262-57097-1.
 • Helpman E. (2004), The Mystery of Economic Growth. Cambridge, MA: Harvard University Press.
 • INSEAD WIPO (2009), The Global Innovation Index Report 2008/2009. Fontainebleau, Ithaca, and Geneva.
 • INSEAD WIPO (2011), The Global Innovation Index Report 2011. Fontainebleau, Ithaca, and Geneva.
 • INSEAD WIPO (2012), The Global Innovation Index Report, 2012. Fontainebleau, Ithaca, and Geneva.
 • INSEAD WIPO (2013), The Global Innovation Index, Report, 2013. Fontainebleau, Ithaca, and Geneva.
 • INSEAD WIPO (2014), The Global Innovation Index Report, 2014. Fontainebleau, Ithaca, and Geneva.
 • INSEAD WIPO (2015), The Global Innovation Index Report, 2015. Fontainebleau, Ithaca, and Geneva.
 • INSEAD WIPO (2016), The Global Innovation Index Report, 2016. Fontainebleau, Ithaca, and Geneva.
 • Lazonick W. (2013), The Theory of Innovative Enterprise: A Foundation of Economic Analysis in The Theory of Innovative Enterprise: Methodology, Ideology, and Institutions" [in: ] Jamee K. Moudud, Cyrus Bina, and Patrick L. Mason, (eds.), Alternative Theories of Competition: Challenges to the Orthodoxy, Routledge, pp. 127-159.
 • Lundvall B.-Å. (2002), Innovation, Growth and Social Cohesion: The Danish Model, Cheltenham, Edward Elgar.
 • Lundvall B.-Å. (2006)‚ Interactive learning, social capital and economic performance, Foray, D. And Kahin B. (eds.), Advancing Knowledge and the Knowledge Economy, Harvard University Press, US, pp. 63-74.
 • Mytelka L.K. (ed.), (1999), Competition, Innovation and Competitiveness in Developing Countries. Paris: OECD.
 • Naudé W.A. (2010a), Entrepreneurship, Developing Countries and Development Economics: New Approaches and Insights, ʽSmall Business Economics Journalʼ, 34 (1), pp. 1-12.
 • Naudé W.A. (ed.), (2010b), Entrepreneurship and Economic Development. Basingstoke: Palgrave Macmillan.
 • Naudé W.A. (2010c), Entrepreneurship, Global Development, and the Policy Challenges, Harvard College Economic Review, 4 (2), pp. 24-25.
 • OECD, (2012), Innovation for development: The challenges ahead, [in: ] OECD Science, Technology and Industry Outlook, OECD Publishing.
 • Pece M.A. (2015), Innovation and economic growth: an empirical anlysis for CEE, 'Procedia Economics and Finance', Volume 26, pp. 461-467.
 • Porter M.E. (2008). On Competition. Updated and Expanded Edition. Boston: Harvard Business School Publishing.
 • Petrariu I .R, Bumbac R., Ciobanu R. (2013), Innovation: a path to competitiveness and economic growth. The case of CEE countries, ʽTheoretical and Applied Economicsʼ, Vol. XX, No. 5 (582), pp. 15-26.
 • Radošević S., Yoruk (2013), Entrepreneurial propensity of innovation systems: Theory, methodology and evidence, ʽResearch Policyʼ, Vol. 42, No. 5, pp. 1015-1038. North-Holland.
 • Reinert E. (2003), The Other Canon: The History of Renaissance Economics, [in: ] E. Reinert (ed) Evolutionary Economics and Income Inequality, Northampton: Edward Elgar Publishing.
 • Rome, P. (1990), Endogenous Technological Change, ʽJournal of Political Economyʼ, Vol. 98, No. 5, pp. 71-102.
 • Szirmai A., Naudé W., Goedhuys M. (2011), Entrepreneurship, innovation and economic development: An overview, [in: ] Entrepreneurship, innovation and economic development, Oxford; New York, Oxford University Press.
 • Smit K. (2000), Innovation as a Systemic Phenomenon: Rethinking the Role of Policy, ʽEnterprise & Innovation Management Studiesʼ, Vol. 1, No. 1, Routledge, pp. 73-102.
 • Smith A. (1776), An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations. Available from: http://www.marxists.org/reference/archive/smith-adam/works/wealth-of-nations/index.htm (accessed: 16 March 2017).
 • Schumpeter A.J. (1934), The Theory of Economic Development : An Inquiry into Profits, Capital, Credit, Interest, and the Business Cycle, ʽHarvard Economic Studiesʼ, Vol. 46, Harvard College, Cambridge, MA.
 • Tidd J., Ramirez M., Denicolai S. (2016), Overcoming the false dichotomy between internal R&D and external knowledge acquisition: absorptive capacity dynamics over time. Technological Forecasting and Social Change, 104. pp. 57-65.
 • The International Monetary Fund, World Economic Outlook (2016), https://www.imf.org/. (accessed:16.03.2017).
 • The World Economic Forum, The Global Competitiveness Report 2016-2017. https://www.weforum.org/ (accessed: 16.03.2017).
 • UNU-INTECH (2005), Measuring Innovation: Making Innovation Surveys work for Developing Countries, Technology Policy Brief, 4 (1). Maastricht: UNU-MERIT.
 • Verspagen B. (2005), Innovation and Economic Growth. [in: ] J. Fagerberg, D.C. Mowery, and R.R. Nelson (eds), The Oxford Handbook of Innovation, Oxford: Oxford University Press.
 • Westmore B. (2013), R&D, Pateting and Growth: The Role of Public Policy, ʽOECD Economics Department Working Papersʼ, No. 1047, OECD Publishing, pp. 2-48
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171494446

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.